Zeven mobiliteitsprojecten gehonoreerd voor VerduS Surf Pop Up

woensdag 12 december 2018
timer 4 min

 

 

In het kader van de call VerDuS SURF Pop Up 2018 zijn zeven kleine projecten gehonoreerd. De onderzoeken gaan over de beheersing van spanningen bij stadsplanning, de uitrol van Mobility as a Service, een experimenteerkit voor stadslabs, ruimtelijke gevolgen van veranderende manieren van boodschappen doen, schone taxi’s in de stad, duurzame stedelijke oevers langs waterwegen, en de gebruiksvriendelijkheid van slimme kantoorgebouwen.

 

 

Onderzoekers konden in de call VerDuS SURF Pop Up 2018 financiering aanvragen voor kleine kortlopende projecten die passen binnen de thematiek van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF). In het programma staan maatschappelijke opgaven centraal rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur, en de verbinding hiertussen.


VerDuS SURF is onderdeel van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO-SIA) en Platform31.
 

In deze ronde konden zeven van de elf ingediende aanvragen worden gefinancierd voor een totaal budget van 300.000 euro. De gehonoreerde projecten zijn (in alfabetische volgorde op naam van de projectleider):
 

Urban conflicts and research by design: Practical wisdom for sustainable cities (UP-WISE)
Dr. Marleen Buizer (Wageningen Universiteit) i.s.m. Stichting Landtong, Terragone Foundation en Vereniging Nieuw en Meer
Steden zetten steeds meer in op verdichting. Ook zoeken ze naar samenwerking met bottom-up initiatieven van actieve bewoners en anderen om de leefbaarheid te versterken en een creatieve invulling te geven aan de beperkt beschikbare ruimte. Soms levert dat spanningen op. Hoe kunnen conflicten constructief worden opgepakt door middel van ontwerpend onderzoek?

Tek4Labs – The Experiment Kit for City Labs
Prof. dr. ir. Joop de Kraker (Universiteit Maastricht) i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Stadslabs zijn een veelbelovende vorm van ‘smart governance’, met hun experimentele benadering als een belangrijk kenmerk. In de praktijk hebben stadslabs echter vaak moeite met dit experimentele aspect. TEK4Labs wil een beter begrip én praktische ondersteuning opleveren door het ontwikkelen van een ‘experimenteerkit’ samen met het Nederlandse netwerk van stadslabs.

Future spatial patterns of in-store and online grocery shopping: impacts on mobility, social cohesion and real estate
Dr. Cees Maat (Technische Universiteit Delft) i.s.m. Supermarkt & Ruimte
Supermarkten leveren dagelijkse producten en spelen een sociale rol. Enkele recente trends: door schaalvergroting verdwijnen supermarkten; de stadsrand wordt aantrekkelijker voor hypermarkten; online supermarktdiensten zijn in opkomst. Dit kan leiden tot meer autoverkeer, verlies van sociale cohesie en leegstand van vastgoed. Deze studie onderzoekt dit voor verschillende mogelijke ruimtelijke patronen.

Taxitellingen met beeldherkenningscamera’s in Amsterdam
Dr. Nanda Piersma (Hogeschool van Amsterdam) i.s.m. Gemeente Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt beeldherkenningssoftware voor camera’s op taxistandplaatsen in Amsterdam om taxi’s en passagiers te tellen. De camera’s registreren alleen aantallen. De tellingen helpen de gemeente om te bepalen of het aantal schone taxi’s in de stad voldoende groot is om aan de vraag naar taxivervoer te voldoen.

Instruments for sustainable urban riverfronts (I surf)
Prof. dr. ir. Arjan van Timmeren (Technische Universiteit Delft) i.s.m. Gemeente Amsterdam en Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions
I surf werkt aan problemen van stedelijke milieu- en ecologische achteruitgang via een reeks ontwerpinstrumenten voor ruimtes gerelateerd aan specifieke waterwegen. De instrumenten, getest, uitgewerkt en verfijnd in ontwerpworkshops en participatieve sessies in Amsterdam, helpen stedenbouwkundigen, planners, beleidsmakers en actoren bij het ontwikkelen van ruimtelijke interventies die sociaal-ecologische integratie ondersteunen.

User Satisfaction in Smart Environments: The Case “Stadhuistoren” Smart Office Building of Municipality of Eindhoven
Prof. dr. ir. Bauke de Vries (Technische Universiteit Eindhoven) i.s.m. Gemeente Eindhoven en !mpuls B.V.
De introductie van slimme (smart) technologieën in een kantooromgeving is vaak technologiegedreven, wat tot gevolg heeft dat de impact op de gebruikerstevredenheid nauwelijks systematisch is bestudeerd. In dit project wordt de impact van nieuwe slimme technologieën op de gebruikerstevredenheid in een smart office-omgeving onderzocht aan de hand van gebruiker enquêtes en van meetdata die worden ontleend aan de toegepaste installaties.

De MaaS-ladder – hoe voorbereid is uw stad voor MaaS?
Ir. Arjen van Weert (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) i.s.m. Movares Nederland B.V., Gemeente Amsterdam en Gemeente Nijmegen
Regionale overheden zijn op zoek hoe de introductie van MaaS te faciliteren. De te ontwikkelen MaaSladder in dit onderzoek biedt een stad/regio een integraal overzicht hoe zij scoort op verschillende succesfactoren voor MaaS en geeft inzicht met welke maatregelen zij naar de uitrol van MaaS toe kan werken.


In 2019 wordt VerDuS SURF Pop Up voor het laatst georganiseerd. Hierover wordt begin 2019 meer bekend gemaakt.

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden