E-smartec, een gelukkige toevalligheid

donderdag 4 maart 2021

De inzet van marketingtechnieken bij het opstellen en uitvoeren van mobiliteitsbeleid. Die ‘kunst’ wil het Europese project e-smartec verder professionaliseren. Het was een gelukkige toevalligheid dat we kennis namen van dit project en schreven er enthousiast op in. Het zal ons verder helpen in de integrale samenwerking en werkwijze die we al hebben ingezet in Noord-Limburg.

Deze samenwerking tussen de acht Noord-Limburgse gemeenten heeft al geresulteerd in één integrale Mobiliteitsvisie: Trendsportal. Een gelijknamig netwerkplatform vormt de basis voor verdere samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en ondernemers in de regio op gebied van mobiliteit.

In mei 2018 lichtten we deze werkwijze van Trendsportal toe tijdens een SUMP-conferentie op Cyprus. Met name de intensieve participatie bij de totstandkoming en uitvoering van onze visie sprak veel deelnemers aan. Zo kwamen we er ook in gesprek met de leadpartner van e-smartec. Onze interesse werd gewekt omdat dit project precies beoogt waar wij al mee werken: de inzet van marketingtechnieken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. 

Samenhang

Veel van onze uitdagingen hebben te maken met menselijk gedrag, ervaren we. Daarom willen we graag marketingkennis en -ervaring benutten om mensen te verleiden hun mobiliteitsgedrag aan te passen. Aan de andere kant willen we er ook zeker van zijn dat wij als overheid investeren in de juiste infrastructurele projecten. Uiteindelijk gaat het om de samenhang. Immers, wanneer gebruikers jouw mobiliteitsoplossing niet begrijpen, zal ze ook niet effectief gebruikt gaan worden. En dat is zonde van de tijd en energie die je erin hebt gestoken en vooral van het maatschappelijke geld dat ermee is ‘verspild’.

Als gemeente Venlo nemen we nu deel aan e-smartec en willen binnen dit project marketingtechnieken toepassen om drie mobiliteitsdoelen te behalen op het gebied van: stimuleren van actieve mobiliteit, parkeren en mobiliteitsmanagement en zero emissie stadslogistiek. 

Deze prioriteiten hebben als overkoepelend doel dat zij bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen. Daarnaast heeft iedere prioriteit zijn eigen doelstelling, zoals het bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners, het economisch functioneren van onze binnenstad en een prettiger leefklimaat. 

Beleving van gebruikers

Binnen onze gemeente, en dat zal bij collega-gemeenten ook het geval zijn, ervaren wij dat gemeentelijke ambities, zoals ‘verduurzaming’, verder reiken dan de belevingswereld van de uiteindelijke gebruiker. Hij of zij heeft moeite om zich voor te stellen wat de gevolgen in de toekomst zijn van het (verplaatsings)gedrag van nu. De beleving van gebruikers van mobiliteit ligt veel meer in het ‘hier en nu’. Voor hen is het lastig, soms zelfs tegenstrijdig om met bredere toekomstontwikkelingen bezig te zijn. Een voorbeeld: Iemand die net een auto heeft gekocht, zal niet zo gauw nadenken over oplossingen op het vlak van deelmobiliteit. 

Marketing kan ons op dit vlak erg goed helpen, door niet alleen de ratio, maar ook de emotie in kaart te brengen, behoeften te inventariseren, knelpunten te laten benoemen, oplossingsrichtingen te bespreken, besluiten terug te koppelen en vervolgens te bepalen welke communicatievorm het beste past bij de doelgroep. 

Hand in hand

Voor het tonen van empathie en het goed in beeld brengen van de behoeften van de weggebruiker kan een marketing- en gedragswetenschappelijke achtergrond enorm van pas komen. Maar het bepalen van een effectieve oplossing – na toetsing van emoties op objectieve metingen - is net zo belangrijk. En daar is absoluut een verkeerskundige achtergrond voor nodig. In mijn beleving gaan deze twee ‘werelden’ daarom idealiter hand in hand. Leunen op het ene of het andere specialisme is onvoldoende om succesvol te zijn.

Concreet leren we in het e-smartec traject van elkaar welke marketing (participatie) technieken echte best practices zijn gebleken, dan wel welke in theorie goed lijken, maar niet het verwachte succes brachten. Alle succesvolle ervaringen worden verzameld 

E-smartec

Het Europese project e-smartec loopt tot en met 31 juli 2022. Het wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe programma van de Europese Unie.

Het Centrum voor Onderzoek en Technologie Hellas (CERTH) in Thessaloniki is leadpartner. De steden Rome, Hesse en Venlo zijn projectpartner, evenals de Griekse regio Macedonië. Het Polis Netwerk ondersteunt op het gebied van kennisuitwisseling. Ook nemen drie universiteiten deel: Coventry University (VK), Link Campus University (Rome) en University of Zilina (Slowakije). Zie: https://www.interregeurope.eu/e-smartec/

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden