Fietsparkeren versus autoparkeren

woensdag 21 april 2021

In oude wijken met beperkte parkeerruimte en relatief veel woningen speelt vaak een parkeerprobleem én een probleem met het leefbaar houden van de straat. Als veel mensen op geclusterde locaties wonen biedt dit juist kansen om bedrijven en winkels te bezoeken per fiets. Winkels en bedrijven vestigen zich graag op locaties met veel mogelijke klanten in de buurt.

In straten waar veel appartementen zijn zonder tuin biedt fietsparkeren, in plaats van autoparkeren, mogelijkheden voor het leefbaarder maken van een straat. Op een fietsparkeerlocatie kunnen, in plaats van één auto, vaak meer dan zes fietsen staan. Om een juiste parkeerlocatie voor fietsen en auto’s te bepalen zijn parkeerdata nodig. Maar ook beleidskeuzes spelen een belangrijke rol. Wil je een meer leefbare omgeving of een kortere loopafstand naar een auto?

Parkeerdata of parkeergevoel
Het gebruik van parkeerdata vormt de beste basis voor belangrijke beslissingen op het gebied van parkeren. Op dit moment worden er nog te vaak beslissingen genomen op basis van gevoel. Dit is voor besluiten die veel geld kosten een groot risico. Het is veel slimmer om waardevolle parkeerdata te gebruiken voor goede beslissingen. Het verzamelen van de juiste data is in bijna alle gevallen goedkoper dan het achteraf herstellen van eventuele foute beslissingen. Het beperkt dus ook het risico dat er een fout besluit wordt genomen bij de aanleg van bijvoorbeeld een parkeervoorziening.

Scanauto voor fietsparkeren
Betrouwbare parkeerdata kunnen met behulp van een scanauto worden ingewonnen. Deze parkeerdata worden gevormd door de kentekens van alle geparkeerde voertuigen. Door meerdere ronden te rijden kan ook het parkeermotief en –duur worden bepaald. Ook zijn er overige analyses te bepalen op basis van voertuigkenmerken. Denk aan het achterhalen van de exacte locaties van elektrische voertuigen. Naast het scannen van kentekens van geparkeerde voertuigen, is de scanauto ook in ontwikkeling om geparkeerde fietsen te laten waarnemen met behulp van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning.

Herkomstanalyse ten behoeve van overstap auto-fiets 
Een belangrijke vraag is welke parkeerdata uit de scanauto waardevol zijn om het fietsparkeerbeleid te verbeteren. Met behulp van de kentekens kan de overheid analyses laten uitvoeren naar de herkomst van parkeerders. Op basis van deze herkomst kan, in combinatie met het parkeermotief en de parkeerduur, worden bepaald welke locaties mogelijkheden bieden voor de overstap van de auto naar de fiets. Met behulp van deze data kunnen eventuele gevolgen van beslissingen worden bepaald.

Verduurzaming stad
Een leefbare stad speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Mensen zijn in de dicht bebouwde omgeving op zoek naar ontmoetingsplekken. Deze plekken kunnen in de stad op straat zijn. Daarnaast is veilige speelruimte voor kinderen in de stad een punt van aandacht. Door een stad primair in te richten voor de fiets kan een beter leefklimaat worden gerealiseerd. Park- en Bike-locaties met deelauto en deelfietsvoorzieningen kunnen tegelijkertijd een belangrijke rol spelen als verbindende factor tussen stad en platteland. Zo kunnen reizigers uit de stad en platteland gebruik maken van dezelfde parkeervoorzieningen.

Winkel versus woning
Doordat steeds meer mensen online winkelen, sluiten er winkels in het centrum. Daarnaast kampen veel dorpen met leegstand omdat grote filialen van winkels in de stad zitten. Deze leegstand wordt vaak gebruikt voor extra woningen. Maar wanneer winkels worden omgebouwd tot woningen ontstaat er, zonder gerichte oplossingen, vaak een parkeerprobleem. Bovendien worden veel aanvragen voor een functiewijziging geweigerd omdat er geen ruimte voor parkeren is volgens de geldende parkeernormen. Vaak is het centrum er echter wel bij gebaat dat dit soort initiatieven doorgang vinden, bijvoorbeeld om leegstand te voorkomen. Ook hier kan een gerichte oplossing zijn om op basis van parkeerdata locaties voor autoparkeren om te bouwen tot locaties voor fietsparkeren.

Auto- en fietsroutes combineren in navigatie-apps
Dit biedt ook mogelijkheden om de overstap tussen de auto en fiets te stimuleren op korte afstanden. Wanneer mensen een auto nodig hebben om op hun eindbestemming te komen, zijn er mogelijkheden om het overstappen tussen modaliteiten te stimuleren tussen auto en fiets. Deze overstapmogelijkheden moeten wel duidelijk worden gecommuniceerd in bijvoorbeeld navigatie-apps. Op dit moment maken navigatie-apps veelal gebruik van route-mogelijkheden voor alleen auto of fiets. Het is slimmer om dit te combineren, zodat de voordelen van bepaalde vervoerswijzen optimaal kunnen worden benut. 

Conclusie
De drukte in steden brengt in veel gevallen nóg meer parkeerdruk met zich mee. De fiets kan een deel van de oplossing bieden, in de steden en ook aan de rand van de stad, om te wisselen van auto naar fiets en vice versa.

 

Pim Nijland

Pim Nijland, Verkeerskundig adviseur Bureau De Groot Volker

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief