BonoTraffics

Ruimte voor elkaar

‘Het inrichten van de openbare ruimte, waarbij al het verkeer zich veilig, snel en comfortabel kan verplaatsen is vaak ingewikkeld. Zeker als we ook willen dat die openbare ruimte mooi is; een fijne plek om te spelen en elkaar te ontmoeten. Er zijn veel partijen die zich daarmee bezighouden, met evenzoveel belangen. En er zijn vele wetten, regels en procedures waar we rekening mee moeten houden. Bovendien maken steeds meer verkeersdeelnemers gebruik van dezelfde weg. Dat gaat soms knellen. Daarom zijn er in Nederland verkeerskundigen nodig. Dit is ons vak.’

BonoTraffics is een verkeerskundig adviesbureau. Met 40 verkeerskundigen werken ze samen met opdrachtgevers aan een mooie, veilige en sociale openbare ruimte in Nederland. Hierbij laten ze zich leiden door de waarden verbondenheid, flexibiliteit, kwaliteit en passie voor het vak. Bel BonoTraffics voor een verkeersontwerp, participatietraject, verkeersonderzoeken, beleidsadviezen of de openbaar vervoer-analysetool OVIT. Ook detacheren ze allround verkeerskundigen en bieden verkeerskundige cursussen aan vanuit de BonoAcademy.

Social Media

LinkedIn
Youtube

Bezoekadres

IJsselkade 60 Kampen, Nederland.

Contactgegevens

T. (038) 33 71 720
E. info@bonotraffics.nl

Meer informatie

Naar de website

Artikelen, evenementen & downloads van BonoTraffics