Goes combineert beleid
donderdag 28 februari 2019
timer 4 min

 

 

Verkeerskunde volgt in 2018 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van klimaatadaptatie. Dit keer Marjolein Zevenbergen, beleidsspecialist Sport/bewegen/gezondheid en Joep Stortelder, verkeerskundige bij de gemeente Goes.

 

 

1. Hoe verkeersveilig is de gemeente Goes?

Joep: "Er is veel aandacht voor verkeersveiligheid. Het begint met beleid, waarbij we al jaren streven naar nul vermijdbare ongevallen. Minstens zo belangrijk is dat verkeersveiligheid door de hele organisatie gedragen wordt. Want nieuwe inzichten, zoals een fietsvriendelijke stoeprand of net wat extra asmarkering op fietspaden, moeten wel op straat worden uitgevoerd door de onderhoudsdienst."

2. Waar maakt u zich zorgen over wat betreft de verkeersveiligheid?

Marjolein: "We kennen de landelijke trend van een stijgend aandeel letselongevallen onder fietsers. Tegelijkertijd wordt er veel gefietst in Goes en wonen er relatief veel ouderen. De wegen en fietspaden zouden ingericht moeten worden voor deze doelgroep."
 

Joep: "We maakten al eens een overzicht van de investeringen die het fietsnetwerk verbeteren. Maatregelen zoals bredere fietspaden en veiligere oversteken. Samen met wat comfortmaatregelen kwamen we uit op ruim 25 miljoen euro. En dat is dan alleen voor de fiets."

3. Welke verkeersveiligheidsmaatregel uit uw gemeente verdient navolging in andere gemeenten?

Marjolein: "Samen met andere gemeenten en het ministerie van IenW werken we aan de pilot ‘Doortrappen’. Het doel hiervan is de oudere fietser bewust te maken van de risico’s van fietsen. Tegelijkertijd willen we aanmoedigen dat ouderen blijven fietsen. Mobiliteit helpt om vereenzaming tegen te gaan. En uiteraard is het gezond, ook als de fiets trapondersteuning heeft."
 

Joep: "Binnen het project ‘Doortrappen’ staat laagdrempeligheid voorop. We zoeken de ouderen op, in plaats van ze uit te nodigen voor een bijeenkomst of cursus. Er worden geregeld fietstochten georganiseerd voor en door ouderen. Juist die momenten zijn goed om uitleg te geven over veilig op- en afstappen, of te wijzen op hulpmiddelen zoals een spiegel."
 

Marjolein: "Een deel van de ouderen vindt dat ze nog prima veilig kunnen fietsen, want het gaat al jaren goed. Zij zijn echt niet te overtuigen met een folder waarin staat dat ze beter een fiets kunnen aanschaffen met een lagere instap. Door ouderen in te zetten als ambassadeur gaat het onderwerp meer leven. De ambassadeurs kunnen spreken over hun eigen ervaringen. Inspirerend is dat meerdere externe partijen in het project participeren, waaronder onze buurtbusvereniging, het ziekenhuis in Goes en de regionale verzekeringsmaatschappij ZLM."

4. Is er voldoende kennis over verkeersveiligheid beschikbaar?

Joep: "De landelijke richtlijnen zijn een prima begin voor een voldoende veilige inrichting. De effectiviteit van het samenvoegen van meerdere beleidsvelden, zoals in het project ‘Doortrappen’, moet je vermoedelijk eerst ondervinden. Dat laat zich lastiger samenvatten in een handboek."

5. Hoe houdt u uw eigen verkeersveiligheidskennis op peil?

Joep: "Het project ‘Doortrappen’ valt onder de vlag van de F10-fietssteden, wat onderdeel is van Tour de Force. Door het uitwisselen van ervaringen in dit soort samenwerkingsverbanden leer je veel."
 

Marjolein: "Vanuit mijn achtergrond heb ik niet zo veel met verkeer. Wel blijkt de interventiemethodiek die gebruikt wordt voor sport en bewegen goed inzetbaar voor dit verkeersveiligheidsproject."

6. Wat is uw droomproject op het gebied van verkeersveiligheid?

Joep: "Het doortrappen-project valt buiten de comfortzone van een reguliere herinrichting. Dat maakt het interessant. Mijn droomproject bestaat daarom uit nog meer samenwerking met de weggebruiker zelf. Juist op dat gebied is nog veel te winnen.

Marjolein: "De bredere samenwerking krijgt intern nu al navolging in een gebied met veel scholen in Goes. Het plan is om met beperkte middelen een schoolzone in te richten. Dit gecombineerd met een campagne onder de ouders die hen aanspreekt op het gedrag. Want het is helder dat alleen het plaatsen van borden met een adviessnelheid van 15 km/uur geen effect heeft. Daarbij is afstemmen met de scholen voor draagvlak de eerste stap. Wij stimuleren om vooral op de fiets of lopend naar school te gaan, dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren."

Marjolein Zevenbergen, beleidsspecialist Sport/bewegen/gezondheid en Joep Stortelder, verkeerskundige bij de gemeente Goes kozen het kruispunt bij het stadskantoor als fotolocatie. Vooral voor de fiets is het hier lastig oversteken. “Niet alles is me...

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden