1,5 Miljard voor bereikbaarheid nieuwe woningen

woensdag 11 oktober 2023

Foto: Shutterstock

De Rijksoverheid - het ministerie van IenW en het ministerie van Binnenlandse Zaken - gaat gemeenten financieel helpen om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Hiervoor is 1,5 miljard euro beschikbaar. De beide ministeries gaan bijdragen aan de aanleg van infrastructuur.

 

Bestuurlijke afspraken over deze maatregelen werden al eerder gemaakt met meer dan 80 gemeenten in 2022. Vanaf vandaag kunnen deze gemeenten de aanvraag indienen die ervoor zorgt dat zij het geld voor deze mobiliteitsmaatregelen ontvangen.

De ministeries willen zo zorgen dat 135 duizend nieuwbouwoningen bereiikbaar worden en de omliggende gebieden ook bereikbaar blijven. Zo moet het mogelijk worden om op korte termijn woningbouwprojecten te realiseren die eerder niet van de grond kwamen of pas later gebouwd zouden worden.

Er wordt gezamenlijk geïnvesteerd in mobiliteitsmaatregelen die grenzen aan, of buiten de nieuwe wijken liggen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe rotonde, een fietspad, een busstation of een tunnel. Voorwaarde voor de investeringen is dat de bouw van de woningen binnen 3 tot 5 jaar gestart is en minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt. 

Zo wordt er onder andere in Maastricht een snelle doorfietsroute gerealiseerd tussen Trega/Zinkwit en Station Maastricht, worden twee Mobiliteitshubs in Deventer gerealiseerd op de huidige P+R van station Deventer en in het Rotokwartier en wordt in Terneuzen een nieuwe ontsluitingsweg gemaakt door verlenging van de Laan van Othene.

Minister Harbers: “Bereikbaarheid is een voorwaarde om fijn te kunnen wonen. Nieuwe woningen moeten goed bereikbaar zijn met de auto, het OV en de fiets. We investeren daarom in rotondes, bruggen, fietsroutes en busstations zodat iedereen vanuit zijn nieuwe- of bestaande woning naar werk, school, de sportclub en familie kan. Én de pakketbezorger en de loodgieter de wijk ook goed kunnen bereiken.”

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief