Onveilige fietsroutes naar scholen vormen risico voor middelbare scholieren

maandag 28 augustus 2023

bron: Ruben Schipper Fotografie

Fietsen naar middelbare scholen blijkt vaak een riskante onderneming te zijn voor scholieren. Ondanks een onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd, zijn er sindsdien beperkte verbeteringen doorgevoerd aan de fietsroutes. Te smalle fietspaden, gedeelde wegen met gemotoriseerd verkeer en gevaarlijke oversteken op wegen met snelheden tot 80 km/u zorgen voor een verhoogd risico op ongelukken. Het onderzoek "Kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren," uitgevoerd door Sweco in samenwerking met de Fietsersbond en in opdracht van Bouwend Nederland, onderstreept de noodzaak van veiligere fietsinfrastructuur. Om deze veiligheid te bereiken, is een investering van wel 1,7 miljard euro vereist.

Fietspaden blijken vaak niet geschikt te zijn voor de grote aantallen scholieren die dagelijks de weg op gaan. Slechts enkele locaties, waaronder Arnhem, Utrecht, Almere en Eindhoven, hebben redelijk brede fietspaden. Voor een veiligere fietservaring moeten ongeveer de helft van de drukke schoolfietspaden met minstens een halve meter worden verbreed. Dit komt niet alleen ten goede aan scholieren, maar aan alle fietsers. Het vergroten van de infrastructuur draagt bij aan een veiliger reis.

Scholieren fietsen op gevaarlijke wegen

In sommige provincies delen scholieren wegen met gemotoriseerd verkeer dat snelheden van 50 km/u of meer mag bereiken. Eerdere bevindingen van Sweco tonen aan dat dit aanzienlijk bijdraagt aan het ongevalsrisico voor scholieren. Ondanks deze risico's reist een kwart van de afstand naar school voor middelbare scholieren nog steeds over onveilige wegen. De provincie Limburg spant hierin de kroon, gevolgd door Zeeland, Overijssel en Friesland.

Gevaarlijke oversteken op snelwegen

Hoewel richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) adviseren om oversteekplaatsen op 80 km/u-wegen bij kruispunten te plaatsen, ontbreken deze vaak. Op 142 locaties in Nederland zijn dergelijke cruciale kruispunten afwezig. Veertien van deze riskante oversteekpunten worden dagelijks door meer dan 150 scholieren gebruikt.

Noodzaak van investeringen voor veiliger fietsen

Om de fietspaden veiliger te maken, is een aanzienlijke investering van 1,7 miljard euro nodig. Deze fondsen kunnen worden gebruikt voor het verbreden van bestaande fietsroutes en de aanleg van nieuwe fietspaden en oversteken. Met het groeiend aantal fietsers en diverse fietsmodellen, zoals brede bakfietsen en snelle fietsen, moet het fietsnetwerk worden aangepast. Bouwend Nederland pleit voor een jaarlijks extra budget van 5 miljard euro om de totale vervangings- en renovatiebehoeften van de Nederlandse infrastructuur aan te pakken.

Veiligheid in het onderwijs

Veilig Verkeer Nederland (VVN) sluit zich aan bij de oproep van de Fietsersbond en Bouwend Nederland. Om scholieren adequaat voor te bereiden op hun schoolroute en de potentiële verkeersrisico's, focust VVN zich op educatie voor zowel leerlingen als ouders. Verkeerslessen in groep acht en voorlichtingsprogramma's dragen bij aan bewustwording en veiligheid op de weg.

 

Bekijk het rapport "Onderoek kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren"

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief