Stijgend aantal verkeersslachtoffers vraagt om gedragsverandering

dinsdag 18 april 2023

In 2022 vielen er 737 verkeersdoden, blijkt uit cijfers van het SWOV. Een stijging van maar liefst 15,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Een zorgwekkende ontwikkeling, die ook in de provincie Noord-Brabant niet onopgemerkt is gebleven. Het CBS meldt dat er in Brabant vorig jaar 140 verkeersdoden vielen, hetzelfde aantal als in 2019. Wat kunnen we doen om dit aantal omlaag te krijgen?

“Laat ik vooropstellen dat dit zeer verdrietige cijfers zijn, omdat we willen dat elke Brabander veilig thuiskomt“, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Mobiliteit. "De Brabantse verkeersveiligheidspartners hebben als ambitie nul verkeersslachtoffers. Dit is natuurlijk een zeer ambitieus doel, maar het is wel belangrijk om te streven naar een zo veilig mogelijke verkeerssituatie."

Verbeteren van infrastructuur

Een van de manieren waarop de verkeersveiligheid in Brabant wordt verbeterd, is door het goed onderhouden en verbeteren van de infrastructuur. Hierbij wordt gekeken naar de wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen die de kans op gevaarlijke verkeerssituaties kunnen vergroten. Een integrale aanpak is gericht op goed onderhoud en het preventief verbeteren van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en verkeershandhaving.

Gedragsverandering

Gedrag is de oorzaak van de meeste verkeersongevallen. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt bijvoorbeeld dat een flink deel van de dodelijke slachtoffers geen autogordel droeg, te hard reed, onder invloed was of werd afgeleid. Daarom wordt er in Brabant stevig ingezet op gedragsverandering. Hierbij wordt gedacht aan educatie, voorlichting en campagnes om verkeersdeelnemers bewust te maken van het gevaar van bijvoorbeeld appen of telefonisch vergaderen in de auto.

Jouw actie telt

Gedeputeerde Smeulders beseft dat het een uitdaging blijft om het gedrag van mensen aan te passen. “Daar is tijd voor nodig. Ik hoop daarom dat gedragscampagnes een nog groter bereik krijgen. Doortrappen, de MONO-campagne of 'Jouw actie telt' zijn voorbeelden van projecten en campagnes om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Een veilige weg begint namelijk bij onszelf. Als iedereen een steentje bijdraagt in het verkeer, maken we het samen veiliger. Rijd dus niet te hard, gebruik geen drugs of alcohol voor je de weg op gaat en laat je niet afleiden door je telefoon. En dat geldt óók op de fiets of bromfiets. Verkeersveiligheid is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van automobilisten, maar van alle weggebruikers. In Brabant wordt daarom ook aandacht besteed aan fietsveiligheid. Er wordt geïnvesteerd in veilige fietsroutes en er zijn campagnes om fietsers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.

Verder wordt er in Brabant ook veel aandacht besteed aan verkeershandhaving. De politie en het Openbaar Ministerie controleren actief op snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en andere verkeersovertredingen. Daarnaast worden er verkeerscontroles gehouden op risicovolle locaties, zoals in de buurt van scholen en op drukke kruispunten.

foto: Shutterstock

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief