SWOV brengt verschillen tussen CBS-cijfers en BRON in kaart

donderdag 4 mei 2023

foto: Shutterstock

Een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de bronbestanden waarin verkeersdoden in Nederland worden geregistreerd, laat zien dat de Statistiek van de Verkeersdoden van het CBS het meest nauwkeurige beeld geeft. Het onderzoek richtte zich ook op het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON), dat zich baseert op politieregistraties en wordt verwerkt door Rijkswaterstaat.

Uit het onderzoek blijkt dat de CBS-cijfers het meest nauwkeurig beeld geven over het aantal verkeersdoden in Nederland. Met de ongevalskenmerken die de CBS-statistiek bevat, zijn nadere uitsplitsingen mogelijk. Voor zover het CBS bepaalde ongevalskenmerken niet heeft, heeft het BRON-bestand veel inzicht. Bij het gebruk van BRON moet men zich er bewust van zijn dat dit bestand incompleet is.

Uit eerder onderzoek bleek dat er in de Statistiek Verkeersdoden (CBS) slachtoffers geregistreerd staan die in BRON niet voorkomen. Het gaat vooral om fietsers, scootmobielrijders, ouderen en slachtoffers van engelvoudige ongevallen. Bovendien is ongeveer 2,5 procent van de doden in BRON geen verkeersdoden, maar bijvoorbeeld zelfdodingen. De werkelijke registratiegraad van BRON komt daarmee voor de jaren 2012 - 2016 op 82 procent.

SWOV-onderzoek

SWOV heeft het onderzoek uitgevoerd dor bij het CBS, op het niveau van individuele registraties van (verkeers)doden, een koppeling te leggen tussen Statistiek Verkeersdoden en de bij SWOV beschikbare onderzoekversie van BRON. Ook zijn andere relevante statistieken over niet-natuurlijke dood, doodsoorzaken en kenmerken van slachtoffers bij het onderzoek betrokken. Hiermee konden bestanden worden gemaakt van registraties die in alle statistieken voorkomen of van registraties van verkeersdoden die in slechts 1 of 2 van de statistieken voorkomen. Vervolgens is aan de hand van verschillende kenmerken gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten volgens registraties om de Statistiek Verkeersdoden en die volgens BRON.

Analysemogelijkheden

Het SWOV-onderzoek heeft een bestand opgeleverd waarin de Statistiek Verkeersdoden is gekoppeld aan de Statistiek Niet-Natuurlijke Doden en de Statistiek Doodsoorzaken voor de jaren vanaf 1996 tot en met 2020 en aan BRON voor de jaren 2011-2016. Aanvullende jaren kunnen nu relatief gemakkelijk worden toegevoegd. Dit gekoppelde bestand maakt aanvullende inhoudelijke analyses mogelijk.

Bekijk hier het rapport Registratie van verkeersdoden in Nederland

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief