SWOV-factsheet 'Principes voor een veilig wegennet' geactualiseerd

donderdag 11 mei 2023

SWOV heet de factsheet 'Principes voor een veilig wegennet' geactualiseerd. In de factsheet gaat SWOV in op de opbouw van het wegennet en het wegontwerp, en de grote invloed op verkeersveiligheid. De factsheet is voor een belangrijk deel gebaseerd op de algemene uitgangspunten uit Duurzaam Veilig. 

 

De opbouw van het wegennet en het wegontwerp zijn van grote invloed op de verkeersveiligheid: ten eerste omdat deze bepaalde conflicten tussen verkeersdeelnemers onmogelijk of onwaarschijnlijk maken (bijvoorbeeld fysieke rijrichtingscheiding, gescheiden fietspaden, obstakelvrije bermen); ten tweede omdat deze richting geven aan het gewenste verkeersgedrag (herkenbaarheid, voorspelbaarheid).

Nederland kent drie wegcategorieën: erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. Deze hebben elk hun eigen ontwerpprincipes, zowel voor de wegvakken als voor de kruisingen. CROW publiceert de richtlijnen voor een optimaal wegontwerp (afweging tussen bereikbaarheid, veiligheid en milieu). Deze richtlijnen zijn niet bindend; het is uiteindelijk de wegbeheerder die bepaalt hoe een weg eruitziet. Het Kennisnetwerk SPV heeft risico-indicatoren opgesteld voor veilige wegen en veilige fietspaden. Deze factsheet is voor een belangrijk deel gebaseerd op de algemene Duurzaam Veilig-uitgangspunten (zie ook de SWOV-factsheet Duurzaam Veilig wegverkeer) en relevante CROW-richtlijnen (www.crow.nl).

Lees hier meer over de factsheet.

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief