Waarom we een minister voor Beleving nodig hebben

vrijdag 8 december 2023

Rick Schotman (foto: Bertil van Wieren)

Na een spannende verkiezingsstrijd volgt nu de formatie van een nieuw kabinet. Belangrijk onderdeel daarvan is de verdeling van de verschillende ministerposten. In de mobiliteitswereld kijken we vaak vol verwachting naar de benoeming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Maar in de wereld van nu, waarin het steeds vaker draait om technologische ontwikkelingen, mogen we het belang van de mens en zijn emoties en ervaringen niet vergeten. En wie kan dat nou beter vertegenwoordigen dan een minister voor Beleving? In deze blog leg ik uit waarom we die nodig hebben.

Waarom een minister voor Beleving?

Laten we beginnen bij het begin: waarom is een minister voor Beleving eigenlijk nodig? Er wordt vaak gesproken over plannen om onze samenleving te verbeteren. Nog lang nog niet altijd kijken we daarbij naar de behoeften van de hoofdrolspelers in ons land: mensen. Dat betekent dat er veel plannen worden gemaakt die op papier een oplossing lijken, maar in de praktijk niet aansluiten bij de behoeften van inwoners. En dat leidt regelmatig tot plannen die ‘in de la’ belanden, het terugdraaien van beslissingen en daarmee onnodige kosten en investeringen.

Een minister voor beleving is daarvoor een oplossing. Zo iemand kan ervoor zorgen dat de behoeften van inwoners centraal staan bij nieuw beleid. Belangrijke taken van zo'n minister zijn het in de gaten houden van de (mentale) gezondheid van inwoners en het toetsen van plannen aan daadwerkelijke behoeften. Dat leidt tot efficiëntere investeringen en uiteindelijk tot het vergroten van brede welvaart.

Een minister voor Beleving in de praktijk

Dit klinkt waarschijnlijk mooi, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hierbij een paar thema's waar een minister voor Beleving mee aan de slag kan:

1. De menselijke ervaring centraal

Een minister voor Beleving moet benadrukken dat technologie in dienst staat van de mens, en niet andersom. Technologische mogelijkheden moeten ons leven verrijken en ons geluk vergroten. Dit betekent dat de menselijke ervaring centraal moet staan in beleidsvorming gericht op nieuwe technologieën en systemen.

2. Openbare ruimtes gericht op positieve emoties

Een belangrijk aspect van beleving is onze interactie met openbare ruimtes. Een minister voor Beleving kan ervoor zorgen dat parken, pleinen en andere openbare ruimtes aantrekkelijk en gastvrij ingericht worden naar de wensen en behoeften van inwoners. Zo ervaren mensen hier meer positieve emoties, kunnen ze ontspannen en is er ruimte voor interactie met anderen. Op deze manier voorkomen we grote investeringen in openbare ruimte waar vervolgens geen gebruik van wordt gemaakt.

3. Brede Welvaart en Inclusie

Een minister voor Beleving draagt bij aan brede welvaart en sociale inclusie. Het creëren van aantrekkelijke en toegankelijke omgevingen zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn plek voelt, wat essentieel is voor een gezonde en inclusieve samenleving. Hierbij hoort ook de rol van “luis in de pels” bij andere ministeries, door bij beleidsvorming goed in de gaten te houden dat de menselijke ervaring voldoende wordt meegewogen.

4. Bevorderen van culturele diversiteit en creativiteit

Cultuur en kunstinitiatieven versterken de band tussen mensen en hun gemeenschap. Door culturele evenementen en kunstinitiatieven – voor alle inwoners - te ondersteunen, kan een minister voor Beleving de culturele diversiteit en creativiteit in een samenleving bevorderen. Dit draagt weer bij aan het opwekken van positieve emoties en trots onder de bevolking, waardoor mensen zich verbonden voelen met elkaar, hun identiteit en hun erfgoed.

5. Activeren bewustzijn duurzaamheid en milieu

Veel mensen zeggen natuur en duurzaamheid wel belangrijk te vinden, maar vinden het toch lastig om hier concreet invulling aan te geven. Bovendien zijn voorbeelden zoals rijden in een elektrische auto, zonnepanelen op het dak en het eten van vegetarische vleesvervangers qua kosten niet voor iedereen weggelegd. Een minister voor Beleving kan zich inzetten voor laagdrempelige manieren om duurzaam bezig te zijn en kan ervoor zorgen dat iedereen op zijn of haar eigen wijze invulling kan geven aan duurzaam gedrag door ruimte te bieden voor eigen initiatieven.

6. Verbeteren van gemeenschapsbetrokkenheid en mentale gezondheid

Tot slot moet een minister voor Beleving altijd oog hebben voor de mentale gezondheid van een gemeenschap. De verschillende crises die Nederland heeft doorgemaakt, laten zien welke impact beleid kan hebben op het leven en de mentale gezondheid van mensen. Door hier aandacht voor te hebben en beleid te toetsen op dit effect, kan een minister gemeenschapsbetrokkenheid en mentale gezondheid vergroten. Mensen die zich gehoord voelen, voelen zich namelijk eerder betrokken en ervaren een gevoel van zingeving.

Belangrijk voor het vergroten van brede welvaart

Een minister voor Beleving draagt dus bij aan betere investeringen in de openbare ruimte, culturele diversiteit en inclusie, duurzaamheidsbewustzijn, en zorgt voor een mensgericht perspectief in beleid. Uiteindelijk heeft beleid namelijk altijd effect op het leven van mensen. Dus hen hierbij betrekken én vertegenwoordigen in een ministerpost voor beleving, is niet alleen belangrijk maar echt noodzakelijk in ons streven naar een wereld waarin we niet alleen overleven maar waarin we ook echt gelukkig zijn in onze omgeving.

Meer weten over wat Goudappel doet op het gebied van beleving en belevingsonderzoek? Bekijk dan deze pagina.

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief