ANWB-leden over de toekomst van de infrastructuur

vrijdag 26 augustus 2016
timer 3 min
Anke Bergmans, BlauwResearch, namens Denk-Mee-Met-de-ANWB: 'Met ANWB-leden zijn we in gesprek gegaan over hoe zij denken dat de Nederlandse infrastructuur over 30 jaar georganiseerd zou moeten zijn. Uiteraard hebben zij rekening gehouden met allerlei toekomstige veranderingen op het gebied van mobiliteit.'

Mobiliteit in de toekomst

Leden voorzien de volgende twee trends: zelfrijdende auto’s en het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Leden verwachten niet dat hierdoor minder behoefte zal zijn aan infrastructuur. De economie groeit, mensen worden ouder, mensen werken langer en de behoefte aan recreatie blijft.

 

Ik denk dat op wereldschaal de mensen zich steeds meer gaan verplaatsen en dat het in Nederland steeds voller zal worden. Daarnaast blijven we langer leven en willen we ons steeds meer en langer verplaatsen (tot op hoge leeftijd)’.

 

‘De vraag naar mobiliteit zal alleen maar groter worden. De overheid is daarin bepalend. Geprivatiseerde (en daardoor gecentraliseerde) zorg, mantelzorg, twee werkenden per gezin, nieuwe WW-regeling en keuze in ruimtelijke ordening dwingen de burger tot meer mobiliteit.’

 

Ondergrondse verbindingen

Niet alleen de druk op de bestaande infrastructuur, maar ook het gebrek aan ruimte leidt er volgens leden toe dat de bestaande infrastructuur beter benut moet worden en nieuwe infrastructuur innovatiever moet zijn om aan de toekomstwensen van mobiliteit te voldoen. Leden zien vooral kansen voor meer ondergrondse verbindingen, het anders inrichten van het vrachtvervoer en meer aandacht voor ‘nieuw’ verkeer. Leden zijn van mening dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe infrastructuur te combineren met de wensen van de politiek en omwonenden. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor ondergrondse verbindingen in de afgelopen decennia verder ontwikkeld. Daarom zien leden mogelijkheden voor meer en directere verbindingen ondergronds.

 

'Geen nieuwe wegen meer aanleggen, maar de huidige aanpassen waarbij gekeken moet worden om viaducten zo mogelijk te vervangen door tunnels. Autowegen kunnen op maaiveldniveau worden voorzien van blijvend groen, zodat ook vrachtauto's aan het zicht worden onttrokken.'

 

Vrachtvervoer

Leden merken op dat het vrachtverkeer steeds zwaarder en intensiever wordt. Hierdoor zal de slijtage van de infrastructuur alleen maar sneller gaan. Op een andere wijze inrichten van het vrachtvervoer, zoals meer vracht per spoor, over water of ondergronds, zorgen voor een betere doorstroming en meer ruimte voor andere weggebruikers.

 

'Nederland zal de komende jaren steeds meer groeien en daardoor drukker worden. Laten de beleidsmakers en plannenmakers zich met name in de Randstad en rond de andere grote steden zich richten om de bevoorradingsstromen van fabrieken en bedrijven onder de grond te laten plaats vinden. Dat vermindert de druk op de huidige wegen.'

 

'Het vrachtvervoer wordt steeds grootschaliger. Ik denk dat we dat moeten omdraaien. Vanuit distributiecentra moeten kleine, elektrische, zelfrijdende units de vracht naar de bestemming brengen. Dat bevrijdt de centra van een hoop vervuiling, lawaai en belasting. Grote trucks alleen tussen de distributiecentra laten rijden en die ook zoveel mogelijk zelfrijdend.'

 

Meer aandacht voor ‘nieuw’ verkeer

De diversiteit aan vervoersmiddelen neemt toe. Leden voorzien dat er steeds meer gebruik zal worden gemaakt van elektrische fietsen en meer van deze ‘tussenvormen’ van langzaam verkeer (fiets) en snelverkeer (auto), zoals (elektrische) scooters, segway’s, elektrische auto’s en zelfrijdende auto’s. Het wegennet zal hierop aangepast moeten worden, zodat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen.

 

'We gebruiken massaal de fiets, kan die niet ingezet worden om de wegen en viaducten zo meer in te richten dat je het echt kunt combineren.'

 

'Maar aandacht voor tussenvormen tussen langzaam (gewone fiets) en snelverkeer zoals de auto. Ik verwacht meer gebruik van snelle fietsen en scooter achtige voertuigen voor 1-2 personen. Het zou mooi zijn als daar meer (gescheiden) ruimte voor komt.'

 
Auteur: Anke Bergmans

Anke Bergmans, BlauwResearch, namens Denk-Mee-Met-de-ANWB

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden