ANWB-leden over investeringen in infrastructuur

woensdag 24 oktober 2018
timer 3 min

We gingen in gesprek met leden uit het ‘Denk mee met de ANWB’ panel en vroegen hen hoe zij tegen investeringen van de overheid in infrastructuur aankijken.

Door onze toegenomen mobiliteit is onze actieradius in de afgelopen tientalen jaren enorm toegenomen met als gevolg dat het wegennetwerk onder druk is komen te staan. Enerzijds is het voor de mobiliteit van ons land van groot belang dat de overheid blijft investeren in nieuwe wegen en paden. Anderzijds staan aspecten als milieu en leefbaarheid steeds hoger op de agenda.  

Kosten en baten

Voordat de overheid investeert in infrastructuur wordt een grondige kosten-batenanalyse gedaan. Leden vinden het belangrijk dat in deze analyse rekening wordt gehouden met de overlast die nieuwe wegen kunnen veroorzaken voor omwonenden. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de effecten op de gezondheid, het klimaat en milieu. Hoewel een klein aantal mensen dit ietwat overdreven vindt, vindt het merendeel het zeer terecht dat deze aspecten steeds zwaarder meewegen. Schade aan het milieu wordt, op een aantal uitzonderingen na, niet geaccepteerd.

Een voorbeeld van een situatie waarbij ik meer ‘schade’ aan de leefomgeving zou accepteren, is  een situatie waarbij een dringend algemeen belang wordt gediend en de schade gecompenseerd of gematigd wordt.”

 

“Voorheen heeft altijd de economie voorrang gekregen, met als resultaat een wereld in de problemen.”

Leden vinden dat de kwaliteit van de leefomgeving te allen tijde bewaakt dienst te worden. “Effecten op gezondheid en milieu zijn niet meer terug te draaien, ze zijn helaas vaak blijvend.”

De aanleg van fiets- en wandelpaden en investeringen in openbaar vervoer worden daarentegen door veel mensen aangemoedigd. Dit geeft aan dat leden vaak voorstander zijn van milieubewuste mobiliteitsoplossingen.

Alternatieve oplossingen

Leden weten inmiddels dat investeringen in infrastructuur consequenties hebben voor mens en milieu. Daarbij komt dat het aanleggen van nieuwe wegen volgens sommigen alleen maar meer verkeer trekt. Leden geven aan dat het tijd is om te gaan kijken naar alternatieve oplossingen. De overgang naar elektrisch rijden levert veel minder schade aan het milieu en vermindert de geluidsoverlast aanzienlijk, maar daarmee is het fileprobleem nog niet opgelost.

Elektrische auto’s en bussen zouden een bijdrage kunnen leveren aan minder ‘schade’ aan de leefomgeving, doordat ze geen uitstoot hebben. Als deze voertuigen door worden ontwikkeld, komen ze binnen het bereik van meer mensen en worden deze opties als alternatief aantrekkelijker.”

Volgens de leden moet er geïnvesteerd worden in beter, goedkoper en sneller openbaar vervoer. Daarnaast moet volgens de leden de focus niet langer bij de kosten en baten liggen, maar moeten alternatieven nader worden onderzocht.

“Artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) kan verkeersstromen voorspellen en daarmee effectiever (toekomstige) wegen bepalen.”

Het gebruik van bijvoorbeeld het openbaar vervoer en zuinigere oplossingen zou gestimuleerd moeten worden. Als de alternatieven aantrekkelijker en toegankelijker worden gemaakt, gaat men vanzelf overstag.  

“De beste filebestrijder is de file zelf en dat men naar alternatieven gaat zoeken: thuiswerken, verplaatsing van de afspraak, op andere tijden reizen, met het openbaar vervoer, de fiets etc.”

 
Auteur: Hannes van de Vem

Hannes van de Ven, Blauw Research, namens 'Denk mee met de ANWB'

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.