Corien Wortmann-Kool: 2050: binnen 30 minuten reistijd op Europees transportnetwerk

woensdag 5 december 2012
timer 5 min
Corien Wortmann-Kool, lid van het Europees Parlement voor het CDA/EVP, vice-voorzitter Europese Volkspartij-fractie: ‘Hard werken aan duurzaam vervoer’

'Transport is de ruggengraat van onze Europese economie en onze Nederlandse logistieke sector neemt daarin een sterke positie die veel werkgelegenheid oplevert in ons land. Het is dan ook belangrijk voor ons in Nederland dat wij het transportnetwerk in Europa verbeteren.

De havens van Rotterdam en Amsterdam en luchthaven Schiphol zijn belangrijke ‘mainports of Europe’. Mainports zijn een belangrijke banenmotor, maar dan moeten ze wel goed bereikbaar zijn en blijven. Ondanks de economische crisis is nog steeds de verwachting dat het vervoer nog fors zal groeien. Daarom moeten we hard verder werken aan verbetering van de Europese infrastructuur en duurzamer vervoer. Want zonder transport staat alles stil. Toekomstige inzet en investeringen zullen gericht zijn op gecombineerd vervoer over zowel weg, spoor en water. Innovatie en efficiëntie zijn hierbij van groot belang.

Europa heeft 31,7 miljard euro klaar liggen
‘In Europa wordt er momenteel gewerkt aan het Europese transportfonds TEN-T (TransEuropese Netwerk) voor de periode 2014-2020. Dit fonds moet bijdragen aan een optimaal infrastructuurnetwerk in Europa. Het uiteindelijk doel is dat in 2050 een groot deel van de Europese bevolking en bedrijven op 30 minuten reistijd aansluiting hebben op het Europese transportnetwerk (trein, luchthaven, snelweg). Om dit netwerk aan te leggen is Europese co-financiering beschikbaar, als aanvulling op de investeringen die lidstaten zelf moeten doen om de infrastructuur aan te leggen. Europa heeft voor de periode 2014-2020 naar verwachting 31,7 miljard euro klaar liggen, Tijdens de vorige periode, tussen 2007 en 2013, was dit bedrag slechts 8 miljard euro. De plannen zijn weliswaar ambitieus, maar nog altijd moeten lidstaten zelf een fors deel bijdragen om de projecten te verwezenlijken.

Nu veel landen hun begrotingstekort en overheidsschuld moeten terugbrengen, staan budgetten voor de financiering van grote infrastructuurprojecten onder druk. Daarom is er vanuit Europa het initiatief van projectbonds genomen om via Publiek Private samenwerking met hulp van de Europese Investeringsbank belangrijke infrastructuurprojecten te realiseren. Een nieuwe zeesluis bij IJmuiden die belangrijk is voor de Amsterdamse regio en het achterland wordt door de Europese Commissie kansrijk genoemd om deel te nemen aan de pilotfase. Ik vind dit een innovatieve manier om belangrijke projecten toch te kunnen realiseren.

Knelpunten in de internationale verbindingen oplossen

In de praktijk zal het in Nederland vooral gaan over het verbeteren van bestaande verkeersassen, het verhogen van de capaciteit en het uitbreiden van knooppunten waar weg, water en spoor beter op elkaar kunnen aansluiten. Het is in het Nederlands belang dat knelpunten in de internationale verbindingen zo snel mogelijk worden opgelost, zoals de spoorgoederenverbinding Rotterdam-Milaan, de Rijn-Donaucorridor en de aansluiting van de Betuweroute op het Duitse spoornetwerk. Voor Nederland kan de verdere ontwikkeling van de Trans-Europese Netwerken gunstig uitpakken, omdat Europa ons achterland en afzetmarkt is.

Tot op heden mag de Ecocombi niet de grens over
Inzetten op meer duurzaam vervoer in Europa is voor mij een belangrijke prioriteit. Daarbij moet zeker ook naar efficiënter goederenvervoer gekeken worden door de inzet van de Ecocombi. De ecocombi, ook wel lange zware vrachtwagen (LZV) genoemd, is een hot topic in Europa. De ecocombi is langer en zwaarder dan een normale vrachtauto en kan hierdoor dus meer goederen vervoeren. Tot op heden mag dit type vrachtauto niet de grens over. Alleen proefprojecten in de lidstaten zelf zijn toegelaten.

In Nederland rijden ongeveer 700 Ecocombi´s rond op bepaalde trajecten, waar de verkeersveiligheid gewaarborgd is. Bedrijven zoals IKEA en FloraHolland maken gebruik van de Ecocombi. De Ecocombi geeft besparingen op het brandstofverbruik en er vindt tegelijkertijd een vermindering van CO2-uitstoot plaats. Daarom is de ecocombi een goed alternatief en een prima aanvulling op ons goederenvervoer in Europa. Ik zet me in om het mogelijk te maken dat Ecocombi’s ook grensoverschrijdend mogen rijden, want dat is nu niet toegestaan. Met name de spoorlobby probeert de inzet van Ecocombi’s te voorkomen, maar dat vind ik kortzichtig, omdat ze vaak ingezet worden op trajecten waar het spoor geen alternatief kan zijn.

Elektrische Cargohopper  is goed alternatief voor vele bestelauto´s

Bevorderen van de inzet van ‘zero emission cars’ is ook een belangrijk thema in Europa. Streven is om ervoor te zorgen dat er in 2050 geen normale diesel/benzine auto´s meer rijden in onze Europese steden. Maar liefst 97 procent van de Nederlanders gelooft dat diesel- en benzineauto’s de komende 10 jaar zuiniger en milieuvriendelijker zullen worden. Ook voor hybride- en elektrische auto’s ziet een grote meerderheid een toekomst.

De Europese Commissie stimuleert verdere ontwikkeling, onder meer door Research & Development, en op verschillende plekken in Europa wordt er geëxperimenteerd met elektrische auto´s. De stad Utrecht gebruikt bijvoorbeeld de elektrische Cargohopper om de binnenstad te bevoorraden. De Cargohopper is een smal voertuig dat zonder geluid en uitlaatgassen door de binnenstad rijdt. Het is een goed alternatief voor de vele bestelauto’s die nodig zijn om de winkels en restaurants in de binnenstad te bevoorraden. Op deze manier wordt de binnenstad niet belast en wordt de leefomgeving in alle opzichten beter.’

 
Auteur: Joske van Lith

Corien Wortmann-Kool: 'Met name de spoorlobby probeert de inzet van Ecocombi's te voorkomen, maar dat vind ik kortzichtig.'

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.