De terugkeer van de file

dinsdag 14 februari 2023

“2022 was een beetje het jaar van de terugkeer van de file”, aldus senior adviseur Erik Klok (Roelofs Groep). “We merken dat werken op kantoor toch voordelen heeft, zoals het zien van mensen en snel kunnen afstemmen. Het nadeel is dat we kennelijk allemaal op dezelfde dagen naar kantoor willen. Voor 2023 verwacht ik nog meer aandacht voor het realiseren van dertig kilometer per uur als maximumsnelheid waar dat nu nog 50 is.” 

“De hele mobiliteitswereld is bezig met ‘van 50 naar 30’. Het is jammer dat het lang duurt voordat er concrete richtlijnen zijn, dat merken we ook in gesprekken over verkeersbesluiten. Ga nou gewoon aan de slag”, roept Klok op, “er zijn wegen waar in de praktijk de 50 niet gehaald wordt, maar waar vanuit verkeersveiligheidsoogpunt het voor fietsers en voetgangers veel voordelen zou hebben om hiermee aan de slag te gaan.” 

Van 50 naar 30 

“We wachten met smart op de richtlijnen, als daar een ei over gelegd is kunnen we echt aan de slag. We zien nu al dat gemeenten voor een groot aantal wegen bewust de keuze maken om de maximumsnelheid te verlagen. Dat vraagt wel om aanpassingen aan de wegen waar het om gaat. Lastig is het huidige prijsniveau, dat heeft overal invloed op, ook op de mobiliteit, zeker aan de aannemerskant. Het is daarom goed voor gemeenten om zich te realiseren dat je met relatief kleine ingrepen al heel veel verschil kunt maken, je hoeft niet op elke weg veel te investeren. Vaak is een weg al geschikt als ‘GOW30’ (gebiedsontsluitingsweg-30, red.), misschien hoef je alleen nog maar een drempel of plateau toe te voegen, de markering aan te passen en borden te plaatsen.” 
“GOW30 vraagt om een integrale aanpak, vanaf inventarisatie tot hoe je wegenstructuur eruit zou moeten zien en de evaluatie. Wij hebben als voordeel dat we op alle facetten kennis en mankracht in huis hebben, we zouden in theorie de adviezen ook kunnen uitvoeren. We zijn daar heel pragmatisch in, zo zou ik altijd adviseren om aanpassingen in infrastructuur te koppelen aan een meerjarenplanning. Heel praktisch: als je weet dat over drie jaar een straat open moet voor onderhoud aan het riool, dan is het logisch ook dat moment te kiezen om de weginrichting aan te passen naar ‘30’.” 

“Ik verwacht trouwens dat de volgende discussie zal gaan over ‘van 80 naar 60’. Dan gaat het om wegen waar nu een maximumsnelheid van 80 geldt, maar ook om wegen waar nu al een snelheidsregime van maximaal 60 geldt, maar waar dat niet de daadwerkelijke snelheid is. Voor zowel die discussie als de GOW30 geldt dat handhaving het sluitstuk is, maar dat daar nu te weinig capaciteit voor is.” 

Op weg naar klimaatneutraal 

“De langjarige trends, zoals de elektrificatie van het wagenpark en de wens om klimaatneutraal te zijn, lopen door. Dat verwacht ik voor 2023 en verder. Als Roelofs Groep hebben we ook een concrete doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor hebben we een meerjarenplanning om op termijn alle apparaten en machines te vervangen door duurzame alternatieven, zoals machines op elektriciteit of waterstof. Ook de mobiliteit van de medewerkers verduurzamen we, zo is het leasebeleid bij ons ook gebaseerd op volledig elektrische voertuigen en gaan we in de toekomst wellicht werken met een mobiliteitsbudget, in plaats van het rechttoe-rechtaan vergoeden van kilometers.” 
Roelofs Groep publiceert de CO2-prestatieladder, waarin het bedrijf rapporteert over de ambities en behaalde doelen op gebied van de eigen verduurzaming. Doelstelling voor eind 2023 is een co2-reductie van 23 procent. De afgelopen jaren heeft het bedrijf al een significante reductie van co2-uitstoot gerealiseerd, ook samen met de ketenpartners van Roelofs Groep.  

Stikstof 

“De ambitie om klimaatneutraal te werken maakt ook dat we goed voorgesorteerd zijn op de recente stikstofbesluiten. Natuurlijk heeft het hele stikstofdossier ook invloed op Roelofs Groep, elke keer dat er een uitspraak is wordt het beleid weer aangescherpt. Voordeel voor ons is dat we met ons kenniscluster energie & milieu ook de kennis en kunde in huis hebben om zelf stikstofberekeningen uit te voeren en vanuit de ervaring die we hebben te kiezen voor de juiste middelen en machines. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld milieuvriendelijkere vormen van verharding en de inzet van machines die minder stikstof uitstoten.” 

 

Dit artikel verscheen in Trends 2023, meegezonden met de printeditie van MobiliteitsPlatform nr. 4. Meer lezen van Trends 2023? Ga naar onze digitale bibliotheek.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Je moet wel heel erg witte man met goede baan en voorruitperspectief zijn om 2022 tot het jaar van de file uit te roepen. Waarom wil Verkeerskunde een podium geven aan sentimenten die beter thuishoren in de jaren 70 van de vorige eeuw (toen iedereen dacht dat alleen de auto toekomst had?) dan anno 2023 met een majeure uitdaging ter voorkoming van klimaatontwrichting?

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.