De trend keren met het traject Trendbrekers

dinsdag 9 april 2024

Geertje Hegeman is hoofd verkeersveiligheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Ik werk al meer dan twintig jaar in de verkeersveiligheid. Na een promotieonderzoek en twaalf jaar bij een adviesbureau, vind ik het een eer om nu voor heel Nederland aan de slag te zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.” 

De cijfers over verkeersveiligheid zijn zorgwekkend, ziet ook Hegeman. “De cijfers zijn inderdaad niet goed, het afgelopen jaar 745 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008. Ook het aantal zwaar gewonden is gestegen, naar 8.300. En helaas vallen de meeste slachtoffers onder fietsers, wat natuurlijk voor onze gezondheid en de duurzaamheid een goede mobiliteitskeuze is. De oorzaken liggen grotendeels buiten onze invloed, zoals dat de bevolking groeit, de vergrijzing toeneemt en ook dat ouderen meer en langer blijven fietsen. Mogelijk heeft ook de grotere diversiteit aan voertuigen een negatieve invloed en helaas is ook rijden onder invloed gestegen.” 

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 

Hegeman is nauw betrokken bij het LAP, het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid. “Het LAP is een uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en omvat maatregelen die wij als Rijk - het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid samen - nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2022, aan het einde van het eerste LAP, hebben we veel partijen betrokken bij verkeersveiligheid, waaronder gemeenten, provincies, adviesbureaus, Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, SWOV, ANWB, CBR en RDW, en gevraagd wat in het nieuwe LAP moet komen. Op basis daarvan hebben we een zo compleet mogelijke en realistische set maatregelen gemaakt, verdeeld over de thema’s ‘veilige infrastructuur’, ‘langzaam verkeer’, ‘veilig gedrag’, ‘veilige voertuigen en rijhulpsystemen’ en ‘rijden onder invloed’.  

Met dit plan vergroten we de kennis over verkeersveiligheid, en continueren we de inzet vanuit het Rijk op veilig gedrag van alle verkeersdeelnemers, in nauwe samenwerking met alle partners die we nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. Helaas weten we ook dat zelfs met maximale inzet op de huidige maatregelen een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2030, wat ons in een motie is gevraagd en wat tevens ook een Europees doel is, heel moeilijk wordt. Halvering van het aantal verkeersslachtoffers is niet realistisch. Daarom is parallel ook het ‘traject Trendbrekers’ gestart, waarin we kijken wat van wie nodig is om de trend te keren, om het aantal verkeersslachtoffers weer te laten dalen. 

Eigen gedrag 

Vaak stellen burgers dat er harder opgetreden moet worden tegen verkeersovertreders. “Wat ik belangrijk vind, is dat iedere Nederlander die zegt dat de politie hard moet optreden tegen overtredingen, ook naar het eigen gedrag kijkt. Hoe veilig is uw eigen gedrag en welk voorbeeld geeft u aan uw kinderen of naasten? Ieder appje verstuurd vanachter het stuur of iedere snelheidsovertreding is een risico. Een risico dat eenvoudig kan worden vermeden en wat, voor alle Nederlanders samen, heel veel leed en kosten kan voorkomen.” 


Op Verkeerskunde.nl/dossiers leest u deze bijdrage met links [*] en eerdere dossiers.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief