Nieuwe veiligheidssystemen in nieuwe voertuigen zorgen voor verhoogde verkeersveiligheid

dinsdag 9 juli 2024

Foto: Shutterstock

Per 7 juli zijn als gevolg van de algemene veiligheidsverordering – of ‘General Safety Regulation’ (GSR), die op 6 juli 2022 van kracht ging – een reeks verplichte geavanceerde rijhulpsystemen geïntroduceerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Alle nieuwe voertuigen moeten nu voldoen aan een reeks nieuwe veiligheidseisen, waaronder de Intelligent Speed Assistance (ISA) en de Event Data Recorder (EDR). 

Onderzoek

De Europese Commissie (EC) is een aantal jaren geleden een uitgebreid onderzoek begonnen om de verkeersveiligheid te stimuleren. Bestaande en toekomstige veiligheidsvoorzieningen, waaronder innovatieve systemen van autofabrikanten, zijn onder de loep genomen. Dat heeft een lijst met potentiële maatregelen opgeleverd die kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Ook zijn er zijn haalbaarheidsstudies verricht en consultatieronden met lidstaten en industrie gehouden. Dit heeft uiteindelijk een onderzoeksrapport opgeleverd dat als onderbouwing fungeerde voor een nieuwe algemene veiligheidsverordening voor voertuigen – wat uiteindelijk heeft geleid tot de regelgeving: Verordening (EU) 2019/2144.

Rol RDW

De RDW speelt een cruciale rol in alle fasen van het voertuig: van toelating tot toezicht en van registratie tot documentafgifte. De RDW ondersteunt ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tijdens onderhandelingen in de Europese Unie. Het resultaat: duidelijke regels voor typegoedkeuringen, die vanaf 7 juli van kracht zijn. Als één van de Europese typegoedkeuringsautoriteiten, zorgt de RDW ervoor dat nieuwe voertuigen voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Hieruit zijn twee nieuwe systemen voortgekomen die de verkeersveiligheid verhogen, namelijk de Intelligent Speed Assistance (ISA) en de Event Data Recorder (EDR).

Intelligent Speed Assistance (ISA)

Een systeem dat bestuurders waarschuwt wanneer zij de snelheidslimiet overschrijden, is ISA. Uit de onderzoeken van de EC blijkt dat een hogere snelheid zorgt voor een hogere impact in geval van een botsing. De onderzoekers verwachten dat ISA leidt tot een significante daling in het aantal ongevallen, en dat de ongevallen die wel plaatsvinden minder ernstig zijn.

Een kanttekening hierbij is dat een snelheidslimiet niet betekent dat de snelheid ook veilig is of bij de verkeerssituatie past. Daarom wordt ISA gezien als een ondersteunend systeem. Nog een kanttekening is dat het nog geen volledig betrouwbaar systeem is. Het blijkt lastig om altijd de actuele snelheidslimiet te bepalen, maar dit zal in de toekomst waarschijnlijk wel flink verbeteren. 

Event Data Recorder (EDR)

De EDR, ook wel de ‘black box’ van auto's, registreert essentiële gegevens tijdens een ongeval – zoals de gereden snelheid, de activiteit van het ABS-systeem, de stuurhoek en de status van de veiligheidsgordels. Deze informatie is essentieel voor het analyseren van ongevallen. Ook kunnen lidstaten met deze informatie de verkeersveiligheid analyseren en de doeltreffendheid van bijvoorbeeld veiligheidssystemen evalueren.

Overige verkeersveiligheidsverplichtingen

Naast deze twee innovaties zijn er nog andere verplichtingen die gelden voor nieuwe auto’s. Zo moeten nieuwe auto's een noodremsysteem, rijbaanassistentie, een systeem voor vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing, achteruitrijdetectie en een noodstopsignaal hebben, en moet het mogelijk zijn een alcoholslot te installeren. Bovendien worden nieuwe eisen van kracht voor nieuwe voertuigmodellen die twee jaar later voor alle nieuw verkochte voertuigen ingaan. Denk hierbij aan een systeem voor geavanceerde afleidingswaarschuwing, een bandenspanningscontrolesysteem en uitgebreidere eisen voor de noodrem om ook voetgangers en fietsers te kunnen detecteren. 

De Europese Commissie verwacht dat met de invoering van de GSR tegen 2038 meer dan 25.000 levens worden gered en minstens 140.000 ernstige verwondingen worden voorkomen.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief