Fysieke Hub als sleutel naar MaaS

donderdag 16 december 2021

MoveYou richt zich op het samenbrengen van modaliteiten door techniek en data slim in te zetten. “We zijn een MaaS-aggregator     , we maken het mogelijk om meerdere modaliteiten aan elkaar te knopen”, vertelt Hidde van der Maas van MoveYou. “We hebben in september 2021 GoAbout overgenomen, wat inhoudt dat we ook de infrastructuur bezitten om deelfietsen en deelauto’s kunnen aan     bieden. We kijken anders aan tegen de wereld van mobiliteit, we denken vanuit de techniek naar oplossingen, waar bestaande partijen misschien meer vanuit de bestaande mogelijkheden denkt.”

“We zijn leverancier van MaaS-bouwblokken, we kunnen de API-interface leveren voor onderdelen als parkeren, EV-laden en tanken en dus ook fietsen. We helpen vanuit deze bouwblokken vaak andere speler in de mobiliteit hun eigen MaaS aanbod completer te maken.

MaaS-pilots

Op dit moment kennen we de zeven bekende MaaS-pilots, in de MRDH, Eindhoven, de regio Groningen-Drenthe, Limburg, Utrecht, Twente en  op de Amsterdamse Zuidas. Van der Maas: “Wij zijn vooral heel benieuwd naar de resultaten, wat is straks het erfgoed van de pilots?

Neem de drempels weg

“Neem een praktisch voorbeeld: als je nu van Leeuwarden naar Groningen rijdt, en je krijgt de automobilist zo ver dat hij kiest voor de P+     R Hoogkerk, dan loopt hij meteen tegen twee mogelijke hindernissen aan.”, vertelt Jan Harmen Akkerman, CEO van MoveYou. “Hij heeft geen ov-chipkaart, of weet niet of hij voldoende saldo heeft. Dat is hindernis één. Daarna komt hij erachter dat die bus niet al te frequent rijdt. Men zou kunnen kiezen voor een kleinere bus die bijvoorbeeld tien keer per uur rijdt, maar zolang de concessie niet verandert, verandert die buslijn ook niet. Dat is hobbel nummer twee.”

“Vanuit de techniek kun je best iets aanbieden waarbij modaliteiten samenkomen, en de oplossing is praktisch best haalbaar     , maar de uitvoering is toch lastig. De uitdaging zit hem namelijk niet alleen in de techniek maar ook in de fysieke uitvoering, en die ligt dan bij concessiehouders, provincies en gemeente, dat maakt het heel ingewikkeld.”

Objectieve advisering

“Het ontbreekt aan objectieve advisering naar de beste oplossing”, stelt Van der Maas. “Tegelijkertijd worstelen gemeentelijke ambtenaren overal met vraagstukken over het mobiliteit. Kijk nou eerst naar waar de behoefte ligt en wat dan de beste oplossing is, ga daarna kijken of dat überhaupt mogelijk is. Als je aan een deelvervoeraanbieder vraagt wat de beste oplossing is, kom je al snel bij deelvervoer uit, terwijl misschien ketenintegratie een betere keuze is. Het doel  moet zijn om mobiliteit zo optimaal in te richten voor gebruiker en overheden. Als dat betekent dat wij vanuit ons platform een stuk techniek kunnen leveren voor een andere vervoerder, dan doen we dat. Wij geloven namelijk dat MaaS niet iets is voor 1 platform of 1 aanbieder maar een optimale integratie van een digitale laag en een fysieke infrastructuur.”

Data

Maar hoe komt MoveYou dan tot die objectieve advisering? “Wij werken vanuit onze parkeer-api, charge-api, pay-api en bikesharing-api. Daarmee bedienen we veel partijen in het openbaar vervoer, automotive, maar transitioneren ook traditionele tankstationketens     . Vanuit die data hebben we veel inzicht in gebruikspatronen van mensen en informatie over hoe ze reizen. Vanuit die inzichten kunnen we overheden adviseren.” MoveYou verzamelt data, uit eigen bronnen maar ook uit andere beschikbare bronnen, en kan zo een advies op maat geven, gebaseerd op daadwerkelijke reizigerspatronen. “En dus niet gebaseerd op onderbuikgevoel of aannames”, aldus Van der Maas.

Veranderende mobiliteit: wijk- en cityhubs

“Wij geloven dat mobiliteit er over tien jaar heel anders uitziet, aldus Akkerman. “Vanuit alle verzamelde data-inzichten adviseren en ondersteunen we gemeenten om ketenmobiliteit te versterken, de beschikbaarheid van mobiliteit te verbeteren en de duurzaamheid te verbeteren. Elke gemeente heeft een visie op gebiedsontsluiting en deelvervoer, eigenlijk wil iedere gemeente dat de stoep niet vol komt te staan met free-floating deelvervoer. Door ons niet alleen te baseren op ov-data, zoals gemeenten nu nog vaak doen, hebben we beter inzicht in wat nu goede locaties zijn voor hubs.

Het systeem dat MoveYou voor zich ziet – en waar ook in een middelgrote gemeente al daadwerkelijk stappen voor gezet worden – bestaat uit een aantal onderliggende wijkhubs en een cityhub. “De wijkhub bestaat uit een modulair systeem en biedt altijd een wachtbankje, dimbare ledverlichting, camerabewaking, een informatiezuil met informatie over de modaliteiten op deze én andere wijkhubs en een pakketmuur. Elke wijkhub kan op maat uitgebreid worden met deelfietsen, elektrisch deelvervoer en meer.”
Vanaf de wijkhub kun je altijd ook eenvoudig naar de cityhub, het ‘vervoersstation 2.0’. “Zie de cityhub als de opvolger van het transferium, maar dan gericht op alle modaliteiten, daar kun je ook met de auto terecht, door de duurzame wasstraat, auto’s opladen of tanken, de buslijnen komen daar ook allemaal binnen. Het is een centraal station 2.0, maar dan bij de snelweg en met clustering van faciliteiten. Ook de snelle supermarkt of andere voorzieningen kunnen hier goed een waardevolle plek krijgen. Vanaf de cityhub kun je dan verder de stad in of naar een wijkhub.” Akkerman geeft aan dat het eigenlijk onlogisch is dat we nu vaak een hub willen aanleggen bij het centraal station in de binnenstad. “Dan leg je infrastructuur aan op de minst bereikbare plek in de stad.”

Kostenplaatje

“Vanuit de gemeente komt elke keer wel de vraag ‘hoe houden we regie over deelvervoer en over mobiliteit’, we praten ook veel over hubs. Maar als je dan uitkomt bij hubs, moet je het ook over het structurele kostenplaatje hebben. Als je vertelt dat dit 350.000 euro per jaar gaat kosten, blijkt dat geen enkele gemeente structureel geld opzij kan of wil zetten voor wijkhubs, terwijl ze wel van alles willen. Ze willen alle voordelen, maar de bekostiging is een probleem. Een systeem van hubs is immers voor langere tijd, niet voor maar een paar jaar. Wat wij doen, is die redenering omdraaien. Je zou het stelsel van wijkhubs mogelijk moeten maken door de aanleg van de cityhub, en de inkomsten die door de cityhub gegenereerd worden – door de daar aanwezige voorzieningen – moeten gebruiken om de wijkhubs draaiende te houden. Zo creëer je een zichzelf bekostigend ecosysteem.”

Samen zoeken naar oplossingen

MoveYou gaat graag in gesprek met gemeenten om samen naar de juiste oplossingen te zoeken. “Gemeenten weten ons ook steeds beter te vinden”, aldus Akkerman     . “Wij hebben vanuit onze data het model ontwikkeld om deelvervoer en een verschuiving naar andere modaliteiten op een houdbare manier mogelijk te maken, zodat reizen voor iedereen zo prettig mogelijk gaat. We combineren een aantal zaken met elkaar. Misschien hebben we niet hét ei van Columbus ontdekt, maar het huidige systeem waarbij we vervoer samenbrengen bij het centraal station in de stad stamt uit de jaren ’50 en was toen heel logisch, maar is op dit moment een weeffout in het systeem. Door de vervoers- en datastromen te combineren kom je tot heel andere inzichten.”

MoveYou.

 

 

 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.