Lachgas minstens uur na inhalatie aantoonbaar in bloed en adem

dinsdag 20 februari 2024

Foto: Shutterstock

Uit TNO-onderzoek blijkt dat lachgas tot minstens een uur na inhalatie nog is aan te tonen in de adem en het bloed met detectieapparatuur op basis van infrarood. Uit de resultaten van psychomotorisch onderzoek van de Universiteit Maastricht komt naar voren dat de effecten minimaal 45 minuten lijken aan te houden op de rijvaardigheid.

Lachgas geeft bij recreatief gebruik flinke kans op (neurologische) gezondheidsrisico’s. Wie onder invloed van lachgas deelneemt aan het verkeer brengt niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. De politie vermoedt dat er bij een aanzienlijk aantal ongelukken lachgas in het spel was, met doden of zwaar gewonden tot gevolg. Maar dat is nu nog niet aan te tonen, waardoor opsporing en handhaving lastig of zelfs onmogelijk is.

De Universiteit Maastricht en TNO hebben in opdracht van de politie en Politie en Wetenschap onderzoek gedaan met proefpersonen op het LUMC. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht richtte zich op de effecten van lachgas op aspecten van het rijgedrag. TNO heeft onderzocht met welke detectietechnieken lachgas aan te tonen is en hoe lang na inhalatie lachgas aantoonbaar is in het menselijk lichaam.

Dankzij deze resultaten heeft de politie handvatten gekregen om rijden onder invloed van lachgas aan te tonen en is duidelijk geworden welke technieken hiervoor geschikt zijn. Er is echter meer vervolgonderzoek nodig om preciezer vast te stellen hoe lang lachgas na inhalatie te detecteren is en bij welke grenswaarden in het lichaam de rijvaardigheid in gevaar komt.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief