Halvering aantal verkeersslachtoffers 2030 onmogelijk

donderdag 24 november 2022

Het aantal verkeersslachtoffers halveren in 2030 is onmogelijk. Het meest gunstige scenario zou zijn dat het aantal verkeersdoden gehalveerd is in 2030. Met extra maatregelen zou het aantal ernstig gewonden wel flink naar beneden kunnen gaan, maar halveren ligt buiten bereik. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van halvering. De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport Kiezen of delen

SWOV heeft twee scenario's gebruikt om prognoses voor te maken. Dit zijn prognoses hoe de verkeersslachtoffers zich zullen ontwikkelen tot 2030. Het eerste scenario gaat over een daling in het aantal verkeersslachtoffers, hierbij wordt er vanuit gegaan dat de daling tijdens de coronajaren voor een blijvende verbetering van de verkeersveiligheid in de mobiliteit hebben gezorgd, onder andere door de verminderde mobiliteit natuurlijk. In het tweede scenario wordt uitgegaan van een tijdelijk effect van de coronajaren en in deze prognose zal de verkeersveiligheid in de komende jaren zich weer net zo gaan ontwikkelen als voor de coronapandemie.

Tijdelijk of blijvend effect van de coronajaren

Bij de eerste prognose, een blijvend coronaeffect, laat de prognose een lichte daling van het aantal verkeersdoden in 2030 zien naar 480 (2019: 661). De prognose voor het aantal ernstig verkeersgewonden laat een forse stijging zien naar 8.400 (2019: 6.900).

Was het effect van corona tijdelijk, zoals in de tweede prognose, dan verwacht SWOV dat het aantal verkeersdoden zal stijgen naar 810 in 2030. En ook hier valt een forse stijging te verwachten in het aantal ernstig verkeersgewonden naar 9.500.

Effect van extra maatregelen

SWOV heeft vervolgens van een reeks maatregelen doorgerekend welk effect ervan mag worden verwacht en of de maatregelen bij elkaar tot een halvering van het aantal slachtoffers in 2030 kunnen leiden. In de doorrekening zijn alleen maatregelen meegenomen waarvan 1) uit eerder onderzoek het effect bekend is en 2) waarvan het te verwachten effect bestaat uit een besparing van meer dan 10 verkeersdoden en 100 ernstig verkeersgewonden.

De grootse slachtofferbesparingen worden verwacht van:

  • Fietsverkeer veiliger maken, denk aan verplichten van helm of veilige fietsvoorzieningen
  • Infrastructurele maatregelen, denk aan verlaging van de toegestane snelheid
  • Handhaving en snelheidsbeheersing, meer snelheidscontrole bijvoorbeeld

Het achtergrondrapport van het onderzoek naar de halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.