Herbert Ticheloven: Geen dikke boekwerken meer

vrijdag 18 december 2015
timer 6 min

Herbert Ticheloven, Accountmanager Mobiliteit & Verkeer bij Advin staat midden in de actualiteit. Hij volgt nieuwe ontwikkelingen bij klanten en in markten, heeft veel overleg met projectleiders en opdrachtgevers in lopende projecten, en koppelt deze kennis intern terug in een continue zoektocht naar nieuwe kansen en innovaties; zowel binnen Advin als binnen moederbedrijf Dura Vermeer.

Als belangrijkste algemene trends in de samenleving ziet Ticheloven ‘de zeer snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie, waarbij voertuigen de rol van de bestuurder steeds meer overnemen en verkeersinformatie en mobiliteitsdiensten veel meer individueel wordt aangeboden dan nu het geval is. Daarnaast zullen mobiliteitsoplossingen steeds meer toegesneden gaan worden op een bevolking die vergrijst. Tot slot ziet Ticheloven de sterke aandacht voor leefbaarheid, milieu en duurzaamheid niet als een voorbijgaande trend, maar ‘gemeengoed’ worden.

Lange transitieperiode

Ticheloven: ‘De belangrijkste trend voor ons is de opkomst en ontwikkeling van coöperatieve ITS. Dit heeft grote gevolgen voor verkeersmanagement en verkeersinformatie. Bestuurders krijgen de informatie straks van het voertuig zelf en door de ‘connected cars’ ook van andere voertuigen. Dit zal grote gevolgen hebben voor de wegkantsystemen (lussen, DRIP’s en dergelijke) die nu aan de basis staan van verkeersmanagement en –informatie. Wij verwachten wel een lange transitieperiode. Wegbeheerders blijven een rol houden in de zorg voor verkeersveiligheid en goede doorstroming. Aan de andere kant zien we ook een toenemende aandacht voor fietsers, veiligheid en leefbaarheid. De dominantie van auto’s in steden zal gaan veranderen.

Scanwagen

Wij spelen op de vele ontwikkelingen in met eigen initiatieven en innovaties, bijvoorbeeld met onze 3D Scanner, waarmee we zeer nauwkeurig data kunnen verzamelen over allerlei wegkenmerken. Deze data gebruiken we voor ontwerp, toetsing en analyses. De 3D Scanner is een rijdende scanwagen die een driedimensionale punterwolk maakt die we vervolgens combineren met een 360° foto.

Obstakelvrije ruimte van een wegvak

Dit levert maatvaste data en nauwkeurige visuele informatie op over allerlei zaken, zoals de obstakelvrije ruimte van een wegvak of de stand van beheer en onderhoud. Met één druk op de knop laten we bijvoorbeeld zien waar de begroeiing overhelt. Zo gauw we met de scanner op pad gaan doen we hem aan. Deze ruwe data stellen we beschikbaar en op verzoek bewerken we een punterwolk tot informatie op maat. Ook doen we er controlemetingen mee, zoals doorrijhoogtes meten.

Lus, lessenaar, in-car

Verder nemen we actief positie in de huidige keten ‘van lus tot lessenaar’, waarbij de lessenaar staat voor de regiekamer in de verkeerscentrale. En sorteren we voor op de ontwikkeling ‘van lus tot in-car’, waarbij in-car staat voor de display in de auto. Dat doen we onder meer door innovaties te introduceren bij grote infrastructuurprojecten van ons moederbedrijf Dura Vermeer.

Aanleiding daarvoor zijn de vele ontwikkelingen in het bouwproces. Het gaat niet meer om asfalt, zand en beton, maar om integrale opdrachten, waarbij de bouwer de ontwerpen moet uitwerken en zelf aanpakken voor hindervrij bouwen moet ontwikkelen. Dat stimuleert om te zoeken naar slimme innovaties, waarbij we slim gebruik maken van data en nieuwe verkeersmanagementtechnieken en communicatiemogelijkheden.

Real time bouwstromen

Een voorbeeld hierbij is de bouwlogistiek. Slim omgaan met het transport van personeel en materieel betekent vaak grote winst voor de omgeving. Minder overlast en meer veiligheid. Om dat goed te reguleren werken we aan nieuwe methoden waarbij we de bouwstromen realtime gaan volgen en waarbij we de communicatie over de wegwerkzaamheden goed afstemmen met de verkeerscentrales. Over de vraag hoe dat nog slimmer en beter kan hebben we onder meer contact gelegd met de Innovatiecentrale in Helmond.

Deze ontwikkelingen betekenen ook dat we intern nog meer dan al het geval was de verbinding maken tussen onze verkeerskundigen en onze specialisten op het gebied van Infra-Installaties en ICT. Gelukkig hebben we weer wat jonge mensen kunnen aannemen die samen optrekken met onze senioren. Door deze combinatie van nieuwe actuele kennis en ervaring werken we maximaal aan innovaties.

Fietsstadverkiezing

Verder ontwikkelen we methoden en technieken waarmee we aan de hand van beschikbare data snelle analyses kunnen maken. Meest recent voorbeeld daarvan is onze Quick Scan Fiets. Deze scan hebben we voor wegbeheerders gemaakt, mede vanuit onze rol als sponsor van de Fietsstadverkiezing 2016. Overheden maken naar ons idee steeds minder fietsbeleidsplannen meer, maar willen wel goede aandacht voor de veiligheid en de kwaliteit van fietsvoorzieningen. Met de scan combineren we bestaande data over het fietsverkeer met wegkenmerken, herkomst en bestemmingsrelaties, ongevallendata, maar ook met informatie uit meldpunten. Zo kunnen we snel en goedkoop knelpunten in beeld brengen en (belangrijker) suggesties doen voor verbeteringen in het fietsnetwerk.

3D visualiseren

Deze manier van werken - integraal optrekken, slim gebruik maken van beschikbare data, nieuwe technieken ontwikkelen en linken leggen met de verkeerscentrales – passen we ook toe bij wegwerkzaamheden en monitoring van verkeersstromen. Goed voorbeeld zijn onze BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en communicatie). Dit zijn geen dikke boekwerken, maar onderbouwde analyses, met praktische maatregelen die we in 3D visualiseren. Als het gaat om verkeersmanagement  doen we veel projecten waarbij we verkeerslichtenregelingen optimaliseren en werken we mee aan projecten waarbij we data over brugopeningen ontsluiten en koppelen aan systemen in verkeerscentrales.

2016

Wat doet Advin in 2016 anders dan in 2015? Ticheloven: ‘We gaan door op de weg die we zijn ingeslagen, waarbij we kiezen voor een pragmatische aanpak met gezond verstand. Dat betekent: doen waar we goed in zijn. En dat is: vertalen van beleid naar uitvoering. We zijn niet het bureau van de vergezichten, maar komen in beeld als een plan tot uitvoer komt. Daarbij zetten we onze verkeerskundige en elektrotechnische kennis als onderdeel van de Dura Vermeer Groep breed in en zoeken we gericht naar innovatiemogelijkheden in projecten..’

Partnerships

Op de langere termijn zien we dat de vergrijzing doorzet. Wij vertalen dat in ons denken over verkeersveiligheid. Daarnaast wordt ‘samenwerking’ steeds belangrijker. Dat betreft samenwerking met andere bedrijven en met opdrachtgevers, maar ook met nieuwe spelers in de wereld van verkeer en vervoer, door de opkomst van het connected rijden en de individualisering van de verkeersinformatie. .Het klassieke opdrachtgeven – opdrachtnemen zien we veranderen in partnerships. Dat is geen open deur, want eenvoudig is dat nog niet, maar wij juichen het wel toe.’

Herbert Ticheloven: ‘Advin is een advies- en ingenieursbureau in het brede spectrum van infrastructuur en bouw. Wij doen onderzoek, ontwerpen en adviseren over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Vanuit onze discipline verkeerskunde werken we samen met onze collega-ingenieurs van andere disciplines, aan beheer openbare ruimte en omgevingsmanagement, aan verkeersveiligheid, (dynamisch) verkeersmanagement en aan ‘smart mobility.’

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.