Hugo Petit: Nieuwe wegen in ledencontact

vrijdag 18 december 2015
timer 5 min

De ANWB staat voortdurend in contact met haar leden om nieuwe issues in het verkeer zo snel mogelijk te signaleren. Daarvoor staan steeds meer nieuwe middelen ter beschikking. Volgens Hugo Petit dit de la Roche van de ANWB zit de kracht in de combinatie van die verschillende bronnen. En met een eigen panel kan de organisatie snel schakelen als een onderwerp in het nieuws is.

Het behartigen van de belangen van de leden is een van de kernactiviteiten van de ANWB. Contact met die leden is daarom een essentiële bron van informatie. Uit de vragen die zij stellen, komen issues in verkeer en vervoer soms al vroeg bovendrijven. Maar ook door zelf vragen te stellen aan de leden probeert de ANWB inzicht te krijgen in wat er leeft. ‘We toetsen de signalen die we op deze manier krijgen met andere vormen van onderzoek’, vertelt Hugo Petit dit de la Roche, teamleider Team Ledensignalen van de ANWB. ‘Zo kunnen we nagaan hoe sterk de signalen werkelijk zijn, en waar we actie op willen ondernemen.’

Ergernissen

Duidelijke signalen die de ANWB op dit moment waarneemt in de spontane reacties van leden zijn ergernissen over asociaal verkeersgedrag, gebruik van sociale media in het verkeer, de onduidelijkheid van de maximumsnelheid en turborotondes. ‘Veel mensen weten niet zo goed wat de verkeersregels zijn op die rotondes’, zegt Petit. ‘En ze vinden het onduidelijk of fietsers nu van een of van twee kanten kunnen komen.’


Sentiment

In hun reacties geven mensen een concreet gevoel aan, een sentiment. Of het de waan van de dag is of juist het topje van de ijsberg is op het eerste gezicht moeilijk te zeggen. Petit: ‘We hebben de afgelopen periode een toename gezien van het aantal reacties van leden over de drukte op de fietspaden. Maar voordat we daar iets mee kunnen doen moeten we het combineren met andere signalen, zoals beschikbare cijfers over toename van drukte op het fietspad en het aantal verkeersslachtoffers. De recente toename van het aantal verkeersgewonden onder fietsers geeft voldoende aanleiding om dit ledensignaal verder te onderzoeken.’

‘Reacties van leden vertalen we ook door naar onze eigen rol in de samenleving. Veel leden vinden de e-bike bijvoorbeeld gevaarlijk. Maar wij staan voor mobiliteit, we zien de e-bike als vooruitgang. Tenminste, als we die op een veilige manier kunnen inpassen in het huidige verkeer.’

De ANWB beweegt ook in de onderzoeksuitvoering mee met de huidige technische mogelijkheden. Zo kan een rondgang langs social media een vroege signalering van nieuwe sentimenten opleveren. Hoewel dit zeker niet volledig in de plaats zal komen van het gebruikelijke telefonisch contact met de leden. Petit: ‘Er komen vooral meer bronnen bij, met andere eigenschappen. Wetenschappelijk gezien zijn de sentimenten die we via social media oppikken niet concreet genoeg, en zullen we dus altijd aanvullend onderzoek moeten doen.’

Dashcam

Ook daarbij bieden nieuwe ontwikkelingen uitkomst. ‘Dit voorjaar hebben we bijvoorbeeld, nadat we veel meldingen hadden binnengekregen over drukte op de fietspaden, een aantal betrokken leden met een dashcam op pad gestuurd om die drukte te registreren. Je kunt dan bijvoorbeeld werkelijk zien dat er 20 mensen voor een fietsstoplicht staan te wachten. Dat is echt een verrijking.’

Naast de spontane reacties van mensen stelt de ANWB ook zelf vragen aan haar leden over actuele thema’s. Zo stond recent de toename aan data en de auto als datacentrum centraal. Petit: ‘Dat is bijvoorbeeld relevant voor de dienstverlening van de Wegenwacht. Als we snel over allerlei data van de auto en van de locatie kunnen beschikken, biedt dat mogelijkheden om het hulpverleningsproces te verbeteren. Maar mensen kunnen ook bezwaar hebben tegen gebruik van data. Met dit onderzoek proberen we er achter te komen hoe mensen tegen datagebruik aankijken.’

Transformatie in besluitvormingsprocessen

Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar ziet Petit een globale trend in het type peilingen dat onder mensen gehouden wordt. ‘In 2010 organiseerden we de ledenpeiling over rekeningrijden. Die is toen ook opengesteld voor niet-leden. Ik zie die grootschalige peiling als een soort voorbode van een transformatie in besluitvormingsprocessen, waarbij signalen uit de samenleving steeds vaker invloed gaan hebben. Iets vergelijkbaars gebeurt nu bijvoorbeeld met GeenPeil.’

De ANWB vertaalt dit naar de eigen organisatie door op kleinere schaal leden vaker te raadplegen via een eigen panel van 10.000 betrokken leden. ‘We kunnen op deze manier snel vragen stellen over actuele onderwerpen, maar ook kleinere onderwerpen zijn mogelijk. Een voorbeeld daarvan is het oefenen met sirenes van hulpdienstvoertuigen op de openbare weg. Dat mag nu niet volgens de wet en dat wil men nu veranderen om bestuurders van dit soort voertuigen ervaring op te laten doen. We hebben het panel gevraagd waar volgens hen rekening mee gehouden zou moeten worden bij de aanpassing van die wet. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat oefenen prima is, als de auto maar niet voorzien wordt van de L van lesauto, want dat zou verwarring opleveren.’

Helpen

De transformatie in onze mobiliteit heeft niet alleen impact op de belangen van de leden die de ANWB vertegenwoordigt, maar ook op de organisatie zelf, zegt Petit. ‘Onze leden gaan anders om met autobezit en stappen over op elektrisch rijden. Het is belangrijk voor de ANWB om hierover kennis op te bouwen om leden te kunnen blijven helpen. Bijvoorbeeld bij pech maar ook maar ook bij het realiseren van oplaadpunten.’

Onveranderd

Hoewel mensen andere keuzes maken in mobiliteit blijven hun onderliggende drijfveren vaak onveranderd, merkt Petit. ‘Een traditionele drijfveer als betaalbaarheid kan nu bijvoorbeeld juist een reden zijn om de auto te gaan delen.’

Dit interview kwam tot stand met medewerking van Anke Bergmans van Bureau Blauw, partner van de ANWB voor het ledenpanel Denk-mee-met-de-ANWB.

 
Auteur: Leonie Walta

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.