In Memoriam: Henk Veenstra, Shared Space-deskundige

woensdag 21 juli 2021

Na een kort ziekbed is op 9 juli Henk Veenstra overleden. Henk was vooral in Noord-Nederland een bekende in de verkeerswereld en stond mede aan de wieg van het Shared Space concept.

Door Sjoerd Nota, Kenniscentrum Shared Space, namens de familie

Henk Veenstra startte zijn loopbaan bij de gemeente Ooststellingwerf waar hij samen met Hans Monderman aan de wieg stond van het Shared Space-concept en Natuurlijk Sturen, destijds een nieuw concept voor de inrichting van plattelandswegen. Henk Veenstra opereerde daarbij vaak in de schaduw van Monderman, maar was voor het ontwerp en de realisatie van tal van projecten van onschatbare waarde. Zo droeg Henk onder meer bij aan de eerste pilots voor een duurzaam veilige wegencategorisering buiten de bebouwde kom, aan de herinrichtingen van het Rode Plein in Oosterwolde en aan het verkeersbordenvrije dorp Makkinga.
 

project Makkinga
Het verkeersbordenvrije dorp Makkinga

Later volgde Henk, Hans Monderman - na diens overlijden -  op bij de provincie Fryslân. In deze rol adviseerde Henk Friese gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid. Bij veel Friese gemeenten was Henk dan ook een bekende verschijning, die zich vol passie en met veel kundigheid en humor inzette voor een meer verkeersveilige en mooiere wereld.  Henk benadrukte daarbij altijd het belang van participatie van bewoners in planvormingsprocessen en het belang van integraal wegontwerp.

Henk Veenstra project Oosterwolde
Herinrichtingen van het Rode Plein in Oosterwolde

Ook buiten Friesland was Henk Veenstra actief op het gebied van verkeersveiligheid en wegontwerp. Zo nam hij zitting in tal van CROW-werkgroepen. Henk beschouwde zijn bijdrage aan de CROW-publicatie Plattelandswegen Mooi & Veilig als één van zijn belangrijkste bijdragen. Ook was hij een veelgevraagd spreker op symposia en congressen over wegontwerp en verkeersveiligheid.

Herinnering

In de afgelopen jaren was Henk actief als adviseur voor Kenniscentrum Shared Space en Veilig Verkeer Nederland.  Met het overlijden van Henk Veenstra moet de vakwereld van verkeer een markant en bevlogen verkeerskundige missen. De vele herinrichtingsprojecten in Noord-Nederland waaraan hij een bijdrage leverde, vormen een waardevolle herinnering aan Henk.

 

Henk Veenstra

Henk Veenstra (1949-2021) was bij veel Friese gemeenten een bekende verschijning, die zich vol passie en met kundigheid en humor inzette voor een meer verkeersveilige en mooiere wereld

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.