Leren profileren en profiteren van Europa

woensdag 20 december 2017
timer 5 min

Ruud van der Ploeg is secretaris-generaal van EMTA, European Metropolitan Transport Authorities en vertegenwoordigt daarin de belangen van alle 26 aangesloten stedelijke regio’s. Hij heeft een scherp beeld van de voordelen die het samenwerken in Europees verband kan opleveren.  

Van der Ploeg noemt zijn EMTA-activiteiten om de voordelen van Europese betrokkenheid, ook voor vervoerregio’s, duidelijk te maken. EMTA is als associatie van ov-opdrachtgevers opgericht in 1998 op initiatief van het management van vervoerautoriteiten uit acht Europese grote steden waaronder Barcelona, Berlijn en Parijs en kent intussen 26 leden. Deze leden komen elk half jaar bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen.  

Als secretaris informeert Van der Ploeg alle leden regelmatig over het Europese vervoerbeleid. Daarvoor volgt hij nauwgezet de actuele Europese regelgeving, waaronder recente regelgeving rond de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor gebruikers met een beperking. Belangrijk vindt hij ook de publicatie van het Europese Clean Mobility Package  waarin het openbaar vervoer een voorbeeldfunctie wordt toebedeeld voor het versneld invoeren van emissievrij busvervoer.  

 

Concessieverlening

Dergelijke plannen leiden tot rechtstreeks bindende regels en hebben dus direct invloed op de concessieverlening’. Legt Van der Ploeg uit. Ook de Vervoerregio Amsterdam volgt hierin met de ambitie om per 2025 alle nieuwe bussen emissievrij te maken en in 2030 de transformatie naar zero-emissie te voltooien. Dat het niet bij plannen alleen blijft, blijkt uit de 100 elektrische bussen die dit voorjaar worden ingezet in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden.  
 

Van der Ploeg is verder verheugd over de Europa-strategie die de Vervoerregio wil vorm geven. ‘Met het aantrekken van Europa-adviseur Anneke van Wijngaarden wordt de Vervoerregio zich niet alleen meer bewust van de eigen kracht maar kan het aanhaken op wat in Europa aan kennis en kansen voorhanden is. Van der Ploeg noemt de recente vraag van een Brits EMTA-lid om aandacht voor de belangen van het ov bij coördinatie van infrastructuurwerkzaamheden. ‘Wegbeheerders in de Metropoolregio Amsterdam hebben hiermee jaren ervaring opgedaan. Via RegioRegie wordt het nu mogelijk dit instrument voor planning van infrastructuurwerken Europees te delen.’  

 

Kennis verbreden

Binnen Europa probeert EMTA ook zelf haar kennis te verbreden. Van der Ploeg: ‘Zo werken we al samen met POLIS (netwerk van 56 Europese steden voor verkeer en mobiliteit) aan innovatieve oplossingen in een pas gestart Horiozon2020-onderzoeksproject baar de inclusieve samenleving. Deelnemers van 12 organisaties van vervoerders, academici en adviseurs analyseren in live pilot labs de oorzaken van vervoersarmoede en oplossingen.

 

Inclusion

Het programma (INCLUSION) wil inzicht geven in reële kansen om ‘hiaten’ tussen vraag en aanbod te overbruggen.  

Het leren omgaan met het betrekken van kansarmen in andere sectoren van de samenleving heeft tot doel de spelers in het openbaar vervoer aanknopingspunten te bieden voor het bereiken van kwetsbare groepen. Belangrijk, zegt van der Ploeg, want de ov-sector is minder gewend om uit zijn comfortzone te stappen. ‘Social innovation’ workshops hebben het ov geholpen om innovaties tijdig te herkennen, onder meer door met een andere blik naar de werkelijkheid te kijken. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor verbetering van de ov-kwaliteit.’ 

 

CIPTEC

Van der Ploeg noemt ook het project CIPTEC (Collective Innovation for Public Transport in European Cities). EMTA werd in 2015 als paraplu-organisatie gevraagd als partner in dit project. Bijzonder aan de CIPTEC-benadering is dat zowel ov-gebruikers als niet-gebruikers worden uitgenodigd om via online fora of brainstormsessies slimme oplossingen te bedenken die het stedelijk vervoer aantrekkelijker maken. Uit deze inzendingen zijn bijna 40 innovaties gefilterd, die zijn getoetst op praktische haalbaarheid en effectiviteit.  

 

Wat vergt het precies om met succes deel te nemen in Europese projecten? Van der Ploeg: ‘Er zit een zekere druk op je inspanningen zoals tijdsbesteding en leverplicht. Door de Europese Commissie wordt op gezette tijdstippen een beoordeling van  ‘deliverables’ gevraagd. Het is zaak om over een ervaren projectleider te beschikken die culturele verschillen kan tussen partners kan managen. Soms valt op dat partners een verschillende beleving hebben van het belang van gemaakte afspraken. Samenwerking vergt een deskundig netwerk van partners die weten wat ze aan elkaar hebben, waarin zij elkaar aanvullen en hoe te werken met korte communicatielijnen.’  

 

Van der Ploeg roemt de nauwe samenwerking tussen de EMTA-leden, die er mede voor zorgt dat er jaarlijks een EMTA-Barometer wordt gepubliceerd. Vervoerautoriteiten zien daar hun profiel en prestaties in beeld gebracht op basis van zo’n 60 indicatoren, zoals de uitgaven per inwoner, het gemiddeld gebruik per inwoner, het aanbod en de modal split.’    

 

E-bussen

In juni 2018 viert EMTA haar 20e verjaardag. Van der Ploeg lijkt het een mooie gelegenheid om de Europese Commissie steun te vragen voor versnelde invoering van volledig elektrische bussen in het stedelijk ov. ‘Dit vergt enorme investeringen in materieel en infrastructuur. Geld dat er bij de vervoerautoriteiten en bedrijven niet is en dus om nieuwe financiering vraagt.’  

Ruud van der Ploeg, EMTA Secretaris-generaal, gedetacheerd voor deze functie door Vervoerregio Amsterdam

Geplaatst door

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden