‘Minder regels, meer nieuwe plannen’

dinsdag 17 april 2012
timer 4 min

Mark Rutte, VVD

In de radiostilte rond de kabinetsonderhandelingen, geeft VVD-voorman Mark Rutte wel zijn visie op goederenvervoer: ‘Het ideale wegvervoer gebeurt op wegen waar gewerkt kan worden en die dus niet dichtslibben’. Grootste pijnpunt is dat de automobilist en het transport meer betalen dan aan wegen wordt besteed. ‘Steeds strengere eisen aan nieuwe voertuigen zijn prima, maar (vracht)autorijden onbetaalbaar maken keuren wij af.’

Eerste vraag is of de werkelijke transportkosten niet veel te laag zijn om extra bijdragen van de sector te verwachten voor schoner, veiliger en multimodaler transport? Rutte: ‘Het is aan de transportondernemer om een prijs te rekenen voor het vervoer. Als er kosten gemaakt moeten worden door de ondernemer, bijvoorbeeld om aan de euronormen te voldoen, dan zal dit zijn weerslag moeten hebben op de prijs. Wel vind ik dat er geen extra nationale regels moeten komen, bovenop Europese regels met betrekking tot verkeersveiligheid en de leefomgeving. Ook moeten we daarbij oog houden voor de vervoerders en voorkomen dat ze op jaarbasis een nieuwe vrachtwagen of boot moeten kopen.'

Productieve laad- en lostijden in steden blijven een probleem. Hoe komt dat?

'Eerder is gebleken dat gemeenten hun eigen regels hanteren. Het is dan ook lastig om productieve venstertijden te ontwikkelen, als iedereen zijn eigen plan trekt. Wij willen de regelgeving per gemeente afschaffen en aan de slag met landelijke regelgeving, om zo ervoor te zorgen dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Dit verplicht de overheid wel om beslissingen te onderbouwen en te laten zien dat venstertijden of milieuzones nodig zijn.’

Hoe ziet de heer Rutte de ontwikkelingen in steden met alternatief vervoer?

‘Het is mooi om te zien hoe ondernemers omgaan met de regels en op innovatieve wijze met alternatieve vervoersplannen komen. Wat mij betreft zijn we nog niet klaar op dit vlak. Ik hoop dat ondernemers en vervoerders ons blijven verrassen met creatieve oplossingen. Maar het moet van harte gaan; niet omdat de gemeente het afdwingt bij gebrek aan argumenten. De flop van de trams die goederen bezorgen in Amsterdam was te voorzien, maar de gemeente was blind voor de feiten. Zo moet het niet.’

Wat moeten wegbeheerders en verkeerskundigen in Nederland en België vooral doen of laten voor het goederenvervoer?

‘Creëren van voldoende capaciteit op weg en spoor. Daarnaast zijn wij voorstander van dynamisch verkeersmanagement waardoor wegbeheerders goed in kunnen springen op wegsituaties om zo de doorstroom optimaal te houden.'

Ons nationale wegennet wordt ’s nachts amper gebruikt en er is nog onbenutte ruimte op waterwegen. Is hier nog winst te boeken?

'Hier is zeker winst te boeken, maar het initiatief daarvoor moet van de sector zelf komen. Winkels zijn ’s nachts niet open, maar ik kan me voorstellen dat je een distributiecentrum 24 uur open houdt zodat deze altijd goederen kan ontvangen. De politiek kan hieraan bijdragen door belemmerende regels weg te nemen en door initiatieven te ondersteunen. Ook zorgen wij ervoor dat de waterwegen goed te gebruiken zijn, maar de markt moet ervoor kiezen om vervoer over water in te zetten. Wel kunnen goede overslagmogelijkheden helpen dat alle vervoersvormen optimaal worden gebruikt.’

Legt Rutte het accent op verbreding of op het robuust maken van het bestaande wegennet?

'Wij zijn voor een bredere visie op het wegennet. Hier kunnen allerlei elementen onder vallen: het aanpassen van het regionale wegennet, het slimmer inrichten van knelpunten en het aanleggen van parallelbanen voor bestemmingsverkeer. Ook hebben we gezien dat onderhoud van wegen zo kan worden vormgegeven dat weggebruikers daar geen last van hebben. Maar ook moet je aandacht hebben voor wat er op de arbeidsmarkt en in de economie gebeurd, omdat dit voor een groot deel de vervoersstromen bepaalt.'

Meerdere wetenschappelijke verkeerskundige onderzoeken wijzen uit dat door kilometerbeprijzing er op termijn minder ‘asfaltuitbreiding’ nodig is. In hoeverre baseert de heer Rutte zijn keuzes op wetenschappelijke onderzoeken?

'De VVD heeft zeer zeker kennis genomen van deze en andere onderzoeken. Feit is wel dat er ook verschillende rapporten zijn – zoals het CPB-rapport uit februari - die stellen dat de kilometerheffing, met of zonder spitsheffing, weinig effect zal hebben. Er is dus geen sluitende wetenschappelijke conclusie over dit onderwerp.'

Concluderend stelt Rutte dat ‘de sector heeft laten zien handig om te kunnen gaan met de veiligheidseisen en milieunormen’. Anderzijds constateert hij dat de overheid vooral erg goed is in het opstellen van regels en dat er weinig nieuwe plannen ontwikkeld worden.‘En dat zie ik graag anders.’

 
Auteur: Joske van Lith

verkeerskunde artikel
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.