Kabinet verlengt gedoogsituatie voor zwaardere zero-emissiebedrijfsvoertuigen

dinsdag 25 juni 2024

Foto: Shutterstock

Ondernemers die vóór 1 oktober 2023 hebben geïnvesteerd in een zero-emissiebedrijfsvoertuig, met een toegestane maximum massa van 3.501 tot en met 4.250 kilogram, mogen deze ook na 1 juli blijven besturen met alleen een rijbewijs B. Dat heeft demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten.

Harbers voerde gesprekken met de Europese Commissie, demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie, waarbij er is besloten de huidige gedoogsituatie – onder voorwaarden – met een jaar te verlengen.

Ook wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld om te voorkomen dat ondernemers met een zwaarder zero-emissiebedrijfsvoertuig tussen 1 juli 2024 en inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving – de vierde rijbewijsrichtlijn – in de knel komen te zitten.

Omwegen

Bestuurders van zwaardere ZE-bedrijfsvoertuigen moeten in de tussenliggende periode in bezit zijn van rijbewijs C/C1 en code 95. Daarnaast moeten zij voldoen aan de tachograafplicht. Deze eisen, verbonden aan het hogere gewicht dat deze bedrijfsvoertuigen doorgaans hebben, kunnen een drempel vormen voor ondernemers die willen verduurzamen.

"Als je investeert in een duurzaam zero-emissiebedrijfsvoertuig wil je niet eerst nog allerlei omwegen moeten nemen voordat je de weg op kunt", aldus Harbers. "Voor ondernemers die al hebben geïnvesteerd, zijn deze drempels lang boven de markt blijven hangen. Ik ben daarom blij dat zij nu de zekerheid krijgen dat zij ook na 1 juli door kunnen met hun bedrijfsvoering. Daarnaast maken we samen met de sector veiligheidsafspraken zodat ook rijbewijs B-chauffeurs met de juiste kennis en vaardigheden op pad gaan."

Nieuwe rijbewijsrichtlijn

Op dit moment werkt Europa aan een nieuwe rijbewijsrichtlijn. Omdat de uitkomst van het Europese wetgevingsproces nog onzeker is, wordt de huidige gedoogsituatie verlengd tot 1 juli 2025. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de tachograaf binnen een straal van 100 kilometer van de vestigingsplaats. Voorwaarde is wel dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en branchepartijen een convenant sluiten om de grotere verkeerveiligheidsrisico’s te ondervangen. In de AMvB wordt de vrijstelling voor de tachograafplicht voor ritten binnen 100 kilometer van de vestigingsplaats niet meer opgenomen. De vrijstelling wordt wel opgenomen wanneer er vóór 1 juli 2025 een handhaafbaar en uitvoerbaar plan op tafel komt waarbij de rij- en rusttijden minstens even goed zijn gewaarborgd.

Opleiding

Voor voertuigen van meer dan 3.500 kilogram geldt specifieke wet- en regelgeving: bijvoorbeeld met betrekking tot maximumsnelheden, plaats op de weg en inhaalverboden. Bij een botsing is de impact van een zwaarder voertuig namelijk groter dan bij een voertuig met een lager gewicht. Voor de uitwerking van de AMvB wordt daarom naar de mogelijkheid gekeken van een aanvullende opleiding, zodat ook bestuurders van zwaardere voertuigen zonder rijbewijs C met de juiste vaardigheden en kennis veilig op pad gaan. De komende maanden werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de sector aan een convenant, waarin deze afspraken worden vastgelegd.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief