NVVC 14 april: ‘Datagebruik’, ‘Participatie’ en ‘Laaghangend fruit’

zondag 20 maart 2022

Wat brengen data ons nu al en wat ligt er nog in het verschiet? Wat zijn successen en valkuilen in de samenwerking met burgers als het gaat om verkeersveiligheid? En drie voorbeelden van laaghangend fruit in één sessie. Op 14 april worden onder meer deze sessies gepresenteerd in kennissessies ronde 1 van het tweejaarlijkse Nationaal verkeersveiligheidscongres, NVVC, in Media Plaza, Utrecht.  

Redactie

Kennissessie Datagebruik
Drie sessies in één:
- Landelijk verkeersveiligheidsmodel: ongevalrisico.nl. In een innovatieve samenwerkingsvorm met een kopgroep van wegbeheerders werkt DOK data toe naar een standaard verkeersveiligheidsinstrument: Ongevalrisico.nl, ten behoeve van een lokaal of regionaal datagedreven en risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid.  
Martijn Koole, DOK data geeft inzicht in de toepassingsmogelijkheden van het verkeersveiligheidsmodel
- Gedragsdata automobilisten beschikbaar voor alle wegbeheerders

ANWB stelt zonder winstoogmerk anonieme gedragsdata van automobilisten beschikbaar aan wegbeheerders om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze data die onder meer bestaat uit snelheid, bochten, remmen en optrekken, komt met toestemming van deelnemers aan de ANWB-Veilig Rijden Autoverzekering.  
Menno Mimpen, ANWB, informeert over nieuwe mogelijkheden en over de laatste ontwikkelingen.
- Nul verkeersdoden in 2050
De Taskforce VerkeersVeiligheiddata, SWOV en NDW zetten gezamenlijk in op ondersteuning van risicogestuurd veiligheidsbeleid om zo te komen tot nul verkeersdoden in 2050. Daarbij wordt gestuurd op risico-indicatoren, ofwel de Safety Performance Indicatoren, SPI’s.
Marthe Uenk en Dirk Simon Beerda, NDW,  geven uitleg en toelichting.

 

Kennissessie: Participatie
Drie sessies in één:
-Veilig op Weg. Een unieke en succesvolle gedragsaanpak in de gemeente Horst aan de Maas wordt nu uitgerold in heel Noord-Limburg. Het team Veilig op Weg werkt samen met gemeente en inwoners aan verbetering van de verkeersveiligheid. Dit doen wij door positief ingestoken campagnes, maar vooral ook met maatwerk.
Ton Peeters, gemeente Horst aan de Maas, en Regina Bleijenberg, Trendsportal-Veilig op Weg, lichten het instrument toe.
- Verkeersveiligheid en participatie.
Koeien zijn verkeersdeelnemers en katten niet. Participatie en verkeersveiligheid: concrete gemeentelijke werkervaringen leveren aanknopingspunten en valkuilen op.
Sander Kunst, gemeente Schagen, deelt inspirerende en constructieve ervaringen met participatie ten gunste van verkeersveiligheid uit zijn eigen werkveld.
- De burger van de toekomst.
Hoe gaan we om met de burger van de toekomst, die steeds meer kennis en regie krijgt in zijn omgeving? Burgers doen steeds vaker zelf onderzoek naar ‘hun’ probleem en naar mogelijkheden om dit op te lossen. Het is daarom belangrijk om kennis en kunde dichter bij de burger te krijgen. Hoe werkt dat? VVN rond hierover een onderzoek af.
Dave van Bogaert, VVN, geeft een actuele stand van zaken.

Kennissessie: Laaghangend fruit
Drie sessies in één:
- Beter benutten voor verkeersveiligheid. Beter Benutten kent bouwen, benutten en beprijzen als instrumenten voor betere bereikbaarheid. Verkeersveiligheid kent ook een bouw-instrument: Duurzaam veilig en heeft mogelijkheden om te beprijzen: Boetes en Belonen. Zetten we deze instrumenten wel optimaal in voor het ‘beter benutten’ van verkeersveiligheid op onze infrastructuur?
Een discussie onder leiding van Adriaan Walraad, docent Windesheim en adviseur voor Walraad verkeersadvisering.
- Lichtlijn Amsterdam voor fietsers.
Kan een rode lichtlijn voor fietsers de verkeersveiligheid verbeteren?
Op basis van een voor- en naonderzoek geeft Remy Rijniers, Royal HaskoningDHV, antwoord op deze vraag.
-Langzamer rijden dankzij de omgeving -enkele onderzoeken. Kan een omgeving uitnodigen om langzamer te rijden? In de gemeente Utrecht is samen met werkgevers onderzocht wat de effecten zijn van  enkele relatief simpele, kosteneffectieve ingrepen op een bedrijventerrein.
In deze sessie presenteert Niek Verlaan van de gemeente Utrecht de, hoofdzakelijk positieve, resultaten, maar legt ook uit waar zij in de praktijk tegenaan liepen.

Klik hier voor het hele congresprogramma en stel uw kennismenu voor 14 april samen

Lees ook vijf actuele NVVC-blogs over verkeersveiligheid van:

Mis hét kenniscongres over verkeersveiligheid op 14 april niet en meld u tijdig aan


Over het NVVC:
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres is in de vorige eeuw gestart toen de verkeersonveiligheid recordhoogte bereikt had en de krachten gebundeld moesten worden om dit negatieve effect van mobiliteit aan te pakken. Met het congres bieden SWOV,VVN, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de vakwereld een platform om met elkaar te netwerken en kennis uit te wisselen. Het doel is nieuwe kennis los te weken, toegankelijk en bespreekbaar te maken en te verspreiden. Het NVVC is hét congres op verkeersveiligheidsgebied en niet te missen voor de deskundigen vanwege het aanwezige netwerk, inhoud en primeurs op het vakgebied.
Congresorganisatie: Acquire Publishing

NVVC 2022

Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres, NVVC, vindt plaats op 14 april in Media Plaza, Utrecht

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.