NVVC 14 april: ‘Jongeren’, ‘Fietsdata’ en ‘Fietspadgebruikers’

woensdag 23 maart 2022

Een interactieve workshop met jongeren en professionals op zoek naar de (mis)match tussen beleid, praktijk en doelgroep.  Eenduidige en actuele fietsdata zijn randvoorwaardelijk voor risicogestuurd fietsveiligheidsbeleid. Nieuwe datatools helpen hierbij. Hoe vertaal je (inter)nationale fietskennis en een landelijke maatregelen Top 10 naar de dagelijkse praktijk? Op 14 april worden onder meer deze onderwerpen gepresenteerd in kennissessies-ronde 2 van het tweejaarlijkse Nationaal verkeersveiligheidscongres, NVVC, in Media Plaza, Utrecht. 

Redactie

Workshop: Jongeren het ‘rechte verkeerspad’ op krijgen.
Samen met jonge verkeersdeelnemers organiseren Goudappel, Halt, Team Alert en het ministerie van IenW een interactieve sessie waarin de (mis)match wordt onderzocht tussen beleid, praktijk en de doelgroep.
In deze interactieve workshop neemt Matthijs Dicke, Goudappel, je mee in een gesprek over én met de doelgroep jonge verkeersdeelnemers over hoe gedragsverandering te realiseren.

Kennissessie: Fietsdata
Drie sessies in één:
- Ervaringen wegbeheerderspilot fietspaddata voor verkeersveiligheid. De Taskforce Verkeersveiligheidsdata verzamelt data gebaseerd op definities van risico-indicatoren opgesteld door het Kennisnetwerk SPV. Sweco heeft via slimme (GIS)-technieken eerste resultaten opgeleverd uit de pilot fietspaddata. Op landelijk niveau zijn data aan wegbeheerders beschikbaar gesteld voor risicofactoren gerelateerd aan ‘veilige fietspaden’.
Hans Drolenga, Sweco, licht deze data en gebruiksmogelijkheden toe en gaat op zoek naar leerervaringen van wegbeheerders.   
- Risicogestuurd verbeteren van fietsinfrastructuur

Snel, nauwkeurig en eenduidig de actuele staat van de fietsinfrastructuur inzichtelijk krijgen én direct risicogestuurd verbeteren. Nog steeds is het moeilijk om inzicht te krijgen in de staat van onze fietsinfrastructuur omdat data verouderd of niet meer voorhanden is. Vanuit die behoefte is met de provincie Noord-Brabant een nieuwe manier van data inwinnen beproefd, direct vanaf een fiets, volgehangen met sensoren.
Aan de hand van de geleerde lessen neemt Steven Bakker, Royal HaskoningDHV, je mee door het proces om van data, risicogestuurd fietsinfra te verbeteren.  

- CROW-Breedtelabel veiligheid fietspaden. De drukte op fietspaden neemt explosief toe, maar wat doet dit met de veiligheid? Het CROW-breedtelabel geeft hier een antwoord op. Dit label dat kan variëren van A (kleine kans op gevaarlijke situaties) tot E (grote kans op onveiligheid). Zo’n label is de uitkomst van een tool die de drukste uren op een fietspad combineert  met infradata.
Rob Koster legt hoe Cycledata samen met CROW labels kan berekenen voor wegbeheerders.  

Kennissessie: Fietspaden en hun gebruikers
Twee sessies in één:
- Neem kennis van kenmerken veilige fietsinfrastructuur. Welke kenmerken van fietsinfrastructuur bevorderen veiligheid? Wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uit binnen en buitenland? SWOV heeft toepasbare kennis voor het werkveld op een rij gezet.
Gert Jan Wijlhuizen, SWOV, geeft tijdens deze sessie inzicht in deze kennis.   
- Fietsverkeersveiligheids Top 10.
De Fietsersbond heeft een Top 10 samengesteld van de belangrijkste maatregelen om verkeersveiligheid van en voor de fietser te verbeteren. Deze maatregelen gaan in op het gehele verkeerssysteem; van infra naar gedrag en van snelheid naar  ruimtelijke ordening. Ook wordt gekeken naar objectieve, subjectieve en sociale veiligheid. Deze landelijke Top 10 krijgt lokale vertalingen.
Jaap Kamminga, Fietsersbond legt uit hoe je vanuit de Top 10 tot concrete maatregelen komt.     


Klik hier voor het hele congresprogramma en stel uw kennismenu voor 14 april samen

Lees ook vijf actuele NVVC-blogs over verkeersveiligheid van:

Mis hét kenniscongres over verkeersveiligheid op 14 april niet en meld u tijdig aan


Over het NVVC:
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres is in de vorige eeuw gestart toen de verkeersonveiligheid recordhoogte bereikt had en de krachten gebundeld moesten worden om dit negatieve effect van mobiliteit aan te pakken. Met het congres bieden SWOV,VVN, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de vakwereld een platform om met elkaar te netwerken en kennis uit te wisselen. Het doel is nieuwe kennis los te weken, toegankelijk en bespreekbaar te maken en te verspreiden. Het NVVC is hét congres op verkeersveiligheidsgebied en niet te missen voor de deskundigen vanwege het aanwezige netwerk, inhoud en primeurs op het vakgebied.
Congresorganisatie: Acquire Publishing

 

 

NVVC 2022
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.