Opbrengst SURF: mobiliteitsinnovaties voor beleidsmakers

woensdag 21 april 2021

Het VerDuS SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future) komt in 2021 tot een einde. Ongeveer een derde van de in totaal ruim 60 onderzoeksprojecten ging over mobiliteitsvraagstukken. Twee nieuwe publicaties en een e-course vatten de resultaten uit al 

Door Ymkje de Boer, VerDuS SURF

‘Slimme mobiliteit’ gaat gepaard met beloftes, zoals zelfrijdende auto’s, die een oplossing kunnen zijn voor congestie en ongelukken die door bestuurders worden veroorzaakt. Ook Mobility as a Service, MaaS, is zo’n belofte: het zou hét duurzame en competitieve alternatief voor het eigen autobezit kunnen zijn. Een andere ontwikkeling is het slim prikkelen van automobilisten om minder, of op andere tijden te gaan rijden met een instrument als verhandelbare spitsrechten.

Het zijn drie mobiliteitsinnovaties waarnaar in het kennisprogramma VerDuS SURF onderzoek is gedaan. Om de resultaten handzaam en voor beleidsmakers toegankelijk te maken, hebben drie grote VerDuS SURF-projecten de handen ineengeslagen en een e-course uitgebracht. Deze Engelstalige cursus is gratis te volgen voor beleidsmakers. Er hoort een Nederlandstalige samenvatting bij die ook als PDF is te downloaden. Auteurs zijn onder meer Bart van Arem (TU Delft) en Erik Verhoef (VU).

Acht lessen
De tweede grote publicatie is de synthesestudie Innovaties in Stedelijke Mobiliteit. Aan de hand van een serie actuele kennisvragen uit de praktijkwereld verzamelde Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, kennis uit de VerDuS SURF-onderzoeksgemeenschap. Meer dan twintig onderzoekers – en indirect ook hun onderzoekscollega’s en praktijkpartners uit de stedelijke regio’s – droegen hieraan bij. Van Wee stelde daaruit de synthesestudie samen. Het bevat acht belangrijke lessen en  een kennisagenda voor de komende periode.

De acht lessen zijn:

*Laat beleid maatwerk zijn. Er zijn weinig oplossingen voor stedelijke opgaven rond mobiliteit die altijd en overal tot hetzelfde gunstige resultaat leiden. Zo is Mobility as a Service (MaaS) veel kansrijker in gebieden met maar weinig privé-parkeerplekken.

*Laat beleid adaptief zijn. Verschillende innovatieve oplossingen zullen een rol spelen in ons toekomstig mobiliteitssysteem. Wetenschap kan verschillende scenario’s en prognoses opleveren, maar geen harde voorspellingen.

*Heb oog voor elkaars versterkende innovaties. Drie mogelijk zeer bepalende ontwikkelingen voor de toekomst van automobiliteit zijn de zelfrijdende auto, de elektrische auto en de deelauto. Ontwikkelingen in de drie afzonderlijke domeinen beïnvloeden ook de ontwikkelingen in de andere domeinen.

*Zet in op vermindering van de spanning tussen leefbaarheid en mobiliteit. Bij verdere verdichting van de stedelijke gebieden hoort een mobiliteitssysteem met minder risico’s voor gezondheid, veiligheid en ruimtebeslag. Het zou zich moeten richten op nabijheid van bijvoorbeeld voorzieningen, verblijven en ontmoeten.

*Denk goed na over de follow-up van pilots. Overheden voeren vaak pilots uit, zonder van te voren goed na te denken over wat er na die pilots zou moeten of kunnen gebeuren.

*Vermijd controversiële maatregelen niet, maar zet even door. Controversiële maatregelen, met name die waarbij de rol van de auto wordt verminderd, stuiten vaak op veel weerstand. De ervaring leert dat na invoering het draagvlak ervoor vaak flink toeneemt.

*Gebruik het momentum van de coronacrisis om nieuwe maatregelen door te voeren. De crisis rond covid-19 heeft het gewoontegedrag van veel mensen doorbroken. Het heeft ze de voordelen van bepaalde beleidsopties doen inzien.

* Verken mogelijke oplossingen voor problemen en uitdagingen breed. Neem in de evaluatie ervan alle belangrijke voor- en nadelen mee. Het is verleidelijk voor een uitdaging of probleem gelijk in termen van slechts enkele, of misschien zelfs één, oplossing te denken. Maar het is riskant andere oplossingen niet mee te nemen; misschien is er een betere oplossing.

In het onderzoeksprogramma Smart Regions of the Future werken consortia van onderzoekers en praktijkpartijen samen aan vraagstukken rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Het programma wordt in 2021 afgerond en valt onder het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden van NWO (inclusief regieorgaan SIA), het Rijk en Platform31. 

VerDuS SURF
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.