Rekeningrijden gaat - wederom - niet door

dinsdag 9 juli 2024

Vanaf 2030 zou het dan toch echt zover zijn: de invoering van betalen naar gebruik, beter bekend als 'rekeningrijden'. Het gaat alleen wederom niet door. De Tweede Kamer heeft de motie tegen invoering, ingediend door Bart Kent (SP), aangenomen. 

De plannen voor rekeningrijden circuleren al jaren. Zo ging in 2022 de toenmalige ministerraad akkoord met het verder uitwerken van de plannen, die juist werden gepresenteerd aan het begin van de vorige kabinetsperiode. Het kabinet Schoof zet nu dus weer een streep door diezelfde plannen.

Coalitiepartners PVV, NSC en BBB waren voor de motie (dus tegen rekeningrijden), alleen coalitiepartner VVD was tegen de motie. 

Rekeningrijden moest per 2030 zowel de MRB als de aanschafbelasting BPM gaan vervangen. In het voorstel werd geen onderscheid gemaakt naar tijd en plaats. Het systeem moest de belastinginkomsten op peil houden, nu door het toenemend aantal elektrische auto's zowel de MRB als de inkomsten uit accijnzen kunnen afnemen. 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief