Rinus Jagers op Akkerhuis: 'Een absoluut leuke tijd'

donderdag 26 mei 2016
timer 4 min
Rinus Jagers op Akkerhuis, coördinator routenetwerken NO Overijssel, Marketing Oost: 'Recreatieverkeer i s een van de belangrijkste pijlers om naar een gebied te komen'

Rinus Jagers op Akkerhuis is coördinator routenetwerken Noordwest Overijssel voor Marketing-Oost. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van recreatieve netwerk in dit deel van Overijssel, niet bij een overheidsorganisatie, maar bij een marketingorganisatie is ondergebracht. Jagers op Akkerhuis is daar enthousiast over: ‘We zitten dichter op de recreant.’

‘We bestuderen heel nadrukkelijk het gedrag en de wensen van de recreanten. We verzamelen die kennis en werken zo gericht aan beleving en stimulering van het gebruik. Dus naast het onderhoud en beheer van de paden en routes van het (regionale) fietsknooppuntennetwerk, het wandelnetwerk en de vaarroutes, kijken we naar mogelijkheden voor nieuwe, lokale, doelgroepgerichte routes, bijvoorbeeld voor mountainbikes, of tourfietsen. Deze marketingfunctie voeren we overigens samen uit met de collega’s van Salland en Twente. Doel hiervan is dat de recreant geen ‘last’ heeft van gemeente- of provinciegrenzen, zoals afwijkende informatie over en bewegwijzering van regionale streek- of doelgroeproutes.’

Bermplankje
Overigens vergt het onderhoud en beheer van de routes veel werk, zegt Jagers op Akkerhuis. ‘Denk aan boeren die nog wel eens een bermplankje omver maaien of baldadige jeugd die terug op weg naar de camping een bordje verwijderen of verdraaien. Niets is zo irritant, en dat heb ik zelf meegemaakt, om onverwacht kilometers om te moeten rijden. Voor ieder missend of misplaatst bordje, moet iemand ernaar toe. Een goed lopend meldpunt, helpt overigens om de ergernis voor de recreant te beperken.’

Hoewel Jagers op Akkerhuis een verschuiving ziet van fysieke naar digitale bordjes, blijven de fysieke bordjes volgens hem van belang. ‘Je wilt tijdens het fietsen toch niet steeds op je telefoon kijken? Toch gaan we volop mee in de digitale ontwikkelingen omdat we juist aan de digitale routes extra beleving kunnen toevoegen: Waar kun je wat eten of drinken of iets bezoeken? Wat zijn de openingstijden? Zijn er bijzonderheden in de buurt, zijn er faciliteiten? We hebben hiervoor een open portal in ontwikkeling waarin we heel snel aanpassingen kunnen doen. Dit zet mensen ook aan om bij ons te komen als er iets op de fietsroute gebeurt.’ 

Gevraagd naar het belang van recreatieverkeer zegt Jagers op Akkerhuis: ‘Het is een van de belangrijkste pijlers om naar een gebied te komen. Daarnaast besteden recreatieve fietsers in Overijssel zo’n 10 miljoen euro per jaar. Er schuilt dus een enorme economische waarde in de zogeheten vrijetijdseconomie. Onze bijdrage is dat we de kwaliteit van het netwerken borgen. Als je teleurgesteld wordt tijdens je beleving, kom je niet meer terug.’

Trends volgen
We doen ons best om trends te volgen en de gewenste kwaliteit daarvoor hoog te houden. Zo zien we bijvoorbeeld dat er steeds meer gefietst wordt door ouderen op e-bikes. Dat betekent dat je hier en daar bredere fietspaden nodig hebt. Dit is met name een punt van aandacht bij paden van particuliere eigenaren. Is er op deze delen van het netwerk, geen of onvoldoende geld, dan bestaat het risico dat je een fietspad moet afsluiten en er een wandelpad van moet maken.’

Een tweede trend is dat we steeds meer te maken krijgen met verschillende gebruikers: scholieren, woon-werkverkeer, mensen op speedpedelecs, toerfietsers. Met name de snelle fietsers zullen meer gebruik willen maken van de recreatieve routes. We hebben samen met de verkeersmensen geconstateerd dat dit een impact heeft op het recreatieve routenetwerk. Het zet ons aan om samen tot oplossingen te komen. In Overijssel hebben we goede stimulans daarvoor in de vorm van het provinciale koersdocument fiets. Deze koers beoogt het gebruik van de (elektrische) fiets te stimuleren als duurzaam vervoermiddel en als alternatief vervoermiddel voor de auto en het openbaar vervoer voor reisafstanden tot 15 kilometer. Als vervolg op het Koersdocument worden nu meerjarige fietsprogramma’s opgesteld, voor Noordwest Overijssel, Salland, Vechtdal en Twente. Ook worden stimuleringsacties geïntegreerd ten behoeve van het verbeteren infrastructuur en het beïnvloeden van het gedrag. Hieronder valt ook de uitvoering van fiets-gerelateerde onderdelen uit de lopende programma's zoals Beter Benutten en Ketenmobiliteit.

Beleving moet veilig zijn
Ander uitgangspunt is veiligheid. Ongelukken passen niet in een recreatieve beleving, die beleving moet veilig zijn. Dat betekent dat routes soms – goed bewegwijzerd - moeten worden omgeleid bij werkzaamheden. Al met al zie je hierdoor dat disciplines in de praktijk naar elkaar toegroeien. Zo kunnen we ook budgetten verdelen en aan elkaars doelen tegemoet komen. We hebben intussen allerlei plannen verzameld en integraal voorgelegd aan de provinciale politiek. De bedoeling is dat deze maatregelen in 2017 kunnen worden uitgevoerd. Een absoluut leuke tijd, waarin we minder afhankelijk zijn van lokale besturen. Maar bovenal, verwacht ik dat de recreant het verschil gaat zien, met name in de digitale stappen die we maken en het scheiden van doelgroeproutes.’

Rinus Jagers op Akkerhuis, coördinator routenetwerken Noordwest Overijssel, Marketing Oost

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.