Robin van Haasteren: Goed inspelen op technologische spurts

vrijdag 18 december 2015
timer 5 min

Integraal werken is misschien wel de belangrijkste trend. Dat betekent blijven doen waar je goed in bent en je portfolio aanpassen aan de maatschappelijke context. Anders gezegd: verandert de wereld, dan verander je mee: van product naar dienst en van storingsdienst naar het aantonen van preventieprestaties. Aan het woord Robin van Haasteren, commercieel directeur bij Vialis.

‘Als commercieel directeur heb ik dagelijks contact met klanten; overheden zoals gemeenten, provincies en met Rijkswaterstaat. Ook ben ik betrokken bij tenders, stuur het accountmanagement aan en geef leiding aan marketing en communicatie. Verder ben je als directeur steeds bezig met de toekomstige ontwikkelingen en hoe we daar in mee kunnen meebewegen.

Beter geïnformeerd
De belangrijkste beweging die ik constateer is dat de recente technologiespurts steeds meer ‘disruptief’ worden. Dit daagt ons uit om op te anticiperen. Zo zijn zelfrijdende en onderling communicerende, coöperatieve auto’s en het gebruik van smartphones slimme ontwikkelingen, die ons enorme datahoeveelheden opleveren over de verplaatsingsbehoefte. Door het delen en slim combineren van deze data worden weggebruikers beter geïnformeerd en kan iemand kiezen om niet, op een andere manier of op een ander tijdstip te reizen. Zo wordt de bestaande infrastructuur beter benut met dezelfde hoeveelheid asfalt.

Verder neemt moderne technologie op allerlei fronten zaken over. Het speelveld zal daardoor veranderen, en ook sneller dan we verwachten. De traditionele rol tussen publieke en private sector verandert daardoor en hierdoor moeten we kijken naar andere verdienmodellen. Er zullen ook spelers in de markt komen met andere oplossingen en ideeën. 

Relatie
Ook wij zien die verschuiving optreden in onze relaties en contacten. Bij onze klanten neemt de behoefte toe aan prestaties en totaaloplossingen. Hun kennis en capaciteit op het gebied van mobiliteit verandert, en ook dat verandert de relatie. Van marktpartijen verlangen zij een integrale blik op mobiliteit. Van opdrachtnemer en opdrachtgever naar partner en ‘samen’. Het gaat niet meer om de levering van spullen, maar om het nakomen van prestatieafspraken over verlichting of doorstroming. Van techniek naar oplossing en van product naar dienst, dat is de actuele beweging. De uitdaging voor ons is om binnen een partnerschap te zorgen voor operationeel mobiliteitsmanagement en voor projecten die het netwerk verbeteren. Dit betekent dat we niet alleen nadenken over wat en hoe er wordt geleverd, maar ook waarom en met welk resultaat.

Storing voorkomen in plaats van verhelpen
Een voorbeeld. We hebben ruime ervaring met het verkeerstechnisch onderhoud, maar doen daar steeds meer activiteiten in. Kwamen we voorheen in actie na een storingsmelding, nu zorgen we dat we storingen voorkomen in plaats van ze te verhelpen. In deze situatie wordt van ons verwacht dat we zelf, proactief de kans op storingen constateren en deze vooraf voorkomen. Bovendien moeten we onze  prestaties ook daadwerkelijk aantonen, op basis van  zogenoemde prestatiecontracten.> Dit alles stimuleert ons onszelf opnieuw uit te vinden. Van een leverancier van producten naar een meedenkende partner die oplossingen zoekt en beleidsdoelstellingen bereikt. Klanten willen dat het voor hen beter, makkelijker én goedkoper wordt.

Alles wordt dus steeds integraler, van product naar systeem en diensten. Daarbij willen we blijven doen wat we al bijna 140 jaar goed kunnen, in een steeds veranderende context. Dat vertaalt zich met innovatieve technologie in kwaliteit, verkeersveiligheid, doorstroming en optimale beschikbaarheid, als onwrikbare uitgangspunten. Zo schuiven we steeds meer op in de keten. Als system integrator, integraal oplosser, en partner met de meerwaarde dat we zelf die hele keten met onze eigen oplossingen kunnen leveren en jarenlang kunnen onderhouden.

2016
Als de markt verandert, moet je dus meebewegen, ook in 2016. We anticiperen op veranderingen in de markt, zoomen in op de trends en blijven kritisch kijken waar we toegevoegde waarde kunnen blijven bieden en een serieuze gesprekspartner blijven. Met de expertise die we in huis hebben op het gebied van mobiliteit en infrastructuur willen we onze positie nog verder versterken in alle deelmarkten waarin we actief zijn en de standaarden bepalen, marktleidend zijn.

Portfolio
Op de langere termijn verwacht ik dat alles ‘smarter’ wordt en in nieuwe data voorziet. Door samen - gemeente, markt, kennisinstituten, burgers - binnen alle sectoren en domeinen deze data te gebruiken, worden steden smart cities. Hierdoor ontstaat economische groei en verbetert de kwaliteit van leven door economische aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. We realiseren ons dat dit geweldige kansen biedt, en dat dit ook een aanpassing van onze portfolio vraagt.

Trots
Ten slotte, mogen we met elkaar best trots zijn op wat we in Nederland gezamenlijk, zowel publiek als privaat, bereikt hebben als het gaat om infrastructuur en mobiliteit. In zo’n drukbevolkt landje hebben we het bijzonder goed voor elkaar. Ik ben er trots op dat we met ons Nederlandse bedrijf in verschillende disciplines een rol van betekenis kunnen spelen.’


Over Vialis
Vialis bedenkt bouwt en onderhoudt verkeerssystemen en managet verkeersstromen op de weg, het water en het spoor. We richten ons op de hele keten, van advies tot ontwerp en van realisatie tot functioneel en technisch onderhoud. Zo werken we aan bruggen, sluizen, tunnels en grote infraprojecten, we ontwikkelen en leveren wereldwijd producten en systemen voor de railinfrastructuur. Ook staan op veel kruispunten in heel Nederland onze verkeersregelinstallaties en verkeerslichten en zorgen we voor openbare verlichting. Daarnaast richten we ons op verkeerskundig advies en bijbehorende tooling, waarmee we de doorstroming 24/7 kunnen verbeteren. Vialis is onderdeel van de sector Infra van bouwconcern VolkerWessels. De ongeveer 120 werkmaatschappijen binnen dit concern geven dagelijks vorm aan het thema ‘Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit.

 
Auteur: Robin van Haasteren

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.