Roelof-Jan Pierik: Waar staat het vakgebied over 10 jaar?

vrijdag 18 december 2015
timer 3 min

‘Alles wordt sneller en vluchtiger. Ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op. Wat vandaag hot is, is morgen achterhaald. Tegelijkertijd wordt onze omgeving complexer. Een toenemend probleem is dat de doorlooptijd van onze wet- en regelgeving niet in de pas loopt met het tempo van nieuwe ontwikkelingen.’ Aan het woord Roelof-Jan Pierik, adviseur en manager van BonoTraffics.

Pierik: ‘Onze wet- en regelgeving heeft soms een remmende werking op nieuwe ontwikkelingen in plaats van een faciliterende functie. Dat zet druk op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Toch, of mede daardoor, zie je op allerlei gebied successen van start-ups die de traditionele gevestigde bedrijven rechts inhalen.’

Als tweede trend noemt Pierik ontwikkelingen in de eerder ingezette verschuiving van overheidsopdrachten naar de markt. ’Je ziet dat de verhouding tussen opdrachtgever (overheid) en opdrachtnemer (markt) volwassener wordt. Ook begint de zoektocht naar aanbestedingswijzen waarbij de laagste prijs in de praktijk niet ten koste gaat van de kwaliteit, hier en daar vruchten af te werpen.’

Voor ons zijn in principe alle trends van belang, vervolgt Pierik. ‘Sociale ontwikkelingen hebben gevolgen voor wat mensen van een werkgever verwachten. En de snelheid van ontwikkelingen zorgt ervoor dat wij als bedrijf keuzes moeten maken over welke kant we opgaan, welke prioriteiten we stellen en waarop we investeren. Door de verschuiving van overheid naar de markt, werken we steeds vaker voor aannemers. Dat gaat van ontwerp, tijdelijke maatregelen, technisch management tot omgevingsmanagement. Met onze data-analysetool Trafit spelen we in op het gebied van (Big)data. En ook het ‘Internet of Things’ (IoT) heeft onze warme belangstelling.

Concreet geven we handen en voeten aan genoemde trends door waar nodig samenwerking te zoeken met andersoortige expertises zoals datamanagement. Ook maken we jaarplannen waarin toekomstontwikkelingen een vast onderdeel zijn met bijbehorende ontwikkelingsstrategieën en budgetten.

2016

Volgend jaar zetten we nog meer in op kennis opbouwen en uitdragen en op innovatie. We hebben een gericht scholingsprogramma voor onze mensen. In deze tijd moet je goed bij de les blijven. Tot vijf of tien jaar geleden kon je voortbouwen op je bestaande kennis, nu kan dat echt niet meer. Je ziet in ons werkveld bijvoorbeeld dat GIS-toepassingen nu echt hun beslag krijgen. Dat betekent dat je ook ‘die taal’ moet kunnen spreken, evenals ‘de taal’ van de aannemers met wie we werken. Op technisch gebied richten we ons op het verder bijeenvoegen van grote hoeveelheden data en onderzoeken we welke informatie we daaruit kunnen halen en hoe we die presentabel kunnen maken. Met parkeerdata ben je met real-time-informatie bijvoorbeeld eigenlijk al te laat. De nog rijdende parkeerder wil weten of er een plaats vrij is als hij op de plaats van bestemming is. Dat betekent dat we voorspellende algoritmes gaan ontwikkelen. Voor deze onderzoeken werken we samen met IRIAS een informatiemanagementbureau, een noodzakelijk specialisme.

Dat brengt Pierik op zijn laatste overpeinzing als het gaat om ontwikkelingen op de langere termijn. Wordt het werk dat we nu doen op den duur het werk van programmeurs? Gaan programmeurs de boogstralen berekenen voor zelfrijdende auto’s en andere nieuwe vervoermiddelen in de toekomst? Ik heb er geen antwoord op, maar het vakgebied moet zichzelf die vraag wel stellen: waar staat de verkeerskunde over 10 jaar? ‘

Pierik over BonoTraffics

‘Wij zijn een breed georiënteerd verkeerskundig adviesbureau, met een aantal specialismen zoals beleidsadvies, (3D)ontwerp, simulaties, onderzoek en operationeel advies. Daarnaast ontwikkelen we software (www.trafit.nl) waarmee we grote data stromen op eenvoudige wijze

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.