Ronnico ondersteunt in intelligent databeheer

dinsdag 14 december 2021

Het is de bedoeling dat wegbeheerders uiterlijk 2024 alle officiële verkeersbordendata (RVV-borden) digitaal hebben ontsloten. Verkeerskundig adviesbureau Ronnico ondersteunt in het beheer van intelligente data, vertelt directeur Maurice van Hoorn.

Eén van de grootste trends in de automobiliteit is smart mobility. Veel rijhulpsystemen zijn in staat om zelf verkeersborden en wegmarkering uit te lezen en het daarmee de automobilist makkelijker te maken. Maar daarvoor moeten de auto’s wel kunnen communiceren met verkeersborden. Daarom moeten wegbeheerders hun RVV-bordendatabase op orde hebben.

“Daarvoor moet je weten welke RVV-borden op straat staan en in welke conditie ze zijn”, begint Van Hoorn. “Vervolgens heb je een plan nodig om je borden kwalitatief op orde te brengen en op orde te houden. Dat kan alleen met goede data.” Ronnico is specialist in verkeersborden, wegmarkering, straatnaamborden en bewegwijzering. Al twaalf jaar brengt het adviesbureau bebording kwantitatief en kwalitatief in kaart en adviseert het wegbeheerders over onderhoud en beheer.

Meer verkeersdata ophalen

Die beheerdata moeten zo gedetailleerd mogelijk zijn, gaat hij verder. “Vroeger gingen onze inspecteurs voor inventarisatie en inspectie de straat op. Tegenwoordig doen we dat werk grotendeels digitaal. We gebruiken daarvoor de verkeersbordendatabase van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als beginpunt. Deze database is gratis te downloaden en bevat locatie- en bordcode van alle RVV-borden in Nederland. Het is de wens van het ministerie dat de wegbeheerders deze data actueel gaan houden.”

Binnenkort moeten alle RVV-borden smart mobility-proof zijn. Ronnico ontwikkelde een tool waarmee je bordendata kunt verrijken en je borden op orde houdt.

Met de NDW-verkeersbordendata heeft de wegbeheerder alleen inzicht in de omvang en locatie van RVV-borden. Wegbeheerders moeten dit bestand wel aanvullen met andere relevante informatie, zoals onderborden en opschriften, en controleren of de borden goed staan. En juist daarin voorziet Ronnico, vertelt Van Hoorn: “Via een door ons ontwikkelde tool kunnen we deze data eenvoudig verrijken. Wij vullen ontbrekende bordgegevens aan en geven extra informatie over rijrichting en zichtzijde. Ook kunnen onze verkeerskundig inspecteurs een verkeerskundige analyse maken, waarbij ze controleren of de verkeersmaatregel klopt en of er borden te veel staan of ontbreken.”

Kwalitatieve verrijking

De laatste stap is gegevens toevoegen over kwaliteit. “Via digitale straatbeelden kunnen we een beeld krijgen van de kwaliteit. Het gaat dan met name om duidelijk zichtbare gebreken, zoals scheefstand of bekladding. Aan de hand van deze data kun je je onderhoud inplannen en je borden op orde brengen.” Met een jaarlijkse digitale schouw houdt Ronnico vervolgens de bordendata up-to-date. “Hiermee voldoet de wegbeheerder aan de eisen voor smart mobility.”

Liever adviseert Maurice van Hoorn om een stap verder te gaan. “Op straat staan meer dan RVV-borden alleen. Als wegbeheerder ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je totale areaal. Wil je echt grip krijgen op de staat van je bordenareaal, dan heb je gedetailleerdere beheerdata nodig, benadrukt Van Hoorn. “Denk daarbij aan gedetailleerdere data over de materialen, zoals de productiedatum van het bord of minder zichtbare kwaliteitskenmerken zoals type retroreflectie. Ik raad wegbeheerders daarom aan om iets meer te investeren en het hele bordenareaal eenmalig zorgvuldig vast te leggen.”

Investering waard

“En als we toch op straat zijn”, besluit Van Hoorn, “adviseren wij om gelijktijdig de wegmarkering mee te nemen. Verkeersborden en wegmarkering zijn immers met elkaar verbonden binnen een verkeersmaatregel. Op basis daarvan kunnen we samen met de wegbeheerder een doordacht beheerplan maken en desgewenst het areaal saneren. Deze extra investering verdient zich zo op termijn vanzelf weer terug.”
 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.