Steven Logghe: De markt helpen maken

vrijdag 18 december 2015
timer 4 min

Steven Logghe is Chief Traffic bij Be-Mobile, een Belgisch verkeersdatabedrijf dat in 40 landen actief is en binnenkort in Veenendaal zijn eerste Nederlandse vestiging opent. Dit betekent overigens niet het eerste contact met Nederland. Logghe is lid van de Tactische C-ITS board, die de zeven ITS-tafels van Connecting Moblity overkoepelt. Daar bespreekt hij met wegbeheerders, kennisinstituten en marktpartijen de voorwaarden voor een technisch, economisch en communicatief gezond werkveld voor datadiensten nu, en in de nabije toekomst.

Als belangrijkste trends ziet Logghe de hoeveelheid data die nog beschikbaar gaat komen. Voorheen waren informatieproducten en -diensten vooral technologisch gedreven, nu worden ze steeds meer datagedreven. Wat Be-Mobile doet is generieke verkeersdata inwinnen uit, onder meer: de mobiele data die de mens op zak draagt, uit het mobiele navigatiesysteem in het voertuig en uit het voertuig zelf. Deze data wordt gecombineerd met beschikbare wegverkeerdata van wegbeheerders en uit andere bronnen. Zo is Be-Mobile aandeelhouder van Flitsmeister en krijgt ook daaruit veel data. Na het inwinnen, ‘fuseert’ Be-Mobile de data, verrijkte ze en stuurt ze op maat weer terug naar de weggebruiker of naar een opdrachtgever.

Naast een nog fors toenemende hoeveelheid brondata signaleert Logghe nog verder gaande ontwikkelingen in de traditionele samenwerkingspatronen tussen overheid en markt. ‘Ik vergelijk het vaak met de krant. Vroeger had je een Staatscourant, daarna kwamen er meerdere kranten, en veranderde de Staatscourant zelf ook in vorm: van papier naar online. Kijk je nu naar de overheid dat is die traditioneel dataleverancier, maar nu ook klant en soms zelfs concurrent. Kijk naar de manieren waarop de overheid de weggebruiker probeert te bereiken. Dat gaat nog steeds via de eigen wegkantsystemen, aangestuurd door de verkeerscentrales, maar tegenwoordig ook via gekochte advertenties in de publieke media.’

Polderen
Mede daarmee gaat alles door elkaar lopen. Dat verontrust Logghe overigens niet, eerder is hij hoopvol: ‘Aan de ITS-tafel hebben we leren polderen. We merkten met verschillende partijen aan tafel, dat er sprake was van verschillende kennis-en inzichtenniveaus. Dan denk je na een vergadering vaak: ‘wat hebben we nu bereikt?’. Maar dan begrijp je dat het gewoon tijd nodig heeft voordat je op hetzelfde kennisniveau zit en je samen stappen kunt zetten en draagvlak kunt creëren.’ Naast de Nederlandse ITS-tafels schuift Logghe ook aan bij de TISA (Traveller Information Services Association) een wereldwijde organisatie die van alles regelt op het gebied van dynamische content ten behoeve van verkeersinformatie en reizigersdiensten en dat zetelt in Brussel.

Goud
Een bijzonder gevolg van open data en nieuwe samenwerkingsvormen is overigens dat ‘het goud van de eigen data’ verdampt, zodra data open en voor iedereen beschikbaar zijn, aldus Logghe. De verdienmodellen verschuiven daarmee naar allerlei toepassingen op basis van dezelfde brondata waarmee de markt diensten aanbiedt aan de klant. Dat kan de weggebruiker zijn die voorzien wordt van persoonlijke reisinformatie, maar ook een overheid die data op maat vraagt. Zo werkt Be-Mobile bijvoorbeeld aan informatiediensten in diverse Beter Benutten-projecten.

Overgangsfase
Al met ziet Logghe een overgangsfase van technologisch naar datagestuurde verkeersinformatie. ‘In Nederland zie ik al enkele wegkantsystemen niet meer vervangen worden, terwijl ze in België nog opnieuw worden aangelegd. Nederland loopt overigens voorop in de ontwikkeling naar ‘verkeersmanagement in de wagen’ in plaats van langs en boven de weg. Ook maakt de overheid steeds meer gebruik van informatieproducten uit de markt ten behoeve van collectief verkeersmanagement.’ En die overheidsrol – het sturen van het verkeer over het netwerk - ziet Logghe wel blijven bestaan. ‘De overheid heeft toch meer een collectief doel dan de markt.’

2016
Volgend jaar gaat Be-Mobile vooral voort met het maken van informatie- en datadiensten op maat voor weggebruikers en opdrachtgevers. Ook blijft Be-Mobile data van ‘de mens’ en ‘het voertuig’ combineren met andere bronnen, waarna het na datafusie verrijkt wordt teruggebracht naar klant en opdrachtgever. Logghe: ‘Wij maken informatie van data. Nieuw in 2016 is de aanstelling van Nederlandse collega’s voor de nieuwe vestiging in Veenendaal. Met hen kunnen we onze werkprocessen in Nederland verrijken en nog beter samenwerken in de Nederlandse markt.’ Een datamijn die volgens Logghe ook nog niet ontgonnen is, is die uit VRI’s. Ook daarop zal Be-Mobile zich nadrukkelijk gaan richten.

ITS-Tafel
Wat er in 2016 hetzelfde zal blijven is zijn Logghes’ stoel aan de ITS-tafel. ‘Dat gaat gewoon door en met veel enthousiasme werken we samen aan mogelijkheden om ‘een gezonde’ markt te maken voor data-inwinning en datatoepassingen’. Ook blijft Logghe binnen Be-Mobile, met name coördineren. Dat wil zeggen: coördineren van de contacten met markt en overheden als het gaat om informatiediensten op maat en om datadiensten ten behoeve van logistieke processen voor marktprocessen of datadiensten voor de overheden ten behoeve van verkeersonderzoek en monitoring.

 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.