‘Geef dus aandacht aan verkeersveiligheid’

vrijdag 19 april 2024

Kamerlid Chris Stoffer is naast lijsttrekker van de SGP, lid van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook was hij directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat, waar hij zich vol inzette om de veiligheid op N-wegen in de regio te verbeteren. Stoffer is ook mede-indiener van de motie over ’30 kilometer per uur in de bebouwde kom’, samen met Suzanne Kröger (GroenLinks). 

“We zijn met meer mensen. Gecombineerd met een toename in voertuigcategorieën, zien we dat onze infrastructuur daar niet op berekend is. De fiets van nu is echt heel anders dan de fiets van 20 jaar geleden, zowel qua fiets als berijder. We zien ook dat het niet zo best gaat met de verkeersveiligheid, dat zie je terug in de cijfers, terwijl de budgetten achterblijven. Dat moet anders.” 

Veel aanpassingen aan infrastructuur komen niet uit geld voor verkeersveiligheid, stelt Stoffer. “Het gaat vaak om geld voor de aanleg van nieuwe projecten of voor onderhoud, waarbij dan meteen de infrastructuur verbeterd wordt. Maar echt sec geld voor verkeersveiligheid is er niet in voldoende mate.” 

“Het is ook een hele lastige, om de handen op elkaar te krijgen voor echt budget voor verkeersveiligheid. Deels komt dat omdat het om langetermijneffecten gaat. Je ziet niet direct morgen het effect van je investeringen. Je moet dus eerst budget beschikbaar stellen, dan volgen pas de uitvoering en aangepast gedrag van mensen en daarna zie je pas effecten.” 

Van 50 naar 30 

Stoffer diende samen met Kamerlid Kröger de motie ‘van 50 naar 30 in de bebouwde kom’ in. “50 kilometer per uur klinkt niet zo hard, maar dat is het wel. Niet alleen is het ongevalsrisico hoger bij een hogere snelheid, ook de gevolgen van een ongeval zijn bij 50 echt ernstiger dan bij 30. Het frame is nu een beetje geworden dat we overal naar ‘30’ willen, maar dat is niet zo. De boodschap moet zijn dat je een nieuwe stroomweg hebt, waar je 30 kan en mag rijden, en op sommige plekken kun je daar van afwijken, in plaats van hoe het nu is: standaard 50, en daar kun je van afwijken, bijvoorbeeld in 30-km-zones.” 

Laat zien waar je mee bezig bent 

Stoffer vindt dus dat er geld bij moet komen voor verkeersveiligheid, maar hij weet ook dat dat niet zo eenvoudig is. ‘Politici moeten het zien, zij nemen beslissingen, ook over geld. Laat daarom ook aan politici en de buitenwereld zien waar je mee bezig bent, als verkeerskundige of expert. Deel op social media wat je bezighoudt, bijvoorbeeld. Immers, wat je aandacht geeft, groeit. Geef dus aandacht aan verkeersveiligheid.”  

Op Verkeerskunde.nl/dossiers vindt u deze bijdrage en eerdere dossiers.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief