‘Ook wij hebben werk aan de winkel’

vrijdag 19 april 2024

In ‘zijn’ gemeente - Epe - valt het mee met meldingen en ongevallen, vertelt de jonge en energieke wethouder Martijn Kerkmans. “Maar elk ongeval is er een te veel, en zeker als we het hebben over ongevallen met letsel. Ook wij hebben dus werk aan de winkel.” 

In Epe is hard gewerkt aan het nieuwe mobiliteitsplan. “Daarin hebben we een aantal knelpunten benoemd, waar het nu in de basis nog meevalt, maar waar we moeten voorkomen dat het in de toekomst wél verkeerd gaat. Ook wij zien een toename van inwoners, bouwen nieuwe woonwijken en daardoor wordt het drukker. Tel daar andere manieren van mobiliteit bij op, veel meer mensen op de fiets en de e-bike. Dat zijn de aspecten die we mee moeten nemen in het borgen van de verkeersveiligheid.” 

Kerkmans noemt twee knelpunten. “In Vaassen, het kruispunt tussen de Dorpsstraat en de Deventerstraat. Het is een jaar of acht geleden met heringericht. Je hebt er nu te maken met een kruispunt waar veel fietsers, auto’s en bussen samenkomen. Het is alleen niet altijd voor iedereen duidelijk wie er nu voorrang heeft; dat komt nu naar voren.” Dit is niet alleen de mening van de wethouder zelf of van de experts, want bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan hoorde ook een brede participatiecomponent. “We hebben eerst zelf een analyse gedaan, en daarna de bewoners erbij betrokken. Als we dan zien dat onze analyse overeenkomt met de wensen en zorgen van de omwonenden, dan hebben we het kennelijk goed gedaan.” 

Sowieso probeert de gemeenten sámen met omwonenden tot oplossingen te komen. “Wij weten niet van elk bochtje, heggetje en paaltje of het een probleem vormt voor de veiligheid. De mensen die van de infrastructuur gebruikmaken, die weten dat wél. Daarom is het zo belangrijk dat we een breed gedragen plan hebben. We proberen ook altijd samen tot een oplossing te komen. Zo is een drempel soms een goede oplossing, maar willen mensen die niet pal voor hun woning hebben, dan kunnen we zoeken naar andere oplossingen.” 

Dat goed onderbouwde plan begint bij de aanleg van nieuwe wijken. “Vanaf het begin moet er iemand vanuit verkeer aan tafel zitten. Dus niet eerst de woonwijk inrichten en dan verkeer er nog even bij - ‘zorg jij maar even voor ontsluiting’ - we halen dat echt naar voren in het hele totaalplaatje, zodat er goede en veilige verbindingen ontstaan.” 

“Zoek elkaar op, ook je collega’s van andere domeinen, en kom samen met een plan dat ook in de samenleving gedragen wordt. Kijk daarbij ook naar realistische oplossingen en niet alleen naar de theorie. Op papier kan iets fantastisch zijn, in de praktijk pakt het soms anders uit. Door bewoners erbij te betrekken kun je dat op tijd ondervangen.” 

Op verkeerskunde.nl/dossiers leest u deze bijdrage en eerdere dossiers.

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief