Schokkende cijfers

vrijdag 19 april 2024

De cijfers laten zien dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid, weten ook Letty Aarts en Jaap Oude Mulders bij SWOV. Aarts werkt al ruim 20 jaar bij het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid, Oude Mulders is er anderhalf jaar geleden aangeschoven.

“We zien, onder meer in ‘De Staat van de Verkeersveiligheid’, het aantal slachtoffers in verschillende groepen toenemen, maar met name bij ouderen en fietsers, en dus logischerwijs ook bij oudere fietsers”, vertelt Oude Mulders. “Dat ligt deels aan de stijgende mobiliteit, het is drukker geworden op de weg. Ook zien we in het gedrag zien sommige van de indicatoren waar we naar kijken, verslechteren, maar die patronen zien we al langer. Verder is de complexiteit op straat toegenomen: er zijn meer en verschillende soorten voertuigen waar we mee rijden, zoals e-bikes, speedpedelecs en fatbikes. En auto’s zijn steeds groter. Die toenames, gecombineerd met de vergrijzing waardoor er meer ouderen in het verkeer zijn, die nou eenmaal sneller gewond raken, vergroten vermoedelijk het risico op ongevallen met letsel.” 

Oude Mulders maakt zich dan ook zorgen om het toegenomen ongevalsrisico. “Als onderzoeker zie ik de afgelopen drie jaar een hoger ongevalsrisico dan daarvoor. Dat risico is een berekende maat, die het aantal slachtoffers afzet tegen de mobiliteit. We hebben geen sluitende verklaring voor die stijging. We weten wel dat je dus niet simpel kunt stellen dat het aantal ongevallen toeneemt omdat we nou eenmaal meer fietsen, het risico is ook per gereden kilometer toegenomen.” 

“We zien nog niet alles terug in de data”, voegt Aarts toe, “bijvoorbeeld als we het over nieuwe voertuigen, zoals fatbikes hebben. Niet alle nieuwe voertuigen zijn in data terug te vinden. Sowieso loopt de ongevallenregistratie van specifieke voertuigen wat achter op wat er in de praktijk rondrijdt, zeker als het gaat om de specificaties van de voertuigen. Je moet je altijd afvragen hoe compleet de data zijn ten aanzien van specifieke voertuigen. De observaties die we in het verkeer zien, sluiten dus nog niet altijd aan op de registratie.” 

“We kijken niet alleen naar afgelopen jaar, maar ook naar de langetermijnontwikkeling”, zegt Oude Mulders. “Dan zien we patronen van gedrag en vergrijzing die in het verkeer effect hebben. De ongevallen en trends die je op langere termijn terugziet zijn veel meer inherent aan het verkeerssysteem dan verschillen op jaarbasis. Landelijk is er een actieprogramma met een hele reeks aan maatregelen, maar als het resultaat daarvan dan nog niet voldoende is, is het niet lastig om te bedenken dat er méér en andere dingen nodig zijn. Verkeersveiligheid heeft écht aandacht nodig.” 

Link

https://swov.nl/nl/publicatie/de-staat-van-de-verkeersveiligheid-2023

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief