XTNT focust op gebiedsgerichte bereikbaarheidsaanpak in 2022

maandag 13 december 2021

Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders veranderde in 2021 behoorlijk als gevolg van de coronapandemie. Nadat thuiswerken het devies werd, was het op de weg veel rustiger. Maar als we niks doen, wordt het de komende jaren juist drukker dan ooit. Met alle gevolgen van dien. Daarom is een krachtige gebiedsgerichte bereikbaarheidsaanpak van Rijk en regio noodzakelijk. Mobiliteitsbureau XTNT maakt hierin het verschil, stellen Kai Feldkamp en Marjolein Brandt. 

Sinds de intrede van corona in Nederland, ontdekken we meer dan ooit de kansen en mogelijkheden van het thuiswerken. We reizen minder en werken – al dan niet gedwongen door de geldende maatregelen – vaker vanuit huis. Dat biedt voordelen, dat weten we. Maar we zagen afgelopen jaar dat we ook de uitdagingen niet moeten onderschatten. Feldkamp: “In 2021 lag voor XTNT veel focus op het helpen vinden van een goede mix van thuiswerken en op kantoor werken. En net als ‘vroeger’ stimuleerden we mensen om - als ze toch de deur uit moesten - te kiezen voor slimme reisalternatieven en het spreiden van reistijden. Uitdaging voor 2022 is te zorgen dat mensen niet massaal terugvallen in oud reisgedrag.” 

Gebiedsgerichte aanpak

Slim reizen wordt belangrijker dan ooit. De komende jaren staat Nederland voor een enorme vervangings- en renovatieopgave op zowel het spoor als de weg. Met een spitsdrukte die alweer toeneemt gaat dat in veel gebieden tot bereikbaarheidsproblemen leiden. Feldkamp: “Dat wordt versterkt doordat planningen van infrabeheerders, provincies en gemeenten lang niet altijd bij elkaar zijn gebracht. Een krachtige gebiedsgerichte samenwerking van Rijk en regio is dus nodig. Niet alleen om de planningen af te stemmen, ook om de hardnekkige gewoonte om met de auto in de spits te reizen, te doorbreken. Dit is een typisch werkgebied waar XTNT het verschil maakt.”  

In 2021 maakte XTNT werk van de gebiedsgerichte aanpak in onder andere de Hoeksche Waard, waar de komende jaren meerdere werkzaamheden plaatsvinden, waaronder de renovaties van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug. “Zulke renovaties zorgen natuurlijk voor flinke hinder”, vertelt Brandt. Als mobiliteitsmanager voor de renovatie van de Heinenoordtunnel zorgt zij in opdracht van Rijkswaterstaat voor maatregelen die weggebruikers verleiden hun reisgedrag aan te passen en zo de hinder te beperken.

Kai Feldkamp: ‘De gebiedsgerichte bereikbaarheidsaanpak slaagt alleen met een gedeelde visie, een solide plan en door uitstekend samen te werken’

“Daarbij kijken we verder dan alleen de renovatie van de Heinenoordtunnel. Wij zorgen dat er één project-overstijgende aanpak komt voor bijvoorbeeld de bedrijven in de Hoeksche Waard. Die aanpak richt zich op het vinden van maatregelen voor structurele gedragsverandering van werknemers, bezoekers en logistiek. Zodat de Hoeksche Waard niet alleen tijdens de diverse wegwerkzaamheden daarvan profiteert, maar ook daarbuiten. Daarvoor zetten we samen met de Verkeersonderneming en de gemeente Hoeksche Waard onder meer het samenwerkingsplatform Samen Bereikbaar Hoeksche Waard (SBHW) op.” 

Volgens XTNT vormen onderhoudswerkzaamheden een uitstekend moment om gedragsverandering van reizigers te stimuleren. De crux is vervolgens om dat reisgedrag vast te houden als de wegwerkzaamheden zijn afgelopen. Dáár zit de winst voor de regio. 

Behoefte groeit

Brandt constateert dat tot voor kort elk project ‘zijn eigen ding’ aan het doen was. “Per project bedachten wegbeheerders hun eigen hinderbeperkende maatregelen, voerden ze zelf onderhandelingen met bijvoorbeeld vervoerbedrijven en hadden allen hun eigen afstemming met stakeholders. Dat moeten we nu niet meer willen. Nu er zoveel projecten op stapel staan, groeit de behoefte aan regionale samenwerking. Temeer omdat dit ook bijdraagt aan de oplossing van andere problemen, zoals de leefbaarheids- en de klimaatproblematiek. Daarom is het belangrijk nieuwe organisatiestructuren op te zetten, zoals nu gebeurt met Zuid-Holland Bereikbaar.”  

Vaak gaat zulke verandering top-down en duurt het lang, terwijl de behoefte en urgentie aan gebiedsgericht werken er nú is. “Daarom hebben we in de Hoeksche Waard een bottom-up-initiatief genomen met Samen Bereikbaar Hoeksche Waard”, gaat Brandt verder. “In de loop van 2022 ga ik er met alle betrokkenen hard aan trekken om dat te integreren in de overkoepelende aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar”.   

Gedragsverandering doe je samen

Zowel Feldkamp als Brandt ziet dat de bestuurlijke urgentie voor deze gebiedsgerichte aanpak groeit. Dat is een fijn vertrekpunt voor verandering, vindt Feldkamp, maar hij geeft wel een aandachtspunt mee: “Deze aanpak slaagt alleen met een gedeelde visie, een solide plan en door uitstekend samen te werken. De verschillende stakeholders, overheden, vervoerders, belangengroepen en het bedrijfsleven moeten daar allemaal bij worden betrokken. Alleen samen kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan een oplossing voor bereikbaarheids- of leefbaarheidsproblematiek in een gebied. En elk gebied is anders. Een gebiedsgerichte aanpak is dus strategisch en tactisch maatwerk.” 

“XTNT staat klaar om invulling te geven aan deze gebiedsgerichte aanpak in meer regio’s in Nederland”, besluit hij. “Daarbij zetten we onze kennis van verkeerskunde, mobiliteit, communicatie en gedragsverandering in. Zo kunnen we écht samen met onze opdrachtgevers die stap zetten naar de transitie van mobiliteit in Nederland.” 

Meer over de visie van XTNT op de gebiedsgerichte bereikbaarheidsaanpak, lees je in Biind Print. 

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.