'Inzetten op wegonderhoud enige realistische keuze'

donderdag 30 maart 2023

Nadat minister Harbers (Infrastructuur) eerder al bekendmaakte dat een groot deel van het budget dat bestemd was voor de aanleg van nieuwe infrastructuur zal worden ingezet voor onderhoud van bestaande wegen, gaf hij vandaag in de Tweede Kamer aan dat inzetten op onderhoud van wegen momenteel de 'enige realistische keuze' is.

Vanwege de stikstofcrisis en het daarmee wegvallen van de bouwvrijstelling is aanleg van nieuwe infrastructuur lastig te realiseren. Dat is één van de redenen die de minister opvoert om het geld anders te verdelen. 

Lees ook de Ontwikkelagenda automobiliteit: ruimte voor de auto

Binnen de Kamer zijn veel zorgen over uitstel van de aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook de provincies hebben vragen. Zowel de provincie Overijssel als de provincie Gelderland hebben hun zorgen geuit in een brief aan het kabinet. 

Harbers stelt het geld niet op de plan te willen laten liggen. Door nu in te zetten op onderhoud van bestaande infrastructuur worden, volgens de minister, capaciteit van Rijkswaterstaat en budget beter benut, en wordt voorkomen dat aannemers in financiële problemen komen door het wegvallen van projecten. 

De minister benadrukte dat we door uitstel van nieuwe infrastructuur meer afhankelijk zijn van bestaande wegen en kunstwerken, en dat die dus goed onderhouden moeten worden. De minister gaat in overleg met de provincies. 

 

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief