Ontwikkelagenda automobiliteit: ruimte voor de auto

woensdag 22 maart 2023

Minister Harbers (IenW) heeft de ontwikkelagenda Automobiliteit gepresenteerd. De auto is in Nederland verantwoordelijk voor 70 procent van de afgelegde kilometers en bijna de helft van alle verplaatsingen. Harbers roept op om de auto de ruimte te blijven geven. Automobiliteit wordt, volgens het ministerie, steeds slimmer, schoner en veiliger en heeft ook in de toekomst een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland. 

Voorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. Dat is geen eenvoudige opgave om op een duurzame manier te combineren met een groeiende bevolking, toenemende verstedelijking, een grote woningbouwopgave en congestieproblematiek. Het ministerie stelt dat in binnensteden alle vormen van vervoer nodig zijn, en dat ov, deelmobiliteit en fiets een grote rol spelen, maar dat veel inwoners toch een auto nodig hebben. Ook is veel pakketbezorging nog per auto. Buiten de stad speelt de auto een grotere rol voor de bereikbaarheid. 

Streven

Het streven van het kabinet is dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s op het Nederlandse wegennet emissievrij zijn. Het ministerie verleent subsidies om de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s te stimuleren. Daarnaast voert het gesprekken met ontwikkelaars en uitgevers van navigatieapps om bijvoorbeeld schoolzones in routeplanners te vermijden. Door nieuwe functies in de auto zoals remassistentie en vermoeidheidsherkenning verbetert de verkeersveiligheid rond de auto.

Een betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig hoofdwegennet is een voorwaarde om automobilisten goede bereikbaarheid te bieden. Er wordt onder andere geïnvesteerd in verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen rond grote steden en er wordt fors geïnvesteerd in beheer, onderhoud, vervanging en renovatie om te zorgen dat het wegennet zoveel mogelijk beschikbaar is en blijft.

Het ministerie van IenW investeert in alle soorten vervoer en vraagt met deze ontwikkelagenda ruimte voor het voertuig dat Nederlanders verreweg het meest gebruiken. Dit jaar zal het ministerie de ontwikkelagenda gaan uitwerken in  samenwerking met partners, waaronder ook belangenorganisaties.

Lees hier de ontwikkelagenda Automobiliteit

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.