ANWB-leden over verkeers-veiligheid

woensdag 21 februari 2018
timer 3 min

Nadat het aantal verkeersdoden en ernstige ongelukken jarenlang afnam, is in 2016 het aantal t.o.v. 2015 helaas weer gegroeid. We hebben de ANWB-leden van het panel “Denk mee met de ANWB” gevraagd welke maatregelen op de korte en lange termijn genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het eerste dat volgens hen moet gebeuren is het smartphonegebruik in het verkeer aan banden leggen. Voor de toekomst zien ze een belangrijke rol voor technologische ontwikkelingen en educatie weggelegd.

Maatregelen voor de korte termijn

Leden van de ANWB zijn overtuigd dat het gebruik van de smartphone vaak de oorzaak is van onveilige situaties. Niet alleen automobilisten, maar vooral ook fietsers en voetgangers laten zich makkelijk afleiden door hun mobiel. Hier mag hard tegen op getreden worden.

Het is bewezen dat het gebruik van de mobiele telefoon een belangrijke bijdrage levert aan verkeersongevallen. Dat apparaat vergt zo veel van onze aandacht, dat deze eigenlijk niet gebruikt zou mogen worden. Niet te voet, niet op de fiets en zeker niet in de auto.

Fietsers zijn volgens de ANWB-leden kwetsbaar en vaak slachtoffer. Daarom moeten de faciliteiten voor fietsers verbeterd worden: bredere fietspaden, betere verlichting, duidelijkere voorrangsregels bij rotondes, verlichte oversteekplaatsen, etc. Aan de andere kant wordt van fietsers ook verantwoordelijkheid verwacht. Zij dienen altijd licht te voeren in het donker en dus niet hun smartphone te gebruiken.

Veel leden zijn ook voorstander voor verlagen van maximum snelheden op met name de snelweg en het gelijktrekken van de snelheden, zodat er meer duidelijkheid ontstaat. Strengere handhaving van verkeersregels mag volgens de leden ook. De verwachting bestaat dat men zich dan beter aan de regels houdt.

Lange termijn verbeterpunten

Voor de toekomst is men hoopvol over technologische ontwikkelingen. De zelfrijdende auto en technieken waardoor auto’s met elkaar en de omgeving communiceren worden toegejuicht.

Gericht op de toekomst zou ik elektronische hulpmiddelen toejuichen op de snelwegen. Naast 'zelfrijdende auto's' ook meer het bevorderen van 'treintjes rijden', vaste gezamenlijke snelheden etc. om de capaciteit van de weg beter te benutten.

Een belangrijke rol lijkt ook weggelegd voor educatie. Niet alleen in het aanlooptraject naar het rijbewijs, maar ook ervaren automobilisten mogen regelmatig een opfriscursus krijgen.

Verkeerslessen in het PO en VO intensiveren. Na het behalen van het roze papiertje om de 5 jaar een opfriscursus, gekoppeld aan een uitgebreide rijproef; deze onderdelen zijn niet vrijblijvend.

Waar sommige leden aangeven minder te investeren in asfalt en vooral in te zetten op openbaar vervoer, zijn andere leden van mening dat wegen beter gesplitst kunnen worden. Een betere scheiding van snel en langzaam verkeer komt volgens hen de verkeersveiligheid ten goede.

Tot slot zien de leden weinig gebieden waar minder aandacht op gelegd hoeft te worden.

Aan veiligheid kan nooit te veel aandacht besteed worden.

 
Auteur: Hannes van de Ven

Hannes van de Ven, Blauw Research, namens 'Denk mee met de ANWB'

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.