‘Het kan niet waar zijn dat de slachtoffer-cijfers stijgen’

woensdag 21 februari 2018
timer 5 min
Alles wat we willen bereiken en ook denken te kunnen bereiken met verkeersveiligheid, staat in het Manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’, zegt Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. Dit manifest is samengesteld door de ‘verkeersveiligheidscoalitie’, een samenwerkingsverband van intussen meer dan 70 organisaties die het verbeteren van verkeersveiligheid tot missie en doel hebben verklaard: ieder op zijn manier en samen sterker dan de som der delen.

Zo’n coalitie en Manifest komen er niet van de ene op de andere dag. Van Bruggen vertelt dat de ANWB, samen met de startpartners – IPO, SWOV en IngenieursNL – een drijvende kracht is achter de coalitie. Ook zijn de partners al een paar jaar bezig om verkeerveiligheid bij overheid en stakeholders op de agenda te krijgen. Van Bruggen: "Wil je iets aan de verkeersveiligheid verbeteren, dan moet je in Nederland coalities vormen." De urgentie hiertoe staat voor de ANWB buiten kijf. 

 

"Het kan niet waar zijn dat de verkeersslachtoffercijfers, na jaren daling, weer stijgen. Dat verdient nationale prioriteit en om dat te bereiken hebben wij voor een verbindende en coördinerende rol gekozen." En met succes. Vorig jaar is het Manifest opgenomen in het Regeerakkoord als uitgangspunt voor verbetering van de verkeersveiligheid. Daarmee is het doel bereikt om verkeersveiligheid tot nationale prioriteit te verheffen. 

 

Is het nu een kwestie van uitvoeren? Van Bruggen: "Er is nog ongelofelijk veel te verbeteren. Op het gebied van infrastructuur hebben we gezegd dat alle wegen minimaal aan het veiligheidsniveau moeten voldoen van 3, van de 5, sterren in de internationale EuroRAP-scores." Op het gebied van gedrag heeft de coalitie-kopgroep ‘Ongestoord sturen’ een convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ gelanceerd die door veel partijen wordt ondersteund.  

 

De acties die hieruit voortvloeien zouden moeten leiden tot een dwingende sociale norm als het gaat om smartphonegebruik in het verkeer. Van Bruggen: "Het is toch te gek als je uit onderzoek leert dat vrachtwagenchauffeurs van de 1000 meter vrachtritten, 800 meter met hun rijtaak bezig zijn en 200 meter met andere zaken. Bij personenwagens ligt het lager, maar op de 1000 meter zitten mensen alsnog gemiddeld 100 meter afgeleid achter het stuur.’ 

 

Verbetering rijgedrag 

"Ook op het gebied van technologie liggen nog grote kansen voor verbetering van rijgedrag. Zo doe ik mee aan een proef met 100 collega’s waarbij ik in mijn privé-auto uitsluitend handsfree kan bellen als ik rijd. Alle andere functies van mijn smartphone schakelen uit zolang ik rijd. We testen dit systeem nu vooral technisch. Hoe werkt het in de praktijk? Wat doet mijn telefoon als ik zelf niet rijd?" 

 

Dan de ongevallenregistratie. "We werken samen met het STAR-partners (Smart Traffic Accident Registration - red.) aan het integreren van de mobielschademeldenapp van VIA, politie en het verbond van verzekeraars, in onze ANWB–onderwegapp. Ik verwacht dat het dit jaar lukt en dat we na een testperiode dan ook met name fietsers kunnen verleiden om deze app te gebruiken om zo vooral ook fietsongevallen eenvoudig te melden. We zullen dit op een campagne-achtige manier doen, eventueel met belonen. Dit bereiden we nu voor." 

 

"Op het gebied van ‘slimme’ handhaving verwachten we veel van het strategisch plan waar de minister in het najaar mee komt en dat we momenteel, op verzoek van de minister, als coalitie samen met het ministerie voorbereiden. We gaan ervan uit dat dit plan een actieplan zal worden. Hier kunnen overheden en private partijen elkaar enorm versterken; ieder met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheden." 

 

Diner overgenomen 

"Ondertussen werken we waar mogelijk als organisatie zelf ook hard aan verkeersveiligheid. Het is een van onze vier speerpunten, naast mobiliteit, vrije tijd en vakantie. We doen dat via onze belangenbehartiging, onze rijscholen en lichtbrigades die in oktober mensen er weer op attenderen dat het vroeg donker wordt en dat je weer met licht aan op de fiets moet rijden." 

 

Dat brengt Van Bruggen toch weer terug op de coalitie. "Om echt meerwaarde te scheppen, moet je krachten bundelen. De brede coalitie is ontstaan uit het eerste Verkeersveiligheidsdiner dat in 2015 werd georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO), SWOV en IngenieursNL. Wij zagen dit initiatief als een goed model om nog meer partijen bijeen te brengen en nog meer impact te creëren en hebben daarom het diner overgenomen. Van hieruit zijn we tot de coalitie gekomen. In september vindt het vierde diner plaats. We houden er lezingen, op basis waarvan we in groepen discussiëren. Iedereen ontmoet er elkaar, tot Tweede Kamerleden aan toe. En we doen verslag van alle discussiegesprekken op de platformsite van de coalitie www.verkeersveiligheidscoalitie.nl 

 

Hoe lang gaat de ANWB hiermee door? Van Bruggen: "Als het aan mij ligt tot de laatste verkeersdode. Maar in ieder geval tot dat de slachtoffercijfers structureel weer de goede kant op gaan." 

 

 

Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.