ANWB-leden over wegontwerp

donderdag 27 juni 2019
timer 3 min

Met de ANWB-leden uit het panel van ‘Denk mee met de ANWB’ zijn we in gesprek gegaan over het ontwerp en inrichting van de openbare wegen in Nederland. Deze wegen zijn erop gericht dat toegestane verkeersdeelnemers er vlot en veilig gebruik van kunnen maken, begrijpen de leden. Toch komen er in de praktijk verkeerssituaties voor die zorgen voor onduidelijkheid en/of gevaar, waardoor de reis van A naar B minder vlot óf veilig verloopt.   

 

Nederlandse verkeersituaties zijn herkenbaar, duidelijk en begrijpelijk 
In vergelijking met bijvoorbeeld andere landen, vindt het merendeel van de ANWB-leden de verkeerssituaties in Nederland over het algemeen herkenbaar, duidelijk en begrijpelijk. Echter, er zijn situaties die een uitzondering op deze regel zijn. Ook kan het volgens de leden altijd beter.  

“Over het algemeen ben ik zeer tevreden over de inrichting van het Nederlandse wegennet. Natuurlijk zullen er altijd situaties zijn, die verbetering behoeven. Maar in vergelijking van de omliggende landen ligt het er superstrak bij.’’ 

”Als we de situatie vergelijken met de omringende landen dan is het hier over het algemeen duidelijk en consequent.  Voor mij zijn er twee dingen die beter zouden kunnen. Wegafzettingen en de beperkingen hierbij, terwijl er in de verste verte niemand aan het werk is.’’ 

 

Verkeerssituaties die zorgen voor oponthoud en onveiligheid 
De meest genoemde verkeerssituatie die zorgt voor oponthoud en onveiligheid is de rotonde. De grootste problemen bij rotondes zijn de verschillen in voorrangsregels. Daarnaast vindt men dat te veel verkeersborden zorgen voor onrust en overzichtelijke situaties. De overzichtelijkheid wordt ook beperkt indien te hoge struik- en/of boomgroei het zicht belemmert, zodat bijvoorbeeld verkeer van rechts niet goed zichtbaar is. Een laatste verkeersituatie die vaak wordt genoemd, zijn onnodig lange begrenzingen bij wegwerkzaamheden wanneer er niet aan de weg gewerkt wordt of wanneer er een ongeval of pechgeval is. Dit wordt volgens de leden ervaren als onnodig oponthoud.  

‘’Die paar rotondes in Nederland waar het verkeer van rechts nog voorrang heeft, leveren met grote regelmaat gevaarlijke situaties op. De regel die er bij hoort zou duidelijk moeten zijn, maar door gewenning gaat men anders handelen.’’ 

‘’Wat mij regelmatig opvalt op rijkswegen is dat er een rijbaan afgesloten is en er snelheidsbeperkingen zijn, maar er op de weg niets te zien is van werkzaamheden of een ongeval/ pechgeval. Daarom zie je ook steeds meer automobilisten die zich niets van die snelheidsbeperkingen aantrekken.’’ 

 

Verbeteringen toekomst 
ANWB-leden geven aan dat de huidige verkeerssituaties verbeterd kunnen worden door zo veel mogelijk uniformiteit in verkeersituaties in Nederland, maar ook in de EU te bieden. Onvolledige uniformiteit kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, omdat weggebruikers de regels dan niet kennen en kunnen toepassen. Daarnaast vinden leden dat door het samenspel van alle verkeersdeelnemers de verkeerssituatie wel eens onvoldoende herkenbaar, duidelijk en begrijpelijk kan zijn. Indien weggebruikers (nóg) beter de regels kennen, zich hieraan houden en zich in het verkeer niet laten afleiden, zullen verkeersituaties in Nederland nóg vlotter en veiliger verlopen.  

“Ik vind dat er zo veel mogelijk uniformiteit moet zijn, zodat de weggebruiker overal in Nederland (liever nog in heel Europa) in één oogopslag de verkeerssituatie kan herkennen en weet wat de regels zijn.” 

 
Auteur: Laura Nugteren, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

Laura Nugteren, Blauw Research, namens ‘Denk mee met de ANWB’

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

In de steden lopen voetgangers letterlijk tegen allerlei obstakels aan en kunnen zich zeker niet altijd veilig verplaatsen.
Er is onvoldoende onderhoud aan bestrating, essentiële op- en afritjes bij trottoirs ontbreken veelal. Hele gedeeltes in de loopinfrastructuur ontbreken en te sterk overhangend groen is zeker niet alleen op rotondes een probleem. Hoe denkt het panel "Denk mee" hierover?

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.