John Boender: CROW digitaliseert en vult aan

donderdag 27 juni 2019
timer 4 min

Welke rol speelt CROW in het wegontwerp? Een gesprek met John Boender. Hij is verkeerskundige bij CROW en met een aantal collega’s verantwoordelijk voor het thema wegontwerp. Boender: “Doordat ik al wat jaartjes meeloop, zie ik verbanden tussen de richtlijnen en leer ook het nodige over de achtergronden die vaak niet in de richtlijnen staan maar er wél toe doen. Denk aan de discussie over het al dan niet kappen van bomen langs 80 km/uur-wegen.  

 

 

Boender: “Doordat ik al wat jaartjes meeloop, zie ik verbanden tussen de richtlijnen en leer ook het nodige over de achtergronden die vaak niet in de richtlijnen staan maar er wél toe doen. Denk aan de discussie over het al dan niet kappen van bomen langs 80 km/uur wegen. Daarnaast hoor ik in de themagroep Kennis van de Vereniging infraontwerp (VIO) van gebruikers wat zij graag verbeterd zouden willen zien.” 

 

Ontwikkelingen tot nu toe 
“De belangrijkste ontwikkeling vanuit het verleden vind ik ‘Duurzaam Veilig’ en de vertaling daarvan in het wegontwerp. Dit heeft enorm bijgedragen aan het veiliger maken van de Nederlandse wegen. De keuze voor maar drie typen wegen maakt de wegen herkenbaarder voor de weggebruiker. Deze omvorming is nog steeds niet afgerond. Door de al wel aangepaste wegen is de verkeersveiligheid al sterk verbeterd. Het uitbouwen van het net van vrijliggende fietspaden is hier een voorbeeld van. Ook de introductie van rotondes in Nederland mag genoemd worden. Dit zijn tenslotte de veiligste kruispunten die er in Nederland zijn. En verder zou ik de introductie van woonerven willen noemen en later de 30-km/uur wegen en -gebieden.” 

 

Ontwikkelingen in de nabije toekomst 
“Voor de toekomst lijkt mij de introductie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030) met zijn risicogestuurde aanpak en de vertaling hiervan naar wegontwerp van belang”, vervolgt Boender. “Ook is het van belang de ontwikkelingen naar steeds slimmere voertuigen - tot op termijn misschien echt zelfrijdende voertuigen - goed te volgen en na te gaan welke effecten deze zullen hebben op het wegontwerp. Zeker in nabije toekomst gaat het vooral om voertuigen waarin steeds meer hulpmiddelen voor de weggebruiker zitten. Deze zullen niet direct invloed hebben op het wegontwerp maar meer op de kwaliteit van de gebruikte producten zoals markeringen.” 

 

De veranderende rol van CROW 
Ook de rol van CROW is door de jaren veranderd, zegt Boender. “Vroeger maakte CROW publicaties die verkocht werden aan de gebruikers: wegbeheerders en adviesbureaus. Deze werden met werkgroepen opgesteld. Inmiddels is enkele meters richtlijn beschikbaar. Het werd steeds moeilijker de publicaties goed op elkaar af te stemmen. Ook groeide de vraag naar steeds actuelere en completere richtlijnen. Als antwoord daarop zijn de richtlijnen opgenomen in de digitale kennisbank. Hierdoor kan de gebruiker alle publicaties in één keer doorzoeken en vollediger informatie verzamelen. Ook is het mogelijk om dossiers te vormen door teksten en figuren op te slaan en te downloaden. 

 

Voor CROW opende deze digitaliseringsslag de mogelijkheid om de richtlijnen permanent aan te vullen met actuele kennis. Hiervoor hoeft nu dus niet meer gewacht te worden op een actualisering van een publicatie die vaak pas na enkele jaren mogelijk was. Daarnaast verandert de traditionele werkvorm van de werkgroepen meer en meer naar kleine groepen mensen met een klankbordgroep om kennis te toetsen bij de gebruikers van de kennis. Belangrijk, want draagvlak blijft noodzakelijk. 

 

Ook ‘meedenken vanaf het begin over nieuwe ontwikkelingen’ is voor CROW belangrijk, omdat CROW in een vroeg stadium de nodige kennis kan inbrengen. En zo kunnen de CROW-kennismodules ook snel geactualiseerd worden. Zo werken we samen met de SWOV en het ministerie van I&W in het kernteam van het Kennisnetwerk SPV2030. De krachten worden hier gebundeld om zicht te krijgen op de behoeften vanuit de wegbeheerders en om invulling te geven aan de kennisbehoefte rond verkeersveiligheid.” 

John Boender, verkeerskundige bij CROW

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.