Robert Coffeng: De toekomst vormgeven met richtlijnen van nu

donderdag 27 juni 2019
timer 3 min

“We zien de laatste jaren meer aandacht voor human factors in het wegontwerp. Als ingenieursbureaus ondersteunen we die ontwikkeling door bijvoorbeeld standaard met 3D-software te ontwerpen. Dat geeft in een vroeg stadium beter inzicht in hoe gebruikers een ontwerp kunnen ervaren. Dit is een goed voorbeeld van onze rol als ingenieurs: het concreet maken van wat beleidsmakers in abstracte lijnen vastleggen.

 

Een ander voorbeeld van een belangrijke verschuiving in het wegontwerp is de aandacht voor (snel)fietsroutes en de maatschappelijke discussie over de plaats op de weg van verschillende nieuwe voertuigvormen zoals snorfietsen, elektrische steps of bezorgwagens. Deze nieuwe vormen van vervoermiddelen en de effecten van het gebruik ervan kunnen een flinke impact hebben op het wegontwerp. Het is belangrijk daarbij stil te staan, want bij wegontwerp spreek je over de toekomst. Hoe geef je vorm aan toekomstig gebruik, in een wegontwerp dat er immers voor langere tijd ligt. Daarbij heb je vervolgens te maken met de richtlijnen van nu. Richtlijnen liepen lange tijd vrij goed in de pas met de ontwikkelingen in mobiliteit, maar nu deze ontwikkelingen versnellen, lijkt er behoefte aan nieuwe richtlijnen, dan wel aan het zoeken van ruimte binnen richtlijnen. Die discussie wordt naar mijn gevoel nog te veel pas op projectniveau gevoerd. Het is een typisch onderwerp waar we als vereniging in moeten optreden.  

 

NLingenieurs is al meer dan 100 jaar een vereniging van de grote ingenieursbureaus en het MKB. We richten ons op vier thema’s, waaronder mobiliteit. We behartigen de belangen van ingenieurs door zichtbaar te zijn in het debat, onze stem te laten horen en onze toegevoegde waarde te leveren. Die toegevoegde waarde tonen we dus niet alleen in de uitvoering, maar graag ook aan de voorkant, in maatschappelijke debatten. We proberen in ons werk, maar zeker ook in verenigingsverband, kundige verbinders te zijn. Zo hebben we in het kader van verkeersveiligheid een proeftuin verkeersveiligheid opgericht waarin we gezamenlijk met (lokale) stakeholders laten zien hoe we abstracte beleidswensen concreet en effectief kunnen maken. Dit toont niet alleen onze onderlinge verbondenheid, maar we leggen hiermee ook verbinding met de samenleving en met andere vakdisciplines.  

 

Die verbondenheid met de context en met de samenleving geldt dus ook voor het wegontwerp. De aandacht voor human factors bevestigt dat al, door vroeg in het wegontwerpproces te kijken naar de impact en het effect van menselijke factoren. Niet alleen in de huidige context, maar met name in die van de snel naderende toekomst.  

 

Ook in deze fase spelen we als ingenieurs graag een verbindende rol. Dat wil zeggen: stakeholders bijeenbrengen, data en sensoring verwerken tot informatie om daarmee samen die context, die toekomst te kunnen schetsen, als vertrek voor het wegontwerp.” 

Robert Coffeng, managing consultant bij Antea Group en branche-ambassadeur voor NLingenieurs

mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.