NVVC 14 april: ‘Ongevallen’, Risico’s’ en ‘Overheidsaanpak nul verkeersdoden’

vrijdag 1 april 2022

Nieuwe ongevaldata uit nieuwe en uit diepgaandere vormen van ongevalsonderzoek. En wat leren deze vormen ons over smartphonegebruik, over (brom, en snor)fietsongevallen en over dieraanrijdingen? Hoe geven de provincie Utrecht en de Vervoerregio Amsterdam vorm aan 0 verkeersdoden? Op 14 april worden onder meer deze onderwerpen gepresenteerd in kennissessies-ronde 2 van het tweejaarlijkse Nationaal verkeersveiligheidscongres, NVVC, in Media Plaza, Utrecht. 

Redactie

Kennissessie Ongevallen
Drie sessies in één:
- Verkeersgewonden 2021 en de toekomst van ambulancedata Als aanvulling op het aantal verkeersdoden in 2021 presenteert VeiligheidNL de jaarcijfers over verkeersgewonden die in 2021 de SEH-bezochten en geeft een toelichting op de gestarte landelijke uitrol van ambulancedata.
Susanne Nijman van VeiligheidNL presenteert deze sessie
-Actuele en verrijkte ongevalsdata als bruikbare informatie Ongevallengegevens zijn de vinger aan de verkeersveiligheids-pols. STAR 2.0, smart accident traffic reporting, ziet kansen voor nieuwe digitale koppelingen en samenwerkingsverbanden, want past ons beeld van onveiligheid nog wel bij de actualiteit? Bijvoorbeeld toename in nieuwe risicogebieden, zoals micro-mobiliteit of ADAS-systemen?
Erik Donkers, STAR/VIA,  leidt een gesprek over deze vraag
-
Leren van dodelijke ongevallen SWOV laat zien wat de opbrengst is van een diepgaande analyse van dodelijke ongevallen. In opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant heeft het SWOV-team voor diepteonderzoek een groot aantal dodelijke verkeersongevallen systematisch onderzocht op basis van politiedossiers. Hoe ontstaan deze ongevallen en welke factoren spelen daarbij een rol? Dit geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om toekomstige ongevallen te voorkomen.
Ragnhild Davidse, SWOV, gaat in op de voor- en nadelen van diepgaande analyse van dodelijke ongevallen.

Kennissessie Risico’s
Drie sessies in één
-Evaluatie van wijziging verbod op smartphonegebruik
In 2019 zijn de regels voor smartphonegebruik in het verkeer aangescherpt, door wijziging van artikel 61a van het RVV1990. Onderdeel van dit wetgevingstraject is evaluatie van de effecten. Wat zijn die effecten en zijn de nieuwe regels handhaafbaar en toekomstbestendig?
Patrick Kalders, Arcadis, maakt duidelijk welke gedragsveranderingen zijn opgetreden en welke risico’s er nog zijn.
-Oorzaken van fietsongevallen en snor-/bromfietsongevallen
Op basis van een recent LIS-vervolgonderzoek geeft VeiligheidNL, in opdracht van het ministerie van IenW, de nieuwste inzichten in de oorzaken van (snor/brom)fietsongevallen. Ook zoomt het in op de rol van maatschappelijke ontwikkelingen in het aantal ongevallen.
Inge Krul, VeiligheidNL, geeft in deze sessie de nieuwste cijfers
- Dieraanrijdingen en verkeersveiligheid
Wat is de impact van dieraanrijdingen op de verkeersveiligheid? En welke schade richt het verkeer aan bij dieren?
Marieke Severijns, Rijkswaterstaat, en onderzoeker Jeroen Stegeman, Arcadis, presenteren nieuwe inzichten op basis van gekoppelde datasets rond dieraanrijdingen.  

Kennissessie Overheidsaanpak
Twee sessies in één:
-Op naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht
De ambitie uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is helder: nul verkeersslachtoffers in 2050. De provincie Utrecht heeft daartoe samen met Arcadis, DOK-data en gemeenten een ‘verkeersveiligheidsmodel’ ontwikkeld op basis van twaalf regionale risico-indicatoren. Ook onderzoekt de provincie financiële koppelingsmogelijkheden voor wegbeheerders.
Anco Verstraaten, provincie Utrecht en Peter Riefel, Arcadis, willen inspireren met de Utrechtse datagedreven beleidsaanpak.
- #wijtekenenvoor (nul verkeersdoden). In januari lanceerde de Vervoerregio Amsterdam de verkeersveiligheidscampagne ‘#wijtekenenvoor’( nul verkeersdoden). In estafettevorm delen VRA-gemeenten kennis en inzicht.
Gerard Slegers, VRA, vertelt over de ‘kracht van het collectief’ die ook een blauwdruk vormt voor andere regio’s.  

 

Klik hier voor het hele congresprogramma en stel uw kennismenu voor 14 april samen

Lees ook de nieuwste NVVC- inspiratieblogs over verkeersveiligheid van:

Mis hét kenniscongres over verkeersveiligheid op 14 april niet en meld u tijdig aan


Over het NVVC:
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres is in de vorige eeuw gestart toen de verkeersonveiligheid recordhoogte bereikt had en de krachten gebundeld moesten worden om dit negatieve effect van mobiliteit aan te pakken. Met het congres bieden SWOV,VVN, ANWB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de vakwereld een platform om met elkaar te netwerken en kennis uit te wisselen. Het doel is nieuwe kennis los te weken, toegankelijk en bespreekbaar te maken en te verspreiden. Het NVVC is hét congres op verkeersveiligheidsgebied en niet te missen voor de deskundigen vanwege het aanwezige netwerk, inhoud en primeurs op het vakgebied.
Congresorganisatie: Acquire Publishing

 

NVVC 2022
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.