VeiligheidNL

Op het thema verkeersveiligheid streven we naar nul verkeersslachtoffers. Dit doen we door het monitoren van letsels die zijn ontstaan door een verkeersongeval, door verschillende soorten onderzoek uit te voeren en door oplossingen te ontwikkelen die veilig gedrag in het verkeer stimuleren. In lijn met de strategische doelstellingen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau, richten wij ons daarbij voornamelijk op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, jonge bestuurders en voetgangers. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk impact genereren.

Onderzoek

Onderzoek ligt aan de basis van vrijwel alles wat we doen. Dit doen we met onze landelijke monitoring zoals het Letsel Informatie Systeem (LIS), waarmee we continu informatie verzamelen op Spoedeisende Hulp-afdelingen en analyses uitvoeren. Daarnaast voeren we gericht onderzoek uit voor opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door het opzetten van regionale registraties of het onderzoeken van de oorzaak van veelvoorkomend letsel, en eventueel het vaststellen van het probleemgedrag dat hieraan ten grondslag ligt.

Interventies

Afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek worden doelstellingen geformuleerd voor een gedragsveranderingstraject, wordt onderzocht hoe de doelgroep bereikt kan worden en stellen we in overleg met de opdrachtgever een strategie voor gedragsverandering op. Deze strategie wordt in een pilot getest op de beoogde resultaten. Een uitgebreide evaluatie van de pilot op het effect en het proces vormen de basis voor de verdere uitrol van het traject. Op deze manier komen we tot effectieve interventies met een zo groot mogelijk bereik.

 

 

 

Social Media

Twitter
LinkedIn
Facebook

Bezoekadres

Overschiestraat 65 Amsterdam, Nederland.

Contactgegevens

T. 020 – 511 45 11

Meer informatie

Naar de website

Artikelen, evenementen & downloads van VeiligheidNL