'Parkeren is een belangrijk aspect van ruimteoptimalisatie'

dinsdag 14 december 2021

Frank Egelmeers, directeur van EZ Park, ziet dat de rol van parkeergarages langzaam verandert. Garages veranderen in hubs, terwijl het bedrijf steeds vaker invulling geeft aan parkeeroplossingen in nieuwbouwwijken. “De ruimte wordt steeds meer geoptimaliseerd, en parkeren is één van de belangrijkste aspecten daarin.” 

Door: Joris Kaper 

EZ Park houdt zich steeds meer bezig met het bouwen van parkeergarages als hub in nieuwe woonwijken. Egelmeers: “Met EZ Park zijn we gespecialiseerd in modulaire parkeergarages. Voor gebieds- en projectontwikkelaars en bouwbedrijven van nieuwe woonwijken zijn we daarom een interessante partij. Zij vragen ons om een efficiënte invulling van een hub in een nieuwbouwwijk. Op basis van het plan voor die woonwijk ontwikkelen en bouwen wij die. We zijn dus niet verantwoordelijk voor de indeling van zo’n hub als het gaat om voorzieningen, laat staan exploitatie. Wij bouwen deze hubs alleen en houden daarbij rekening met de wensen van onze klanten.” 

”Dus we merken dat het niet meer om alleen parkeren draait in een hub, maar dat het als een soort centrum van een nieuwe woonwijk zal fungeren. Door deze nieuwe manier van parkeren ontstaan nieuwe, autoluwe wijken, omdat auto’s van bewoners immers in deze hubs geparkeerd staan. Als het gaat om bereikbaarheid is dat een prachtige oplossing. En er kunnen meer auto’s worden geparkeerd op een kleiner oppervlak. Bovendien komt de wijk er fraaier uit te zien. De garages worden zo onderdeel van een groter geheel, waarin er efficiënt met de ruimte in een nieuwe wijk wordt omgegaan.” 

Combinaties van mobiliteit

Egelmeers ziet dat er een mobiliteitstransitie gaande is, maar ziet tegelijkertijd de vraag naar parkeergarages ook stijgen. “In de nabije toekomst zullen er ongetwijfeld minder auto’s komen en meer andere vormen van mobiliteit. Maar dat houdt de ontwikkeling van deze hubs niet tegen. Die zullen, behalve dat ze vaker in woonwijken verschijnen, meer gecombineerd worden met andere vormen van vervoer. Die hubs groeien en veranderen mee met de mobiliteitsbehoefte en daaruit ontstaan weer nieuwe behoeftes.” 

Frank Egelmeers, EZ Park
Frank Egelmeers, EZ Park

“Exploitanten kunnen de hubs zo uitgebreid maken als zij zelf willen. Winkels, afhaalpunten voor pakketjes, horeca, dat soort dingen. Maar daar houden we ons niet mee bezig. Ook dingen als onderhoud en software laten we aan henzelf over. We luisteren uiteraard wel naar de wensen van onze klanten en passen de garage daarop aan. Daar zijn we goed in: niet alleen zo efficiënt mogelijk neerzetten, maar ook efficiënt inrichten.” 

“Voor veel mensen in met name de stedelijke gebieden is een hub nog niet heel vanzelfsprekend. Zij willen hun auto nog ‘gewoon’ voor de deur parkeren. Maar die gedachte zal in de nabije toekomst toch moeten veranderen. De openbare ruimte staat onder druk en moet eigenlijk heringericht worden. En dat gaat hand in hand met gedragsverandering.” 

Bedrijfslocaties 

De nieuwe hubs worden niet alleen maar in nieuwe woonwijken gerealiseerd. “Ook op bedrijfslocaties zien we een trend, hoewel die hubs natuurlijk anders worden ingericht”, zegt Egelmeers. “Met name op locaties van distributiecentra worden er steeds meer hubs gebouwd, omdat zij hun grond zo optimaal mogelijk willen benutten. Die optimalisatie van de grond gaat steeds vaker ten koste van parkeerplaatsen. Men komt dan tot de conclusie dat men beter de hoogte in kan bouwen. Zo ontstaat er op de begane grond ruimte voor het distributiecentrum, terwijl werknemers hun auto’s en fietsen op een hogere etage kwijt kunnen.” 

“Dat lijkt een heel andere redenatie als bij hubs in nieuwe woonwijken, maar uiteindelijk draait het allemaal om de optimalisatie van ruimte. Bij bedrijven gaat die grond echter naar bebouwing, terwijl de vrijgekomen grond in nieuwe woonwijken vaak wordt benut voor de optimalisatie van de leefomgeving.” 

Duurzaamheid 

Egelmeers ziet daarbij dat ook duurzaamheid een rol speelt bij het bouwen van parkeergarages, maar op sommige vlakken is er in de nabije toekomst nog wel winst te boeken. “Het meest duurzame aan onze oplossingen is dat we onze parkeergarages gewoon kunnen aanpassen als de situatie daarom vraagt”, zegt de directeur van EZ Park. “Juist hoger, of er een stuk afhalen. En ‘oppakken’ en ergens anders weer opbouwen. Duurzamer dan dat wordt het eigenlijk niet. We zien wel dat het bouwen met andere materialen dan staal en beton, omwille van duurzaamheid, nog niet echt doorzet. Daar is weinig vraag naar, alhoewel de markt wel laat zien dat er andere mogelijkheden zijn. Daar is dus nog wel de nodige progressie te boeken.” 

Wel zet Egelmeers met EZ Park in op duurzame relaties als het gaat om samenwerkingen: “We werken zoveel mogelijk samen met dezelfde partners. Dat doen we al jarenlang en dat willen we de komende jaren ook blijven doen. We bouwen duurzame relaties op en dat maakt het werk een stuk efficiënter. Nieuwe dingen zijn zo makkelijk te implementeren en de kwaliteit blijft gewaarborgd, omdat we van elkaar weten hoe we werken. Zo komen we in het bouwproces voor weinig verrassingen te staan en kunnen we zo snel, duidelijk en efficiënt mogelijk werken bij nieuwe projecten.”

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.