Politici aan het woord

woensdag 11 april 2012
timer 4 min

Charlie Aptroot, VVD:

IJmeerbrug Almere-Amsterdam privaat regelen

‘Het gevaar van de huidige knelpuntenaanpak is dat wij nu investeren terwijl later blijkt dat het net iets anders en vaak net iets meer had moeten zijn om helemaal toekomstvast en duurzaam te zijn. De VVD wil dat het wegennet van de toekomst nu wordt bepaald. Op basis van de NMCA, de nationale markt- en capaciteitsanalyse, is duidelijk waar de komende jaren de knelpunten zijn of ontstaan. Bepaal op basis van deze gegevens hoe ons wegennet van het jaar 2040 er moet uitzien en zorg ervoor dat alle investeringen hier binnen passen.

De VVD ziet een wegennet met voldoende capaciteit, goed ingepast in woon- en leefmilieu.  Een wegennet met supersnelwegen en aanvullend voldoende capaciteit op de provinciale wegen. Kortom, er is een Deltaplan Wegen nodig.

Daarnaast is het mogelijk om de investeringen in infrastructuur te versnellen als er ruimte wordt geboden aan publiek-private samenwerking. Daarbij zijn volledig private investeringen  een interessante oplossing.

Vorig jaar hebben CDA en VVD een motie ingediend om de Tweede Westelijke Oeververbinding Rotterdam op deze wijze te realiseren, waardoor deze in 2016-2018 kan worden geopend.

De VVD wil een tweede project ook privaat realiseren: de IJmeerbrug Almere-Amsterdam voor zowel auto als openbaar vervoer. In de budgetten is er de komende twintig jaar geen geld voor, terwijl deze verbinding nu al nodig is en voor de komende groei van Almere een voorwaarde is. Marktpartijen maken duidelijk dat er combinaties van bedrijven zijn die deze uitdaging willen aangaan. Wie het beste voorstel indient mag het project realiseren en tol voor auto’s heffen en een gebruiksvergoeding voor het openbaar vervoer vragen.’

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks:

GroenLinks ziet niets in tolbrug

‘GroenLinks ziet niets in een brug over het prachtige IJmeer. Zonde van het mooie open gebied. Extra wegcapaciteit is ook helemaal niet nodig met de 14 (!) rijbanen die nu al gerealiseerd worden tussen Almere en Amsterdam/Schiphol. Op het spoor knelt het wel. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat de capaciteitsproblemen op het bestaande spoor bij Almere aangepakt worden. Praktische bezwaren zijn er ook. Het IJmeer heeft de status van een beschermd natuurgebied. De EU zal geen aantasting accepteren, want de kwaliteit van de natuur is nu al benedenmaats. Het geld is er evenmin. Geen bedrijf zal investeren in een tolweg waar even verderop een gratis alternatief voor is.’

Sharon Dijksma, PvdA:

Oneerlijk

‘Een goede ontsluiting van Almere is een groot publiek belang. Maar het is oneerlijk dat automobilisten uit Amsterdam straks wel hun portemonnee moeten trekken voor een tolkaartje richting Almere, terwijl automobilisten tussen Amersfoort en Amsterdam dat niet hoeven. Als dit kabinet van plan is om via PPS steeds meer geld voor infrastructuur te organiseren, dan kunnen we beter een eerlijk en transparant systeem invoeren zoals de kilometerheffing. Dat is eerlijker voor de automobilist en effectief in de filebestrijding. Nu niets doen levert vier jaar lang stilstand op.’

Farshad Bashir, SP:

People movers

‘Als je er goed over nadenkt zijn de huidige wegen zowel op het gebied van verkeer als energie achterhaald. In grote rijen rijden we achter elkaar aan met vaak minieme snelheidsverschillen. En die minieme snelheidsverschillen leiden tot inhaalbewegingen met als gevolg minder veiligheid en een roep om bredere wegen. Ook qua energie is onvoorstelbaar hoeveel energie verdwijnt van de opwarming van de weg tot aan windenergie die een auto teweegbrengt. Naar wegenbouw voor de langere termijn moet dan ook vernieuwend gekeken worden. Is een systeem waarbij auto's de people movers worden niet veel effectiever? Individueel transport, maar toch met gezamenlijke verbinding en energie. Niet iets wat van vandaag op morgen kan natuurlijk, maar vernieuwingen gaan stapsgewijs. Zullen we maar beginnen om gebruik te maken van de restenergie van onze wegen?’

 
Auteur: Joske van Lith

Reactie plaatsen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
mail_outline

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per week het laatste nieuws van Verkeerskunde.

* verplichte velden